1.P. JANUSZEWICZ, D. CHMIELEWSKA-SZEWCZYK, J. ALKIEWICZ, W. SILNY, M. KACZMARSKI,R. KURZAWA, E. PIONTEK, M. MIGDAŁ:
Raport grupy ekspertów dotyczący diagnozowania, leczenia i zapobiegania schorzeniom alergicznym u dzieci w Polsce (z uwzględnieniem zasad trójstopniowej opieki).
Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące trójstopniowej opieki nad dziećmi ze schorzeniami alergicznymi.
Warszawa 1999, 7-40.
praca nie ujęta w 1999r.

2.U.JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Astma oskrzelowa u niemowląt i dzieci.
Postępy w Medycynie, Sympozja Szkoleniowe Medycyny Praktycznej, 1998, 9-15

3.U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, R.KURZAWA:
Atypowe zapalenia płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna 1998 ,Vol. 6, Nr 5, 10-12

4.U.JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Sposoby wziewnego podawania leków.
Dziecko alergiczne, 1998, 1, 13.

5.U.JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Mieszalniki, przedłużacze, komory powietrzne.
Dziecko alergiczne, 1998, 1, 14-15

6.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, H. MAZUREK, R. KURZAWA, A. WÓJCIK, R. WERYS:
Nie wszystko co świszcze jest astmą - opis przypadku.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 38-40.

7.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Manifestacja alergii pokarmowej w układzie oddechowym.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 212 – 214.

8.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Mononukleoza zakaźna.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 257 – 259.

9.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Diagnostyka różnicowa obturacji oskrzeli u małych dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, Nr 1, 33-36.

10.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, Z. DONIEC, A. WÓJCIK, M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Ocena szczytowego przepływu wdechowego (PIF) u dzieciponiżej 6 r. ż. chorujących na astmę oskrzelową.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2002, T.70, Supl. 1, 148-149.
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, POChP, 29.08– 1.09.2002 r. Jachranka 2002.

11.U. JĘDRYS – KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Alergia pokarmowa u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 1, 5 – 14.

12.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Lekarz, 2003, 10, 20-21.

13.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Przewlekły kaszel u dzieci.
Lekarz 2003, 12, 15-18.

14.U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, R. KURZAWA:
Diagnostyka i leczenie wybranych obturacyjnych chorób u dzieci i młodzieży.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 3, 3-16.

Dodatkowe informacje