1.W. LATAWIEC, J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK, W. MYSZKAL:
Impedancja pozatorakalnych dróg oddechowych.
V Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie 12-15.05.2003 r, Krynica, 79 – 83.

2.Z.LECHOWICZ-SZYNALIK:
Gruźlica wczoraj, dzisiaj i jutro.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6, Nr 5, 25-27.

3.Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Rozległe zmiany gruźlicze w płucach u dzieci leczonych w Zespole Pediatrycznym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce od 1.01.1996 - 31.12.1997 r - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.41.

4.Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, J.GAWEŁ, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Wartość diagnostyczna oznaczania p/ciał p/prątkowych w gruźlicy u dzieci i młodzieży - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s. 41 - 42.

5.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Nowe kierunki chemioterapii gruźlicy.
Terapia, 1999, 7, 11, 47-49.

6.Z. LECHOWICZ – SZYNALIK, H. MAJEWSKA - ZALEWSKA, A. CYMERYS – POGORZELSKA:
Błędy w rozpoznawaniu gruźlicy u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 1, 15-18

7.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy na świecie i w Polsce.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 2, s. 37-41.

8.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Mykobakteriozy.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, 2, 31-38.

9.Z. LECHOWICZ – SZYNALIK, J. GAWEŁ:
Oznaczanie przeciwciał przeciwprątkowych dzieci chorych na gruźlicę płuc.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 1, 23 – 28.

10.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, A. CYMERYS-POGORZELSKA, E. DZIAŁEK-SMĘTEK:
Zastosowanie systemu automatycznego MB BACT w diagnostyce gruźlicy u dzieci i porównanie z klasyczną hodowlą na podłożu Lowensteina-Jansena.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 2, 19-21

11.Z. LECHOWICZ, J. GAWEŁ:
Czy badania serologiczne są przydatne w diagnostyce gruźlicy u dzieci szczepionych BCG?
XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów 12-15.06.2003 r., Bydgoszcz, s. 106.

12.Z. LECHOWICZ-SZYNALIK, J. GAWEŁ:
Wartość diagnostyczna oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych u dzieci chorych na gruźlicę.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 34.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

Dodatkowe informacje