1.K. BOŻKOWA, W. CICHY, J. JAROSZ, J. KSIĄŻYK,M. ŁUKASIK, T. MAZURCZAK,
A. MILANOWSKI, A. NOWAKOWSKA, T. ORLIK, J. PAWLIK, R .PIOTROWSKI, A. POGORZELSKI, J. PRUSAK, D. SANDS, W. SKORUPA, A. STOLARCZYK, M. TEYSSEIRE, J. WALKOWIAK, M. WIERZBICKA, M. WITT, J. ŻEBRAK:
Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2000, 68, 7-8, 363-374.

2.K. BOŻKOWA, W. CICHY, J. JAROSZ, J. KSIĄŻYK, M. ŁUKASIK, T. MAZURCZAK, A. MILANOWSKI,A. NOWAKOWSKA, T. ORLIK, J. PAWLIK, R. PIOTROWSKI, A. POGORZELSKI, J. PRUSAK, D. SANDS, W. SKORUPA, A. STOLARCZYK, M. TEYSSEIRE, J. WALKOWIAK, M. WIERZBICKA, M. WITT, J. ŻEBRAK:
Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
Medycyna Praktyczna 2000, 3, 66-74.

3.BRODKIEWICZ, J. PEREGUD-POGORZELSKI, P. DZIEŃSKI, J. KURZAWA-NOWAKOWSKA, J. BUCHWALD, D. PEREK, J. FYDRYK:
Pierwotna lokalizacja fibrosarcoma w płucu u 15 letniej dziewczynki.
Przegląd Pediatryczny 2000, 30, 2, 151-153.

4.J.BUCHWALD:
Doświadczenia własne w videotorakoskopii dziecięcej
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1998, 1, 17-18

5.J.BUCHWALD:
Zarys wskazań do leczenia chirurgicznego w wybranych chorobach układu oddechowego u dzieci.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6 Nr 3, s.328-332

6.J.BUCHWALD:
Zasady prawidłowego prowadzenia drenażu jamy opłucnej.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6 Nr 3, s.333-336.

7.J.BUCHWALD, M.WAJDA, B.SKUZA:
Powikłania płucne u dziecka z zespołem hiper - IgE.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, 346-348

8.J. BUCHWALD, W. TOMALAK, M. MACIASZCZYK, M. PRZYBYŁA:
Verification of Subjective Pain Scale in Children After Thoracosurgical Intervention.
European Respiratory Journal, 2000, 16, supl. 31, s., 130-131
World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress 29.08-3.09.2000, Florence, Italy.

9.J. BUCHWALD:
Nowotwory płuc.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 242-244.

10.J. BUCHWALD, M. MACIASZCZYK, M. PRZYBYŁA, M. WAJDA:
Ocena odległych następstw resekcji płuca wykonanej w wieku dziecięcym.
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 26-28.04.2002 r., Szczecin.
s.115.

11.J. BUCHWALD, M. PRZYBYŁA, M. MACIASZCZYK:
Promienica narządów klatki piersiowej u dzieci.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów „Chirurgiczne leczenie chorób infekcyjnych płuc, opłucnej, śródpiersia i ściany klatki piersiowej”– 11-13.10.2002 r. Gdańsk, s. 104

12.J. BUCHWALD, B. BARAN, A. MIROSŁAW, M. MACIASZCZYK:
The Surgical Treatment of the Lungs Complication in the Course of Cystic Fibrosis.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 323.

13.J. BUCHWALD, I. LEWY-TRENDA, M. MACIASZCZYK:
Histopathological Evaluation of Pulmonary Inflammatory Myofibroblastic Tumors (IMT) in Children.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 324

14.J. BUCHWALD:
Metody biopsji miąższu płucnego.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 11.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

15.Z.BUKOWCZAN, R.KURZAWA:
Wpływ czynników środowiskowych na występowanie astmy oskrzelowej u dzieci szkolnych.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6, Nr 5, 21- 24

16.Z.BUKOWCZAN, R.KURZAWA:
Wpływ czynników środowiskowych na występowanie chorób alergicznych u dzieci.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6 Nr 3, s.312-319

17.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA:
Mechanizm działania glikokortykosteroidów oraz rola i miejsce czynników transkrypcyjnych.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 2, 15-20
/praca nie ujętaw 1998 r./

18.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA:
Przyczyny wzrostu częstości występowania chorób alergicznych. Czy można im zapobiegać.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 21-26.

19.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA:
Dlaczego wzrasta liczba chorych na schorzenia atopowe? Jak im zapobiegać?
Pacjent – Alergologia 2000, 2, 14-21.

20.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA, M. BUKOWCZAN:
Epidemiologia schorzeń atopowych oraz wpływ czynników środowiskowych na ich występowanie.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 204 – 211.

21.Z. BUKOWCZAN, R. KURZAWA,, M. BUKOWCZAN:
Molekularny mechanizm działania glikokortykosteroidów (GKS).
Terapia, 2002, 11, 13-18.

Dodatkowe informacje