1.KACZMARCZYK Jerzy
— Tlenoterapia. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 467
KACZMARCZYK Jerzy — zob. poz. 78, 237, 238, 239.

2.GORCZYŃSKI Marian
Próchnica zębów wśród dzieci chorych na gruźlicę.
Czasopismo Stomatologiczne 1972, 25, 3, 245.

3.GORCZYŃSKI Marian
Wyrzynanie się zębów stałych u dzieci chorych na gruźlicę oraz u dzieci z Rabki i okolic.
Czasopismo Stomatologiczne 1972, 25, 4, 347

4.BARTA Karol, OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Jan
— Podstawy rozpoznania oraz zasady badania ogólnego i fizykalnego. Rozdział w ”Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 56.

5.BARTA Karol
— Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu chorób zakaźnych.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika.
Warszawa PZWL, 1972, 133.

6.BARTA Karol
Zapalenie płuc o etiologii niegruźliczej.
Rozdział w. „Przewlekle choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 266.

7.BARTA Karol
— Ropień i zgorzel płuc.
Rozdział w: „Przewlekle choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 280.

8.BARTA Karol
— Choroby pasożytnicze płuc.
Rozdział w: „Przewlekle choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 290.

9.BARTA Karol
— Inne niezapalne choroby płuc.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 344.

10.BARTA Karol, RUDNIK Jan
— Podstawy leczenia.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 452

11.BRONIEWSKA Janina
— Zmiany w obrębie klatki piersiowej w następstwie leczenia chirurgicznego.
Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 483
BRONIEWSKA Janina — zob. poz. 237, 238, 239.

12.IWANOWSKA Cecylia, RUDNIK Irena, ŻEE RAK Jerzy
— Osteo-Artho-Onyeho-Dysplasia z wadą rozwojową płuc.
Gruźlica i Choroby Płuc 1972, 47, 9.

13.IWANOWSKA Cecylia, RUDNIK Irena, ZEB RAK Jerzy
— Anbeborne Tracheostenose bej Säulinger Wissenschaftliche Konfereriz der Kinder pulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft für Tuberkulose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Geselischa am 20—22. Sept. 1972 in Mosdos (Ungarn).
IWANOWSKA Cecylia — zob. poz. 243, 255

14.KURDZIELEWICZ Józef
— Badania laboratoryjne.
Rozdz. w: .„Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Ru Warszawa PZWL 1972, 122
KURDZIELEWICZ Józef — zob. poz. 7, I 131.

15.OCIEPKA Rudolf
— Badania nad wpływem ćwiczeń antygrawitacyjnych i kyfozujących na proces leczenia skolioz idiopatycznych.
Praca na stopień doktora nauk o wychowaniu fizycznym złożona w Bibliotece AWF w Krakowie (1972)
OCIEPKA Rudolf — zob. poz. 118.

16.PĘCHEREK Kazimierz
— Grzybice płuc.
Rozdz. XI w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 297

17.PĘCHEREK Kazimierz
— Choroby oskrzeli. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL 1972, 312

18.PĘCHEREK Kazimierz
— Dychawica oskrzelowa. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 329

19.PĘCHEREK Kazimierz
— Gimnastyka lecznicza. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWI. 1972, 470

20.PĘCHEREK Kazimierz
— Leczenie uzdrowiskowe. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 480
PĘCHEREK Kazimierz .— zob. poz. 23, 24, 94, 139.

21.PISIEWICZ Krzysztof, ŚLIWA Zbigniew, ŻEBRAK Jerzy, ŻUK Edward, ŻUŁAWSKA-DUDKIEWICZ A.
— Amfotorycyna B w leczeniu kandydiazy u dzieci.
Pediatria Polska 1972, 47, 4, 455
PISIEWICZ Krzysztof — zob. poz. 298, 299

22.RUDNIK Irena
— Metody badania radiologicznego.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa 1972, 71 PZWL

23.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Choroby śródpiersia.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 428
RUDNIK Irena — zob. poz. 6, 19, 20, 71, 80, 81, 128, 140, 142, 143, 190, 240, 269.

24.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREKSLIWA Elżbieta
— Dynamika wrażliwości na tuberkulinę i senzytyny u dzieci prątkujących.
Gruźlica i Choroby Płuc 1972, 40, 3, 211.

25.RUDNIK Jan
— Obrazy radiologiczne grasicy i ich różnicowanie. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 158

26.RUDNIK Jan
— Gruźlica. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 188

27.RUDNIK Jan, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, SROCZYŃSKA U., IWANOWSKA C., HERMAN S.
— Chronic bronchitis in children entering elementary school. Ecology of chronic nonspecific respiratory diseases. International Symposium, september 7
1971, Warsaw, Poland PZWL Warszawa 1972, 204

28.RUDNIK Jan
— Chronic bronchitis in children. Ecology of chronic nonspecific respiratory diseases.
International Symposium, Warsaw 1971, PZWL Warszawa, 1972, 229.

29.RUDNIK Jan
Kongenitale Missbildungen des Atemsysti im Kindesalter Wissenschaftliche — Konfrenz der Kinderpulmonologische Sektion „Korónyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft für Tuberkulose und Lungenkra heiten und der Ungarischen Kinderärtzlichen Gesellschaft Mosdós, 1972

30.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy, IWANOWSKI C., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., WERYS R
— Die inhalationstherapie in chronischen Krankheiten der Luftwege im Kindesalter.
Über die chronische Bronchitis im Kiru alter aus der Sicht der Bronchologen. Wissenschaftliche — Konferenz der Kin pulmonologische Sektion der „Koranyi F yes” Ungarische Arzte Gesellschat”t fUr berkulose und Lungenkrankheiten und Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschafft Mosdos 1972
RUDNIK Jan — zob. poz. 8, 14, 16, 18, 55, 72, „73, 76, „77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87 89, 90, 92, 107, 128, 129, 130, 131, 139, 142, 143, 171, 173, 186, 187, 269, 288, 289.

31.ŚCIŚLICKI Andrzej
— Przypadek bąblowca umiejscowionego w sekwestrowanej części płuca u 13-letniego dziecka.
Gruźlica i Choroby Płuc, 1972, 40, 10

32.ŚLIWA Zbigniew
— Angeborene Zwerchfelldefekte in der Diagnostik der Kinderpneumonologie. Wissenchaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fur Tuberkulose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972
ŚLIWA Zbigniew — zob. poz. 34, 159, 175, 240, 258.

33.ŻEBRAK Jerzy
— Bronchus Cardiacus Accessorius Cranialis. Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischeri Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972 (Ungarn)

34.ŻEBRAK Jerzy, PISIEWICZ Krzysztof Anomalien des Bronchialbaumes.
Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972

35.ŻEBRAK Jerzy, PISIEWICZ Krzysztof
— Chronische Fremdkórper im Bronchialbaum bej Kindern
Uber die Chronische Bronchitis im Kindesalter aus der Sicht der Bronchologen.
Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972

36.ŻEBRAK Jerzy, WERYS Ryszard
— Rezidiyierende Bronchialyernderungen bel Mukoyiszidose
Uber die chronische Broochitis im Kindesalter aus der Sicht der Bronchologen. Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarisehe Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichn Geseflschaft, Mosdos 1972

37.ŻEBRAK Jerzy, SZPUNAR Jerzy
— Metody bronchologiczne.
Rozdz. w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika. Warszawa PZWL 1972, 98

38.ŻEBRAK Jerzy
Zmiany w niektórych narządach sąsiednich. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika. Warszawa PZWŁ, 1972, 136

39.ŻEBRAK .Jerzy
— Wady rozwojowe układu oddechowego. Rozdz. w•. „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J.
Warszawa PZWL 1972, 142

40.ŻEBRAK Jerzy, SZPUNAR Jerzy
— Ciała obce w drogach oddechowych. Rozdz. w:,, Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika, Warszawa PZWL, 1972, 285
ŻEBRAK Jerzy — zob. poz. 7, 36, 95, 107, 114, 118, 121, 131, 134, 143, 150, 159, 245.

41.ŻUK Edward
— Choroby opłucnej
Rozdz. w. „Przewlekle choroby układ oddechowego u dzieci” pod red. J. Ru Warszawa PZWL 1972, 414
ŻUK Edward — zob. poz. 33, 34, 35, 94, 9 143, 180, 186, 192, 238, 239, 240, 258, 26, 269, 282.

Dodatkowe informacje