1.J.HAŁUSZKA, K.PISIEWICZ, J.MICZYŃSKI, W.ROEMER, W.TOMALAK:
Air Pollution and Respiratory Health in Children: the PEACE Panel Study in Cracow, Poland.
Eur. Respir. Rev., 1998, 8, 52, 94-100.

2.J.HAŁUSZKA, B.MOHAISSEN, G.WILLIM, B.BARAN, K.PISIEWICZ, H.STRUGAŁA-STAWIK, B.PASTUSZEK, I.V.EHRENBURG, E.N. TKATCHOUK:
Usefulness of Rehabilitation With Interval Hypoxic Training in Children Suffering From Recurrent Bronchitis.
Hypoxia Medical Journal, 1998, Vol. 6, 77-78.

3.J.HAŁUSZKA:
Pneumonologia wieku dziecięcego.
Służba Zdrowia, 1999, Nr 43-44, 30-34.

4.J. HAŁUSZKA, E. MAZUREK, H. MAZUREK, G. WILLIM:
Evaluation of Lung Function for Diagnosing the Structural Backround in Asthma.
Materiały Seminarium nt: Advances in Pediatric Asthma" 22-24.11.1999r. – Rzym.

5.J. HAŁUSZKA, E. MAZUREK, H. MAZUREK:
Jakość w badaniach czynnościowych układu oddechowego.
Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji nt: "Jakość w opiece zdrowotnej", 22-23.04.1999r. - Kraków, 241-242.

6.J. HAŁUSZKA, P. GUTKOWSKI, W. KALACIŃSKI, F. HALKIEWICZ, A. LESIAK-BEDNAREK, K. PISIEWICZ, K. NOWACKA:
Ocena skuteczności immunostymulacji u dzieci w krótkim okresie po zastosowaniu poliwalentnego lizatu bakteryjnego Luivac.
Pediatria Polska 2000, LXXV, 7, 571-576.

7.J. HAŁUSZKA:
Komentarz do art. Kaszel-diagnostyka różnicowa.
Medycyna Praktyczna 2000, 4, 144 i 148.

8.J. HAŁUSZKA, P. KONARSKI, A. LESIAK-BEDNAREK, M. ŚCIBOR, I. IWANEJKO, M. ĆWIL, H. STRUGAŁA-STAWIK, J. ZAKRZEWSKI, K. PISIEWICZ:
Porównanie częstości występowania chorób układu oddechowego u dzieci w Legnicy i Starachowicach z charakterystyką pyłowych zanieczyszczeń powietrza.
Medycyna Środowiskowa, 2003, 6, 2, 153-154.
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej 18-19.10.2003 r., Nałęczów.

9.T.HERMAN, E.DZIAŁEK, A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK:
Zastosowanie komputerowego systemu Biomic do oznaczania lekowrażliwości bakterii izolowanych z materiału klinicznego uzyskanego od dzieci.
Diagnostyka Laboratoryjna 1998, 34, supl.1,

Dodatkowe informacje