1.J.PAWLIK:
Bakteryjne zapalenia płuc u dzieci. Etiologia i przebieg kliniczny.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6, Nr 5, 13-16.

2.J.PAWLIK, J.ŻEBRAK, A.POGORZELSKI, A.SULIKOWSKA-ROWIŃSKA, W.BICZYSKO, A.MARSZAŁEK, M.WITT:
Badanie ultrastruktury nabłonka urzęsionego w zespole pierwotnej dyskinezy rzęsek - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.65

3.J. PAWLIK:
Pierwotna dyskinezja rzęsek - zasady diagnostyki różnicowej zespołów chorobowych przebiegających z upośledzonym transportem śluzowo-rzęskowym.
Terapia, 1999, 7, 11, 31-34.

4.J. PAWLIK, J. ŻEBRAK,A. POGORZELSKI, A. SULIKOWSKA-ROWIŃSKA, W. BICZYSKO, A. MARSZAŁEK, J. RUTLAND, R. DE LONGH, M. WITT:
Ultrastructural Examination of Ciliated Mucosa in the Primary Ciliary Dyskinesia.
European Respiratory Journal, 2000, 16, supl. 31, 59-60.
World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress 29.08-3.09.2000, Florence, Italy.

5.K. PIERZCHAŁA – KOZIEC, J. ZUBEL, J. RZĄSA, Z. DONIEC:
The Effect of Ghrelin on the in Vitro IGF-1 Release From Eves Liver and Heart.
European Society For New Methods in Agricultural Research, s. 26.
XXXIII Annual Meeting Proceedings, 27-31.08.2003, Viterbo, Italy.

6.R. PIOTROWSKI, D.SANDS, A. NOWAKOWSKA, A.POGORZELSKI, A. MILANOWSKI:
CFTR Gene Mutation 3849+10kbC-T in Polish of Population.
European Respiratory Journal, 2000, 16, supl. 31, s., 120
World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress 29.08-3.09.2000, Florence, Italy.

7.M.PIROŻYŃSKI, Z.DONIEC:
Turbuhaler. Co mówią badania kliniczne. Cz.II.
Postępy Aerozoloterapii, 1998, T. V, Nr 3-4, 145-158.

8.K.PISIEWICZ, H.WITAS, K.SORDYL, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, J.ŻEBRAK, P.MACIEJEWSKI, J.HAŁUSZKA:
Obserwacje własne nad zastosowaniem metody PCR w diagnostyce gruźlicy dziecięcej.
X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich.
12-14.01.1998 r., Zgorzelisko k /Zakopanego /bez num. stron/

9.K.PISIEWICZ, J.ZAKRZEWSKI, J.HAŁUSZKA, V.ANTOVA, J.SUKOVA:
Występowanie dodatnich testów skórnych na najczęściej występujące alergeny wśród dzieci w Polsce.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, s.113-114

10.K.PISIEWICZ, K.SORDYL, J.HAŁUSZKA:
PCR w diagnostyce chorób układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 34-37.

11.K.PISIEWICZ:
PCR w diagnostyce gruźlicy dziecięcej - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.43

12.K. PISIEWICZ, Z. DONIEC, R. KURZAWA, G. WILLIM, I. SAK:
Występowanie chorób alergicznych u dzieci w rejonie nowosądeckim.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002,5, 1, 9-14.

13.K. PISIEWICZ:
Rehabilitacja chorych na POChP – teoria czy praktyka.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol. 5, Nr 1, 3-5.

14.K. PISIEWICZ:
Epidemiologia astmy oskrzelowej u dzieci w Polsce.
Terapia 2002, 11, 4-7.

15.K. PISIEWICZ, Z. LECHOWICZ, K. JAMROZIK, A. POGORZELSKI, J. PAWLIK:
Diagnostic Value of Gastric Washing and Specimens Collected DuringBronchoscopy Evaluateded by Culture and PCR in Children’s Tuberculosis.
European Respirtory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 582.

16.K. PISIEWICZ, Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Wpływ wybranych czynników środowiskowych na stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 88.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

17.K. PISIEWICZ, Z. DONIEC, M. WANAT –KRZAK:
Epidemiologia chorób alergicznych u dzieci w Polsce.
Standardy Medyczne2003, 10, 5, Suppl. , 6-14.

18.A.POGORZELSKI:
Zasady rozpoznawania mukowiscydozy Część II.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6, Nr 5, 17-20.

19.A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK:
Zmiany bliznowate oskrzela pośredniego spowodowane ciałem obcym.
Wiadomości Lekarskie 1995, 48, 5-9, 140-142.
praca nie ujęta w latach poprzednich.

20.A.POGORZELSKI:
Błędy diagnostyczne u 21 letniej chorej na mukowiscydozę.
Klinika Pediatryczna, 1998, 6, 3, s.353-354

21.A.POGORZELSKI, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, A.CYMERYS - POGORZELSKA, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, J.ŻEBRAK, J.PAWLIK:
Bronchoskopia w pierwotnej gruźlicy płuc u dzieci - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.40.

22.A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK, K.PISIEWICZ, J.PAWLIK:
Występowanie mukowiscydozy w Polsce - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.60

23.A.POGORZELSKI, M.WITT, J.BAL I WSP.:
Mutacje genu CFTR u chorych na mukowiscydozę w Polsce - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.61

24.A.POGORZELSKI, M.WITT, J.BAL, J.ŻEBRAK K.PISIEWICZ, J.PAWLIK:
Zróżnicowanie regionalnemutacji genu CFTR u chorych na mukowiscydozę w Polsce - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.62

25.A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK, J.PAWLIK:
Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa typu H w materiale własnym - XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.103

26.A.POGORZELSKI, M.WITT, J.BAL:
Mutacje genu CFTR u chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1998, 2, 5-8
/praca nie ujęta w 1998 r./

27.A.POGORZELSKI:
Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydoza, 1999.

28.A.POGORZELSKI:
Wtórna skrobiawica w mukowiscydozie.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2,1, 29-34.

29.A.POGORZELSKI:
Zastosowanie makrolidów w schorzeniach układu oddechowego.
Terapia, 1999, 7, 11, 40-42.

30.A. POGORZELSKI:
Szczepienia ochronne u chorych na mukowiscydozę.
Matio, 1999, Nr 3, 6-7.

31.A.POGORZELSKI, K.MODELSKA, J.ŻEBRAK, J.HAŁUSZKA:
Zagadka pneumonologiczna.
Acta Pneumonologica et Allergologica 1999, 2, 1, 35-38.

32.A. POGORZELSKI:
Zagadka pneumonologiczna.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 41 -43.

33.A.POGORZELSKI, W.MŁYNARCZYK, J.ŻEBRAK, M.WITT:
Social status of cystic fibrosis adults in Poland.
The Netherlands Journal of
Medicine, 1999, 54, suppl.1, 76.

34.A. POGORZELSKI:
Radiologia układu oddechowego w podstawowej praktyce pediatrycznej.
Klinika Pediatryczna - III Szkoła Pediatrii 1999, 7, 5.

35.A. POGORZELSKI:
Zapalenia płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 253 – 256.

36.A. POGORZELSKI:
Mukowiscydoza – choroba nie tylko układu oddechowego.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 261 – 264.

37.A. POGORZELSKI:
Pozaantybiotykowe właściwości makrolidów.
Terapia, 2002, 11, 42-45.

38.Praca zbiorowa – program multimedialny pod redakcją A. Szczeklika:
Astma oskrzelowa.
CD – Medycyna Praktyczna 1999r.

39.J.PRUSAK:
Wpływ indywidualnie dozowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych na mukowiscydozę. Praca doktorska.

40.J. PRUSAK:
Fizjoterapia w przewlekłych chorobach układu oddechowego.
Terapia, 1999, 7, 11, 45-46.

41.J. PRUSAK, A. POGORZELSKI, L. MAJKA:
Test 6-minutowego chodu w ocenie wydolności wysiłkowej chorych na mukowiscydozę.
Postępy Rehabilitacji, 1999, XIII, 3, 93-99.
praca nie ujęta w 1999r.

42.J. PRUSAK, G. OSIADŁO, Ł. WNĘK, W. TOMALAK:
Efekty treningu z zastosowaniem progowego oporu wdechowego u chorych na mukowiscydozę.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 64.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

43.B. PUSTUŁKA:
Ocena realizacji programu szczepień ochronnych wśród dzieci chorych na mukowiscydozę.
Acta Pneumonologica etAllergologica Pediatrica , 2002, Vol.5, 2, 27-30.

44.J. PRYJMA, J. KASZUBA-ZWOINSKA, J. PAWLIK, A. POGORZELSKI, G. LIS, J. BARAN, J. ŻEBRAK:
Alveolar Macrophages of Children Suffering From Recurrent Infections of Respiratory Tract are Less Efficient in Eliminating Apoptotic Neutrophils.
Pediatric Pulmonology1999, 27: 167-173.

Dodatkowe informacje