1.W.CHMIELARCZYK:
Prawidłowy drenaż oskrzeli.
Dziecko alergiczne, 1998, 1, 17.

2.G.CIOŁEK, J.HAŁUSZKA, J.STANKIEWICZ, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, E.MAZUREK:
Kamica pęcherzyków płucnych u trojga dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 41-44

3.V. CISZEK-DONIEC, M. BIERNAT, Z. DONIEC, R. PORĘBA:
Transdermalna terapia estrogenowo-gestagenowa w przypadkach przedwczesnej menopauzy u kobiet z astmą oskrzelową leczonych przewlekle sterydami wziewnymi.
Streszczenia Zjazdowe XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego pod red. prof. A. Lewińskiego, prof. J. Naumana, prof. I. Kinalskiej.
Endokrynologia Polska, 50, 3, suppl. 1, 169.

4.E. CZARNOBILSKA, R. KURZAWA, H. MAZUREK, A,WÓJCIK, K. GIL, Z. CHŁAP:
Ocena wydolnościdiagnostycznej metody płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u dzieci z nawracającymi infekcjami dolnych dróg oddechowych, astmą oraz z przewlekłym kaszlem.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1999, 2, 3, 21-30.
praca nie ujęta w 1999r.

Dodatkowe informacje