1.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Komentarz do artykułu "Gruźlica"
Medycyna po Dyplomie, 1998, Vol. 7, Nr 1, 150-15

2.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, K.PISIEWICZ:
Gruźlica u dzieci w dobie powszechnych szczepień, czyli gruźlica "dziś" jest inna niż gruźlica "kiedyś".
Klinika Pediatryczna, 1998, Vol. 6, Nr 3.

3.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Gruźlica wieku rozwojowego.
Postępy w Medycynie, Sympozja Szkoleniowe Medycyny Praktycznej, 1998, s.16-22.

4.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Gruźlica wieku rozwojowego.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6 Nr 3, s.337-342.

5.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK:
Rozpoznanie gruźliczego wysiękowego zapalenia opłucnej w wieku rozwojowym.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6 Nr 3, s.343-345.

6.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Próby tuberkulinowe.
Pomocnicze Materiały Szkoleniowe ZP im. J. i I. Rudników IGiChP, Rabka 1998, 1-10.

7.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Szczepienia BCG.
Pomocnicze Materiały Szkoleniowe ZP im. J. i I. Rudników IGiChP, Rabka 1998, 1-14.

8.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, A.POGORZELSKA:
Trudności w rozpoznawaniu gruźlicy dziecięcej - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, 19.

9.H. MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Interpretacja odczynu tuberkulinowego.
Medycyna Praktyczna - Pediatria, 1999, 4, 4, 124-126.

10.H. MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Gruźlica płuc u dzieci.
Choroby Układu Oddechowego, Medipress 1999, Vol. 4, No 2, 3-10.

11.H. MAJEWSKA – ZALEWSKA:
Stan gruźlicy wieku rozwojowego na przełomie wieków.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 1, 3-5

12.L. MAJKA, A. POGORZELSKI, W. MŁYNARCZYK, J.ŻEBRAK, M.WITT:
Sytuacja społeczna dorosłych chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 1, 8-11.

13.L. MAJKA, A.POGORZELSKI, W. MŁYNARCZYK, J. ŻEBRAK, M. WITT:
Stosowanie się do zaleceń lekarskich dorosłych chorych na mukowiscydozę.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 2, s. 23-26.

14.L. MAJKA, A. POGORZELSKI, W. MŁYNARCZYK, J. ŻEBRAK, M. WITT, M. KOŁACZKOWSKA, S. COFTA:
Do Adults With Cystic Fibrosis Comply With Prescribed Treatment?
European Respiratory Journal, 2000, 16, supl. 31, s., 123
World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress 29.08-3.09.2000, Florence, Italy.

15.J. MAŁOLEPSZY, J. LIEBHART, B. WOJTYNIAK, K. PISIEWICZ, T. PŁUSA:
Występowanie chorób alergicznych w Polsce.
Alergia Astma Immunologia 2000, 5, Supl. 2, 163-169.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 27-30.08.2000r., Łódź.

16.E. MAZUREK, H. MAZUREK:
Postępowanie w chorobach alergicznych.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 218 – 222.

17.H.MAZUREK, R.KURZAWA, E.MAZUREK, R.CLAVEL, G.SPRINGER:
Częstość zaostrzeń astmy w następstwie swoistej prowokacji oskrzelowej.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1998, 1, 9-11.

18.H.MAZUREK, E.MAZUREK, R.KURZAWA, R.CLAVEL, G.SPRINGER:
Czy u dzieci z astmą można zrezygnować ze swoistych prowokacji oskrzelowych? Porównanie wyników prób skórnych, RAST i swoistych prowokacji oskrzelowych u dzieci z astmą.
Matka i Dziecko. Postępy w neonatologii pulmonologii i nefrologii dziecięcej.
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1998, s.145-156.

19.H.MAZUREK:
Trudności diagnostyki astmy oskrzelowej u dzieci najmłodszych.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, s.63-65

20.H.MAZUREK, E.MAZUREK:
Nowoczesne techniki badań czynnościowych układu oddechowego.
Klinika Pediatryczna, 1998, Vol. 6, Nr 5, 4-6

21.H.MAZUREK:
Prewencja chorób alergicznych układu oddechowego.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6, Nr 5, 7-9

22.H.MAZUREK, E.MAZUREK:
Technika oscylacji wymuszonych w diagnostyce chorób układu oddechowego u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 30-33.

23.H.MAZUREK:
Immunoterapia w leczeniu chorób alergicznych układu oddechowego.
Medipress, 1998, Vol. 3 Nr 4, 2-9.

24.H.MAZUREK:
Immunoterapia swoista czyli odczulanie.
Twoje Dziecko, 1998, 4, 32-34.

25.H.MAZUREK:
Twoje dziecko ma alergię. Dlaczego?
Res Publica Press Int., Warszawa 1998.

26.H.MAZUREK, R.KURZAWA, M.MATEJA, A.WÓJCIK, Z.BARAN, U.JĘDRYS, E.MAZUREK:
Interrupter of Forced Oscillation Technique: Which Measurement of Respiratory Resistance is More Sensitive for Bronchodilator Response?
European Respiratory Journal, 1998, Vol. 12, Supl. 28, 399.

27.H.MAZUREK:
Antyhistaminiki czy swoista immunoterapia?
Alergia Astma Immunologia 1998, T 3 supl.1 13

28.H. MAZUREK:
Uczulenie na pyłki.
Twoje dziecko, 1999, 5, 30.

29.H. MAZUREK:
Uczulenie na jad owadów.
Twoje dziecko, 1999, 6, 32.

30.H. MAZUREK, M. MATEJA, R. KURZAWA, A. WÓJCIK, U. JĘDRYS, Z. BARAN, E. MAZUREK:
Forced Oscillation Technique: Mono- or Multi - Frequency for Bronchodilatation Test.
Eur. Respir. Journal, 1999, 14, suppl. 30, 45.

31.H. MAZUREK, G. WILLIM, F. MARCHAL, J. HAŁUSZKA, W.TOMALAK:
Input Respiratory Impedance Measured by Head Generator in Preschool Children.
Pediatric Pulmonology, 2000, 30, 1, 47-55.

32.H. MAZUREK, M. S. BAVARO, E. MAZUREK, R. KURZAWA, A. FAL:
Zmiany szczytowego przepływu wydechowego w następstwie swoistejprowokacji nosowej.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 2, s. 18-22.

33.H. MAZUREK, E. MAZUREK:
Lecznictwo zamknięte i sanatoryjne w dobie reformy.
Alergia, Astma, Immunologia, 2000, 5, Supl. 2, 127-130.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 27-30.08.2000, Łódź.

34.H. MAZUREK, R. KURZAWA:
Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.
Magazyn Medyczny 2000, 8, 37-39.

35.H. MAZUREK:
Nowoczesne podejście do leczenia astmy u dzieci – miejsce leków antyleukotrienowych.
IV Szkoła Pediatrii Kliniki Pediatrycznej 2000, 8, 5, 569-572.

36.H. MAZUREK:
Alergia krzyżowa.
Twoje Dziecko 1999, XII, 40-41.
praca nie ujęta w 1999r.

37.H. MAZUREK:
Uczulenie na pyłki - jak sobie radzić, gdy kwitną trawy.
Twoje Dziecko 2000, VI, 46-47.

38.H. MAZUREK:
Badania czynnościowe układu oddechowego.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 222-227.

39.H. MAZUREK:
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 253-257

40.H. MAZUREK:
Prewencja chorób alergicznych układu oddechowego.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 270-272.

41.H. MAZUREK:
Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 272-274.

42.H. MAZUREK:
Czy można leczyć astmę oskrzelową u dzieci nie korzystając z badań czynnościowych ?
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, Nr 1, 41-43.

43.H. MAZUREK:
Zastosowanie techniki oscylacji wymuszonych i oporu okluzji do wykrywaniazaburzenia własności mechanicznych układu oddechowego u dzieci z astmą w wieku przedszkolnym. – praca habilitacyjna.
Rabka 2001, ISBN 83-915624-0-9.

44.H. MAZUREK, E. MAZUREK:
Changes in Flow-Dependence of Respiratory System Resistance During Bronchial Provocation.
Journal of Physiology and Pharmacology 2002, Vol. 53, Supl. 2, 41.
8th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumonology. 9-11.05.2002 r. Warszawa.

45.H. MAZUREK, E. MAZUREK, R. KURZAWA:
FEV1 Measuremnts in Preschool Children During Bronchodilation Test.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 130.

46.H. MAZUREK, R. KURZAWA, E. MAZUREK:
Respiratory Resistance Evaluated by Forced Oscillation and Interrupter Techniques: Changes and Measurement Variability After Bronchial Provocation.
Journal of Physiology and Pharmacology, 2003, 54 Supl. 1, 70

47.H. MAZUREK, R. KURZAWA, E. MAZUREK:
Spirometria u dzieci przedszkolnych.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 67.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

48.H. MAZUREK:
Wpływ wziewnych glikokortykosteroidów na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 92-93.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

49.MILANOWSKI, A. POGORZELSKI, T. ORLIK, R. PIOTROWSKI, J. WALKOWIAKK, W. SKORUPA, M. WITT, T. LATOŚ,J. ŻEBRAK, A. NOWAKOWSKA, D. SANDS, T. MAZURCZAK, L. MAJKA, A. MINAROWSKA, J. SOCHA:
Zasady rozpoznawania mukowiscydozy.
Standardy Medyczne 2002, Nr 10, T.4, 600-612.

50.MIROSŁAW, J. BUCHWALD, M. MACIASZCZYK, M. PRZYBYŁA:
Use of Stents in Cases of Infant Tracheomalacia.
European Respiratory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 151.

51.MIROSŁAW, M. KOZIOŁ-MONTEWKA, A. CHUDNICKA, S. JABŁONKA:
Ocena częstości występowania kolonizacji candida u chorych z rakiem płuca i jejroli jako czynnika rokowniczego wystąpienia zakażeń w przebiegu hospitalizacji.
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 26-28.04.2002 r., Szczecin.
s.125.

52.MIROSŁAW, J. BUCHWALD, M. MACIASZCZYK, M. PRZYBYŁA:
Zastosowanie stentów w przypadku tracho-malacji u dzieci.
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 26-28.04.2002 r., Szczecin.
s. 130.

53.A. MIROSŁAW, M. KOZIOŁ-MONTEWKA, A. CHUDNICKA, A. MILCZAK, S. JABLONKA:
Candida Colonization in Lung Cancer Patients and its Role as a Prognostis factor for Infection Occurrence During Hospitalization.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 433.

54.M. MIŚKOWICZ, M. SAPOR, W. LATAWIEC, M. ZYCH:
Performance Analysis of Predictive p-Persistent CSMA Protocol for Control Networks.

55.B.MOHAISSEN, A.POGORZELSKI:
Ocena zachowania się stężenia magnezu w surowicy dzieci chorych na mukowiscydozę.
Terapia, 1998, 6, 7, 29.

Dodatkowe informacje