1.Z.DONIEC, R.KURZAWA, E.URBANEK:
Ocena metody zastosowania programu długoterminowego leczenia i monitorowania astmy oskrzelowej u dzieci.
Matka i Dziecko. Postępy w neonatologii pulmonologii i nefrologii dziecięcej.
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1998, 119-132

2.Z.DONIEC, R.KURZAWA, E.URBANEK, Z.BUKOWCZAN, A.ELBOUSIFY:
Astma oskrzelowa u dzieci - patomechanizm i współczesne leczenie.
Lekarz Pediatra, 1998, 4-17.

3.Z.DONIEC, R.KURZAWA, Z.BUKOWCZAN, A.ELBOUSIFY:
Leczenie przeciwzapalne w astmie oskrzelowej u dzieci.
Alergia Astma Immunologia 1998, T. 3 (2), 81-84.

4.Z.DONIEC:
Jakie jest leczenie astmy oskrzelowej u końca XX wieku?.
Dziecko alergiczne, 1998, 1, 11.

5.Z.DONIEC:
Jakie jest leczenie astmy oskrzelowej u końca XX wieku?.
Dziecko alergiczne 2, 13.

6.Z.DONIEC, E.URBANEK, K.PISIEWICZ, W.TOMALAK, E.ŚWIDERSKA:
Ocena programu rehabilitacji dla dzieci z astmą.
Medicina Sportiva, 1998, Vol.2, Nr 1, 32
2 Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva, 18-21.03.1998 r., Krynica.

7.Z.DONIEC, E.URBANEK, K.PISIEWICZ, W.TOMALAK, E.ŚWIDERSKA:
Asthma rehabilitation programme for children.
Medicina Sportiva, 1998, Vol.2, Nr 1, 84
2 Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva, 18-21.03.1998 r., Krynica.

8.Z.DONIEC:
Jeszcze alergia czy już astma?
Dziecko alergiczne, 1998, 1, 10.

9.Z. DONIEC, M. WROŃSKI, K. PISIEWICZ, G. WILLIM, R. KURZAWA:
Atopia i jej czynniki ryzyka u dzieci szkolnych z Krakowa.
Przegląd Lekarski 2002, T.59, 6, 417- 421.

10.Z. DONIEC, K. PISIEWICZ, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, G. WILLIM, A. WIDERSKA-KURZAWA, W. TOMALAK, A. WAKTOR, B. KIEŁBASA, R. KURZAWA, M. WANAT-KRZAK:
Ocena skuteczności programu indywidualnego szkolenia techniki inhalacyjnej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5,2, 13-16.

11.Z. DONIEC, B. KIEŁBASA, V. CISZEK-DONIEC, K. PISIEWICZ, G. WILLIM, R. KURZAWA:
Czynniki perinatalne a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci – badania pilotowe.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 7, Nr 3, 155-159.

12.Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Glikokortykosteroidy miejscowe w astmie i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa.
Świat Medycyny i Farmacji, 2002, Nr 2, 32-36.

13.Z. DONIEC, R. KURZAWA, Z. BUKOWCZAN:
Przewlekły proces zapalny w astmie oskrzelowej – co nowego Anno Domini 2002?
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 215 – 217.

14.Z. DONIEC, R. KURZAWA, Z. BUKOWCZAN:
Strategia leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 226 – 229.

15.Z. DONIEC:
Leki p-histaminowe w terapii chorób alergicznych u dzieci.
Standardy Medyczne2002,T. 4, Nr 6, 360-366.

16.Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Współczesne zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Terapia 2002, 11, 8-11.

17.Z. DONIEC:
Standardy 2002 stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2002, Nr 10, T.4, 594-598.

18.Z. DONIEC, J. GAWEŁ, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Evaluation of Hydrogen Perioxide in Breath Condensate in Children With Bronchial Asthma.
European Respiratory Journal, 2002, Vol. 20, Supl. 38,143.

19.Z. DONIEC, T. PIERZCHAŁA-KOZIEC, M. RACHEL, I. SAK, R. KURZAWA:
Influence of Glicocorticosteroids on Free and Bound Metenkefaline Levels inSerum of Children With Bronchial Asthma.
European Respiratory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 220.

20.Z. DONIEC, D. NOWAK, W. TOMALAK, J. GAWEŁ, R. KURZAWA:
Exhaled Hydrogen Peroxide and Asthma Severity in Children.
Journal of Physiology and Pharmacology 2002, Vol. 53, Supl. 2, 31.
8th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumonology.
9-11.05.2002 r. Warszawa.

21.Z. DONIEC, T. PIERZCHAŁA-KOZIEC, M. RACHEL, E. URBANEK-JÓŹWIK, R. KURZAWA:
Ocena zachowania się wybranych wskaźników układu opiodowego u dzieci z astmą oskrzelową leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi.
IV Konferencja Środkowo-Europejska 12-15.06.2002 r.
Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny, 2002 T. 7, Suppl.2 , 138.

22.Z. DONIEC, I. SAK, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, K. PISIEWICZ, R. KURZAWA:
Czy standaryzować dawkowanie glikokortykosteroidów wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci?
IV Konferencja Środkowo-Europejska 12-15.06.2002 r.
Alergia Astma Immunonologia – przegląd kliniczny 2002, T. 7, Suppl.2, 144.

23.Z. DONIEC, D. NOWAK, J. GAWEŁ, W. TOMALAK, I. SAK, R. KURZAWA:
Nadtlenek wodoru w kondensacie powietrza wydechowego a aktywnośćmetaboliczna granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z astmą oskrzelową.
IV Konferencja Środkowo-Europejska 12-15.06.2002 r.
Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny 2002, T. 7, Suppl. 2, 139.

24.Z. DONIEC:
Indywidualne generatory aerozoli.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002,, Vol. 5, Nr 3, 64-65.
Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „ Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 6-9.11.2002 r., Kraków.

25.Z. DONIEC, U. JĘDRYS – KŁUCJASZ, W. TOMALAK, A. ŚWIERCZEK, K. PISIEWICZ, R. KURZAWA:
Ocena techniki inhalacji proszkowych preparatów glikokortykosteroidów wziewnych u dzieci w wieku szkolnym z astmą oskrzelową.
Pediatria Polska 2003, LXXVIII, 4, 299 - 304.

26.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. TOMALAK R. KURZAWA, A. MIROSŁAW:
Native and Cryptic Met-enkephalin Serum Levels and Asthma Severity in Children.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 290.

27.Z. DONIEC, A. POGORZELSKI, W. TOMALAK:
Serum Leptin and Neuropeptide Y Levels in Asthmatic and Cystic Fibrosis Children.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 400.

28.Z. DONIEC, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, K. PISIEWICZ, R. KURZAWA:
Peak Inspiratory flow (PIF) in asthmatic Children Below 6 Years of Age.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 495.

29.Z. DONIEC, D. NOWAK, W. TOMALAK, K. PISIEWICZ:
Exhaled Hydrogen Peroxide (H2O2) and Passive Smoking in 9-years old Healthy Children.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 499.

30.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC:
Effects of Prolonged Administration of Budesonide on Free and Cryptic Met-Enkephalin Levels in Asthmatic Children.
6 th European Congress of Endocrinology, 26-30.04.2003, Lyon Francja, PO 432

31.Z. DONIEC, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Powder Budesonide Does Not Affect Serum Leptin and Neuropeptide Y Levels in Asthmatic Children.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 23.

32.Z. DONIEC, W. TOMALAK, D. NOWAK, R. KURZAWA:
The Influence of Non-Specific Bronchial Challenges on Hydrogen Peroxide Content in Breath Condensate of Asthmatic Children.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 118.

33.Z. DONIEC, W. TOMALAK, D. NOWAK, J. RADLIŃSKI, R. KURZAWA:
Exhaled Hydrogen Peroxide in Allergic and Non – Allergic Stable Mild Asthmatic Children.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 119.

34.Z. DONIEC, A. WIDERSKA-KURZAWA ,K. PISIEWICZ, R. KURZAWA:
Short – term Individual Educational Program Improves Inhalation Technique in Asthmatic Children Using Dry Powder Inhalers.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 133.

35.Z. DONIEC, A. ŚWIERCZEK, K. PISIEWICZ, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Assessment of Inhalation Technique in Asthmatic Children Using Dry Powder Inhalers.
XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7-11.06.2003 r. Paryż, 133.

36.Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Przewlekły proces zapalny w chorobach alergicznych.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 15-17.

37.Z. DONIEC:
Standardy 2002 stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w astmie oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 82-86.

38.Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Glikokortykosteroidy miejscowe w astmie i alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa – korzyści i działania niepożądane.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 87-90.

39.Z. DONIEC:
Wziewne b2-mimetyki w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 91-97.

40.Z. DONIEC:
Leki p-histaminowe w terapii chorób alergicznych u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 104-111.

41.Z. DONIEC, W. TOMALAK, R. KURZAWA, B. MYSZKAL, A. PÓŁCHŁOPEK:
Formoterol is Comparable to Salbutamol in Bronchodilation Test in Asthmatic Children.
Allergy Clinical Immunology International 2003, Suppl. 1, 109.
World Allergy Organization Congress – XVIII ICACI, 7-12.09.2003 r. Vancouver, Canada

42.Z. DONIEC, A. WIDERSKA-KURZAWA, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Neuropeptide Y and Leptin in Mildly Asthmatic Children.
Allergy Clinical Immunology International 2003, Suppl. 1, 150 .
World Allergy Organization Congress – XVIII ICACI, 7-12.09.2003 r. Vancouver, Canada

43.Z. DONIEC, K. PISIEWICZ, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Exogenous Factors and Asthma Severity in Children.
Allergy Clinical Immunology International 2003, Suppl. 1, 89 .
World Allergy Organization Congress – XVIII ICACI, 7-12.09.2003 r. Vancouver, Canada

44.Z. DONIEC, D. NOWAK, K. PISIEWICZ, J. GAWEŁ, R. KURZAWA:
Nadtlenek wodoru H2O2 w kondensacie powietrza wydechowego a aktywność neutrofilów krwi u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 37
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa.

45.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, W. TOMALAK, A. BRĘBOROWICZ, R. KURZAWA:
Wolna i związana met-enkefalina w surowicy u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 37
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa

46.Z. DONIEC, A. ŚWIERCZEK, K. PISIEWICZ, W. TOMALAK:
Ocena techniki inhalacyjnej u dzieci chorych na astmę oskrzelową stosujących inhalatory Easy BreathÒ.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 76
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa

47.Z. DONIEC, A. ŚWIERCZEK, W. WROŃSKI, K. PISIEWICZ:
Technika inhalacyjna dzieci szkolnych chorych na astmę oskrzelową stosujących inhalatory proszkowe.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 76
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa

48.Z. DONIEC, W. TOMALAK, R. KURZAWA, A. WIDERSKA-KURZAWA:
Wpływ budezonidu (Pulmicort TurbuhalerÒ) na stężenie leptyny i wskaźniki lipidowe w surowicy u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 77
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa.

49.Z. DONIEC, R. KURZAWA, W. TOMALAK:
Skuteczność doraźnego stosowania formoterolu (ForadilÒ) u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 77
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa.

50.Z. DONIEC, D. NOWAK, W. TOMALAK, R. KURZAWA, G. WILLIM:
Wpływ narażenia na dym tytoniowy w środowisku domowym na stężenie nadtlenku wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego u 9-letnich dzieci zdrowych.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 86.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

51.Z. DONIEC, A. POGORZELSKI, W. TOMALAK, R. KURZAWA:
Leptyna i neuropeptyd Y w surowicy krwi u dzieci z astmą i mukowiscydozą.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 92.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

52.Z. DONIEC, K. PIERZCHAŁA-KOZIEC, J. ZUBEL, R. KURZAWA:
Wpływ przewlekłego procesu zapalnego oraz budezonidu na stężenie wolnej met-enkefaliny w podwzgórzu, płucach i osoczu krwi – badania na modelu mysim astmy oskrzelowej.
Alergia Astma Immunologia przegląd kliniczny 2003, 8, suppl.,159-160.
V Konferencja Środkowo-Europejska, 24-27.09.2003r., Łódź.

53.T. DÖRK, W. POGORZELSKI I WSP.:
Characterization of a Nowel 21-kb Deletion, CFTRdele 2, 3(21 kb), in the CFTR Gene: a Cystic Fibrosis Mutation of Slavic Origin Common in Central and East Europe.
Hum Genet 2000, 106, 259-268.

Dodatkowe informacje