1.W.TOMALAK:
Forced oscillations technique -new tool for studying respiratory system mechanics. - rozdział w książce.
Lectures on ICB Seminars, IBIB PAN, Warszawa, 1997.

 

2.W.TOMALAK, J.HAŁUSZKA, B.BARAN:
Alteration of Breathing Pattern by Hipoxic Stimuli in Children Undergoing Interval Hypoxic Training.
Hypoxia Medical Journal, 1998, Nr 3, Vol. 6, 128-130.

 

3.W.TOMALAK, R.PESLIN, C.DUVIVIER:
Variations in Airways Impedance During Respiratory Cycle Derived from Combined Measurements of Input and Transfer Impedances.
European Respiratory Journal 1998, 12: 1436-1441.

 

4.W.TOMALAK:
Modele układu oddechowego do interpretacji oddechowej impedancji skrośnej.
VIII Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych", Krynica 1998, 183-191.

 

5.W.TOMALAK, J.RADLIŃSKI:
Dobór parametrów algorytmu genetycznego w rozwiązywaniu problemu optymalizacyjnego.
VIII Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych", Krynica 1998, s. 193-199

 

6.W.TOMALAK:
Wybrane aspekty modelowania układu oddechowego i badania mechaniki oddychania przy pomocy techniki oscylacji wymuszonych.
Rabka 1998, ISBN 83-909327-0-9, 1-125

 

7.W.TOMALAK, J.HAŁUSZKA:
Zależność oporu systemu oddechowego od przepływu powietrza przez drogi oddechowe u dzieci z astmą - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.135.

 

8.W. TOMALAK, J. HAŁUSZKA:
Zależność oporu systemu oddechowego od przepływu u dzieci z astmą oskrzelową.
Alergia Astma Immunologia, 1999, 4, 190-193.

 

9.W.TOMALAK, J. RADLIŃSKI:
Simple Genetic Algorithm Applied to the Analysis of Human Respiratory Transfer Impedance Data.
IMTC/99Proceedings of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Venice, Italy – May 24-26, 1999, Vol. 1, 579-582.

 

10.W.TOMALAK, J.RADLIŃSKI:
Zastosowanie prostego algorytmu genetycznego w analizie danych z pomiaru oddechowej impedancji skrośnej.
Materiały I Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 19-23.04.1999r. Krynica Górska, 31-35

 

11.W. TOMALAK:
Technika oscylacji wymuszonych w badaniach układu oddechowego.
Terapia, 1999, 7, 11, 22-24.

 

12.W. TOMALAK, A. ELBOUSIFY, R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Diurnal Variations of Respiratory System Resistance Derived from Input Impedance in Asthmatic Children.
Eur. Respir. Journal, 1999, 14, suppl. 30, 81.

 

13.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI:
Human Respiratory Transfer Impedance Analysed with Simple Genetic Algorithm.
Eur. Respir. Journal, 1999, 14, suppl. 30, 82.

 

14.W. TOMALAK, A. ELBOUSIFY, R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Diurnal Variations of Respiratory System Resistance and Compliance Derived from Input Impedance in Asthmatic Children.
Respiration Physiology 2000, 123, 101-108.

 

15.W. TOMALAK, K. PISIEWICZ, B. BARAN, U. JĘDRYS:
Wartości należne badania ergospirometrycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 8-19 lat.
Pediatria Polska 2000, LXXV, 12, 447-451.

 

16.W. TOMALAK, A. ELBOUSIFY, R. KURZAWA:
Circadian Rhytm Detection in Indices Respiratory Mechanics Derived from Forced Oscillations Measurements in Asthmatic Children.
European Respiratory Journal, 2000, 16, supl. 31, s., 81-82.
World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress 29.08-3.09.2000, Florence, Italy.

 

17.W. TOMALAK, J. HAŁUSZKA:
Respiratory System Resistance Flow Dependency in Asthmatic Children.
European Respiratory Journal, 2000, 16, supl. 31, s., 538
World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress 29.08-3.09.2000, Florence, Italy.

 

18.W. TOMALAK, J. PRUSAK:
Pomiary ciśnień w badaniach układu oddechowego.
II Sympozjum “Modelowanie i pomiary w medycynie”, Krynica 2000, 119-122.

 

19.W. TOMALAK:
Zastosowanie negatywnych impulsów ciśnieniowych w wykrywaniu limitowania przepływu wydechowego.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 2, 3-6.

 

20.W. TOMALAK:
Assessment of Respiratory Mechanics During Spontaneous Breathing.
Lecture Notes of the ICB Seminars Heart and Lung Assistance
2000, 79-85.
praca nie ujęta w 1999r.

 

21.W. TOMALAK, A. POGORZELSKI, J. PRUSAK:
Normal Values for Maximal Static Inspiratory and Expiratory Pressures in Healthy Children.
Pediatric Pulmonology 2002, 34: 42-46.

 

22.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI A. POGORZELSKI, W. MYSZKAL:
Limitowanie przepływu wydechowego u chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego – doniesienie wstępne.
Materiały IV Sympozjum” Modelowanie i Pomiary w Medycynie”, Krynica 2002, 89-95.

 

23.W. TOMALAK, A. POGORZELSKI, J. RADLIŃSKI, Z. DONIEC, R. KURZAWA, W. MYSZKAL:
Physiological Determinantsof Peak Inspiratory Flow in Children.
European Respiratory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 225.

 

24.W. TOMALAK, J. E. COTES:
Does Gender Influence Tidal Volume and Respiratory Frequency During Exercise?
European Respiratory Journal 2002, Vol. 20, Supl. 38, 489.

 

25.W. TOMALAK:
Flow and Volume Dependency of Respiratory Mechanics: Theoretical Background.
Journal of Physiology and Pharmacology 2002, Vol. 53, Supl. 2, 57.
8th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumonology.
9-11.05.2002 r. Warszawa.

 

26.W. TOMALAK, Z. DONIEC, I. SAK, E. MAZUREK, R. KURZAWA:
Wpływ obturacji oskrzeli na wartość szczytowego przepływu wdechowego (PIF) u dzieci chorych na astmę oskrzelową stosujących inhalatory proszkowe.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2002, T.70, Supl. 1, 149.
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, POChP, 29.08 –1.09.2002 r. Jachranka.

 

27.W. TOMALAK:
Assessment of Expiratory Flow Limitation With Negative Pressure Pulses.
Lecture Notes of The ICB Seminars
.
Assessment and Mechanical Support of Heart and Lungs, 2003, 98 – 101.

 

28.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, B. MYSZKAL, W. MYSZKAL, A. POGORZELSKI, J. PRUSAK, Z. DONIEC:
Normal Values of Forced Inspiratory Flows in Healthy Schoolchildren.
European Respiratory Journal, 2003, 22, Suppl. 45, 307

 

29.W. TOMALAK:
Forced Oscillation Technique in Poland – Achievements of the Rabka Branch of the Institute for Tuberculosis and Lung Diseases.
Journal of Physiology and Pharmacology, 2003, Vol. 54 Suppl. 1, 82.

30.W. TOMALAK, J. RADLIŃSKI, A. POGORZELSKI, Z. DONIEC, B. MYSZKAL, W. MYSZKAL:
Forsowne przepływy wdechowe u zdrowych dzieci szkolnych.
International Review of Allergology and Clinical Immunology 2003, 9, 2, 75
VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 26-28.06.2003 r. Warszawa

 

Dodatkowe informacje