1.J. RADLIŃSKI, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, R.KURZAWA, G.WILLIM, Z. DONIEC:
SCPTS -system rejestracji i analizy wyników punktowych testów skórnych.
Materiały I Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 19-23.04.1999r. Krynica Górska, 96-100.

2.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK:
Wybór metody optymalizacji do poszukiwania optymalnych parametrów układu oddechowego.
Materiały XI Krajowej Konferencji Naukowej nt: „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Warszawa 2-4.XII.1999r.,t. I, 267-272.

3.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK:
Monte Carlo Method Applied to the Analysis of Human Respiratory Transfer Impedance Data.
European Respiratory Journal, 2000, 16, supl. 31, s. 78.
World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress 29.08-3.09.2000, Florence, Italy.

4.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK, H. MAZUREK, A. POGORZELSKI, W. MYSZKAL:
Porównanie systemów pomiaru impedancji wejścia metodą oscylacji wymuszonych-badanie pilotowe.
Materiały IV Sympozjum” Modelowanie i Pomiary w Medycynie”, Krynica 2002, 71-77.

5.J. RADLIŃSKI:
Wybrane aspekty zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, Vol.5, 2, 3-9.

6.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK, H. MAZUREK, A. POGORZELSKI, W. MYSZKAL:
Comparison of Measuring Systems Used to Evaluate Input Respiratory Impedance by Forced Oscillation Technique-Pilot Study.
European Respiratory Journal, 2002, Vol. 20, Supl. 38, 32.

7.J. RADLIŃSKI, W. LATAWIEC, W. TOMALAK, W. MYSZKAL:
Korekcja wartości impedancji oddechowej za pomocą indywidualnych i średnich wartości impedancji pozatorakalnych dróg oddechowych.
V Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie 12-15.05.2003 r, Krynica, 85-89.

8.J. RADLIŃSKI, W. TOMALAK:
New, Effective Method to Calculate Parameters of Respiratory System Model used to Interpret Transfer Impedance Data.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 98.

9.J. RADLIŃSKI, W. LATAWIEC, W. TOMALAK, W. MYSZKAL:
Correction of Respiratory Input Impedance Using Values of Upper Airways Shunt Impedance.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 9

10.J. RADLIŃSKI:
Comparison of the Forced Oscillation Technique with Impulse Oscilometry – Theoretical and Practical Aspects.
Journal of Physiology and Pharmacology, 2003, 54 Supl. 1, 76

11.W.ROEMER, G.HOEK, B.BRUNEKREEF, J.P. SCHOUTEN, G.BALDINI, J.CLENCH-AAS, N.ENGLERT, P.FISCHER, B.FORSBERG, J.HAŁUSZKA, A.KALANDIDI, F.KOTESOVEC, G.NIEPSUJ, J.PEKKANEN, P.RUDNAI, S.SKERFVING, V.VONDRA, H.E WICHMANN, D. DOCKERY, J. SCHWARTZ:
The Peace Project: General Discussion.
Europ. Resp. Rev.1998, 8, 52,125-130 .

12.W.ROEMER, G.HOEK, B.BRUNEKREEF, J.P.SCHOUTEN, G.BALDINI, J. CLENCH-AAS, N.ENGLERT, P.FISCHER, B.FORSBERG, J.HAŁUSZKA, A.KALANDIDI, F.KOTESOVEC, G.NIEPSUJ, J.PEKKANEN, P.RUDNAI, S. SKERFVING, V.VONDRA, H.E.WICHMANN, D.DOCKERY, J. SCHWARTZ:
Effect Of Short-term Changes in Urban Air Pollution on the Respiratory Health of Children With Chronic Respiratory Symptoms: the PEACE Project: Introduction.
Europ. Resp. Rev. 1998, 8, 52, 4-11.

13.W.ROEMER, G.HOEK, B.BRUNEKREEF, J.HAŁUSZKA, A.KALANDIDI, J.PEKKANEN:
Daily Variations in Air Pollution and Respiratory Health in a Multicentre Study: The PEACE Project.
European Respiratory Journal, 1998, 12:1354-1361.

14.R. RONCHETTI, F. MIDULLA, T. SANDSTROM, L. BJERMER, J. ŻEBRAK, J. PAWLIK, M.P. VILLA, A. VILLANI:
Bronchoalveolar Lavage in Children With Chronic Diffuse Parenchymal Lung Disease.
Pediatric Pulmonology 1999, 27: 395-402

15.E.RUDZKI, B.ROMAŃSKI, D.DYNOWSKA, M.KACZMARSKI, E.OLENDZKA-RZEPECKA, R.KURZAWA, K.OBTUŁOWICZ, J.BLINOWSKI, E.KORZENIOWSKA-ŻUK, Z.PIELA, A.SZMURŁO, J.STROIŃSKI, Z.DONIEC, G.PULKA:
Niektóre objawy kliniczne oraz alergeny w zespole asthma-prurigo.
Przegląd Lekarski, 1998 T. 55 Nr 5, 239-241.

16.E.RUDZKI, B.ROMAŃSKI, K.CZUBALSKI, D.DYNOWSKA, M.KACZMARSKI,E.OLENDZKA-RZEPECKA, R.KURZAWA, K.OBTUŁOWICZ, J.BLINOWSKI, E.KORZENIOWSKA-ŻUK, Z.PIELA, A.SZMURŁO, J.STROIŃSKI, Z.DONIEC, G.PULKA:
Zmienność nasilenia objawów ze strony dróg oddechowych i skóry u chorych z zespołem asthma-prurigo pod wpływem czynników emocjonalnych i środowiskowych.
Przegląd Lekarski, 1998, T. 55, Nr 5, 242-245.

Dodatkowe informacje