1.J.GAWEŁ, E.KOPYTKO:
Zakażenia Mycoplasma Pneumoniae u dzieci przewlekle leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce.
Diagnostyka Laboratoryjna 1998, 34, supl.1, 212

2.J.GAWEŁ, Z.DONIEC, H.MAZUREK, R.KURZAWA:
Udział limfocytów T i T krwi obwodowej u dzieci z astmą.
Diagnostyka Laboratoryjna 1998, 34, supl.1, 236

3.J.GAWEŁ, E.KOPYTKO:
Zakażenia Mycoplasma Pneumoniae w przewlekłych chorobach układu oddechowego u dzieci - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s. 78

4.J.GAWEŁ, A.HALOTA, J.RADLIŃSKI:
Wpływ czynników meteorologicznych na stężenia pyłku i zarodników w powietrzu uzdrowiska Rabka - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.111-112.

5.J.GAWEŁ, Z.DONIEC, H.MAZUREK, R.KURZAWA:
Limfocyty T i T we krwi obwodowej dzieci chorych na astmę - plakat
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s. 115-116.

6.J.GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, A.HALOTA, J.RADLIŃSKI, R.KURZAWA:
Fenologiczna analiza zawartości aeroalergenów uzdrowiska Rabka – porównanie metod.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 1, 12-15.

7.J. GAWEŁ, H. MAJEWSKA-ZALEWSKA, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Wartość diagnostyczna oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych w rozpoznawaniu gruźlicy w wieku rozwojowym - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu leczenia przeciwprątkowego.
Przegląd Pediatryczny, 1999, suppl. 1, 41-44.

8.J.GAWEŁ, A.HALOTA, J.RADLIŃSKI, B. GAWEŁ:
Czynniki pogodowea stężenie pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu Uzdrowiska Rabka.
Pediatria Polska, 1999, Supl. do Nr 6, 99.

9.J.GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, A.HALOTA, J.RADLIŃSKI , R.KURZAWA:
Fenologiczna analiza zawartości sporomorf Uzdrowiska Rabka – porównanie metod.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 99.

10.J. GAWEŁ, B. GAWEŁ:
I
nfekcje a rozwój alergii - problem nadal otwarty.
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów, 6-9.06.1999r., - Białystok-Mikołajki.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 98

11.J. GAWEŁ, A. HALOTA, J. RADLIŃSKI, B. GAWEŁ:
Czynniki pogodowe a stężenie pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu uzdrowiska Rabka.
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów, 6-9.06.1999r., - Białystok-Mikołajki.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 99.

12.J. GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, A. HALOTA, J. RADLIŃSKI, R. KURZAWA:
Fenologiczna analiza zawartości sporomorf uzdrowiska Rabka - porównanie metod.
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów, 6-9.06.1999r., - Białystok-Mikołajki.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 98.

13.J. GAWEŁ, H. MAJEWSKA-ZALEWSKA, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Wartość diagnostyczna oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych w rozpoznawaniu gruźlicy w wieku rozwojowym - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu leczenia przeciwprątkowego.
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów, 6-9.06.1999r., - Białystok-Mikołajki.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 188.

14.J. GAWEŁ, E. KOPYTKO:
Ocena immunoenzymatycznej metody i odczynu wiązania dopełniacza w diagnostyce zakażeń Mycoplasma pneumoniae w przewlekłych chorobach układu oddechowego dzieci.
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów, 6-9.06.1999r., - Białystok-Mikołajki.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 188.

15.J.GAWEŁ, A.HALOTA, J.RADLIŃSKI, B.GAWEŁ:
Wieloletni monitoring aeroalergenów i czynników klimatycznych Uzdrowiska Rabka.
Streszczenia wykładów i prac oryginalnych przedstawionych na VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt: "Postępy w patogenezie i leczeniu astmy" Jachranka, 26-29.08.99r,
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, supl. 1, 131.

16.J. GAWEŁ, R. KURZAWA:
Miejscowy system odpornościowy układu oddechowego.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, 210-214

17.J. GAWEŁ, G. ŚNIEŻYŃSKA, K. BŁAŻEJCZYK, R. KURZAWA, A. HALOTA, J. RADLIŃSKI, B. GAWEŁ:
Wpływ czynników bioklimatycznych na zawartość ziarn pyłku traw i żyta w Rabce Zdroju.
Alergia Astma Immunologia 2000, 5, Supl.2, 246.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 27-30.08.2000, Łódź.

18.J. GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, A. HALOTA, B. GAWEŁ, R. KURZAWA:
Pollen and Spore Aeroallergens in Rabka Health Resort (Southern Poland) in 1992-2000.
The XXI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology – EAACI 2002 Naples, Italy 1-5 June 2002
Allergy2002, Suppl.
73, Vol. 57, 279.

19.J. GAWEŁ, B. GAWEŁ, R. KURZAWA:
Rola transformującego czynnika wzrostu b1 (TGF-b1) w astmie oskrzelowej.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, 2, 39-43.J. Gaweł, K. Szczepanek, B. Bilo, R. Kurzawa:
Ocena zależności pomiędzy stężeniem aeroalergenów a czynnikami meteorologicznymi na podstawie 10-letnich obserwacji w Uzdrowisku Rabka Zdrój.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 2003, XIII, 285-291.

20.J. GAWEŁ, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, B. BILO, A. POGORZELSKI
Przydatność testu paskowego - One Step Rapid Test TB u dzieci chorych na gruźlicę płuc.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 3, 23-27.

21.J. GAWEŁ, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, A. POGORZELSKI:
Przydatność testu paskowego w szybkiej diagnostyce serologicznej gruźlicy płuc u dzieci.
XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów 12-15.06.2003 r., Bydgoszcz, s. 106.

22.J. GAWEŁ, Z. DONIEC, H. MAZUREK, E. MAZUREK, I. SAK, E. KOPYTKO, B. BILO, R. KURZAWA:
Zmiany w wybranych trybach pomiarów aktywacji fagocytarnych granulocytów obojętnochłonnych u dzieci z astmą.
XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów 12-15.06.2003 r., Bydgoszcz, s. 110.

23.J. GAWEŁ, Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Zaburzenia chemiluminescencji neutrofilów w astmie oskrzelowej u dzieci.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 78
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa.

24.J. GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, B. BILO, R. KURZAWA:
Kalendarz aerobiologiczny Rabki-Zdroju.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 110
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r.

25.J. GAWEŁ, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Szybka diagnostyka serologiczna w gruźlicy płuc u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 29.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

26.J. GAWEŁ, K. SZCZEPANEK, B. BILO, R. KURZAWA:
Ocena zależności pomiędzy stężeniem aeroalergenów a czynnikami meteorologicznymi na podstawie 10-letnich obserwacji w Uzdrowisku Rabka Zdrój.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, 13-14.XI.2003 r., Lublin, 32.

27.B. GOLIŃSKA, R. KURZAWA:
Alergia pokarmowa u dzieci. Patogeneza , diagnostyka i leczenie.
-medica press we współpracy zMead Johnson Nutritionals, 1999, 1-171.
ISBN 83-86019-57-3

Dodatkowe informacje