1.M.WAJDA, J.BUCHWALD, M.MACIASZCZYK
Malformacja tętniczo-żylna płuc jako rzadka przyczyna krwioplucia.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 38-40

2.J.WALKOWIAK, J.PRZYSŁAWSKI, G.DUDA, A.POGORZELSKI, M.MARUSZEWSKA, K.BORSKI, J.ŻEBRAK, W.CICHY:
Surowicze stężenia ß - Karotenu, ß -Tokoferolu i Retinolu w zależności ich spożycia przez dzieci chore na mukowiscydozę - plakat.
XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1998, T. 66, Supl. 2, s.70

3.J. WALKOWIAK, J. PRZYSŁAWSKI, A. POGORZELSKI, G. DUDA, M. SZCZEPANIK, K. BORSKI, M. MARUSZEWSKA, J. ŻEBRAK, W. CICHY:
Spożycie witamin A i E a surowicze stężenia ß-karotenu, ß-tokoferolu i retinolu u chorych na mukowiscydozę.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1999, 2, 3, 31-36.
praca nie ujęta w 1999r.

4.J. WALKOWIAK, M. WITT, A. POGORZELSKI, E. BARRA, R. PIOTROWSKI, A. SOBCZYŃSKA-TOMASZEWSKA, M. TRAWIŃSKA-BARTNICKA, W. CICHY, J. KSIĄŻYK, M. KRAWCZYŃSKI:
Genotyp a funkcja zewnątrzwydzielnicza trzustkiu chorych na mukowiscydozę.
Przegląd Pediatryczny 2000, 30, Supl. 1, 37.
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, 21-23.09., Łódź.

5.J. WALKOWIAK, S. NOUSIA-ARVANITAKIS, A. CADE, N. KASHIRSKAYA, R. PIOTROWSKI, K. STRZYKALA, M. KOUNIOU, A. POGORZELSKI, D. SANDS, N. KAPRANOV:
Fecal Elastase-1 Cut-off Levels in the Assessment of Exocrine Pancreatic Function in Cystic Fibrosis.
Journal of Cystic Fibrosis 2002, 1, 4, 260-264.

6.M. WANAT-KRZAK, Z. DONIEC, R. KURZAWA, V. CISZEK - DONIEC, K. PISIEWICZ, G. WILLIM:
Ocena wybranych urodzeniowych wskaźników antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry – badanie pilotowe.
Acta Pneumonologica etAllergologica Pediatrica , 2002, Vol.5, 2, 23-26.

7.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Atopowe zapalenie skóry – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 237 – 244.

8.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Stosowanie leków przeciwhistaminowych w alergicznych chorobach skóry u dzieci.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 245 – 252.

9.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Atopowe zapalenie skóry – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie.
Terapia 2002, 11, 35-40.

10.M. WANAT-KRZAK, Z. DONIEC, R. KURZAWA, G. WILLIM:
Ocena wybranych cech antropometrycznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry – badanie pilotażowe.
V Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD nt. „Bezpiecznie lecz i pielęgnuj dziecko” 25-28.04.2002 r., Mikołajki.

11.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA, K. PISIEWICZ:
Zastosowanie płatkowych testów skórnych z alergenami powietrznopochodnymi w diagnostyce atopowego zapalenia skóry.
Postępy Dermatologii i Alergologogii XX; 3, 131-135.

12.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA, M. KAPIŃSKA-MROWIECKA:
Współistnienie i kolejność pojawiania się innych chorób alergicznych u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry.
Postępy Dermatologii i Alergologii, XX, 3, 136-142.

13.M. WANAT – KRZAK, Z. DONIEC:
Atopowe zapalenie skóry u dzieci – aktualne zalecenia diagnostyczno – lecznicze.
Standardy Medyczne 2003, 1, 5, 802 – 813.

14.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA:
Atopowe zapalenie skóry.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, 2, 3-15.

15.M. WANAT-KRZAK, Z. DONIEC, R. KURZAWA:
Atopowe zapalenie skóry u dzieci – aktualne zalecenia diagnostyczno-lecznicze.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 58-65.

16.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA, K. PISIEWICZ:
The use of Atopy Patch Tests With Aeroallergens in Diagnosis of Atopic Dermatitis in Children.
International Symposium on Atopic Dermatitis, 29-31.08.2003 r. Rome , Włochy, 67.

17.M. WANAT-KRZAK, R. KURZAWA, M. KAPIŃSKA-MROWIECKA:
Współistnienie i kolejność pojawiania się innych chorób alergicznych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.
Dermatologia Kliniczna 2003, 5, 2, 86-87.
XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Wenerologicznej nt. „Wenerologiczne i dermatologiczne problemy wieku dojrzewania”, Białystok-Białowieża, 9-11.05.2003r.

18.WFCS PROCEDINGS 2002
4th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems August 28-30, 2002, Västerås, Sweden. s.249-256.

19.G.WILLIM, R.KURZAWA, H.MAZUREK, J.HAŁUSZKA, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, B.BARAN, J.RADLIŃSKI:
Wartości należne wskaźników oddechowych dzieci i młodzieży.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Oddział w Rabce Zespół Pediatryczny im. Jana i Ireny Rudników,Skrypt ,1998, 1-62.

20.G. WILLIM, R. KURZAWA, U. JĘDRYS -KŁUCJASZ, H. MAZUREK, J. RADLIŃSKI, J. HAŁUSZKA, B. BARAN:
Wartości należne szczytowego przepływu wydechowego mierzonego miernikami mechanicznymi dla polskiej populacji dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, 5-6, 217-227.

21.G. WILLIM, R. KURZAWA, U. JĘDRYS -KŁUCJASZ, H. MAZUREK, J. RADLIŃSKI, J. HAŁUSZKA, B. BARAN:
Wartości należne szczytowego przepływu wydechowego mierzonego miernikami mechanicznymi dla polskiej populacji dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, 5-6, 217-227.

22.G. WILLIM, H. MAZUREK, R. KURZAWA, J. HAŁUSZKA, Q.T. PHAM, F. MARCHAL, J. RADLIŃSKI:
Reference Values of Lung Function Measurements in Polish Children and Adolescents.
Part 1: Respiratory Resistance and Reactance Measured by Forced Oscillation Technique (FOT).

International Reviev of Allergology and Clinical Immunology 2000, 6, 2, 70-78.

23.M.WITT, YUE-FEN WANG, SHENGBIAO WANG, CUI-E SUN, J. PAWLIK, E. RUTKIEWICZ, J. ŻEBRAK, SCOTT R. DIEHL:
Exclusion of Chromosome 7 for Kartagener Syndrome but Suggestion of Linkage in Families with OtherForms of Primary Ciliary Dyskinesia.
Am. J.Hum.Genet.1999, 64, 313-318

24.M. WITT, A. POGORZELSKI, J. BAL, E. RUTKIEWICZ, L. MAJKA, A. SOBCZYŃSKA:
Częstość występowania mutacji oraz genotypów genu CFTR u dorosłych chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, 3-4, 137-141.

25.M.WITT, YUE-FEN WANG, SHENGBIAO WANG, CUI-E SUN, J. PAWLIK, E. RUTKIEWICZ, J. ŻEBRAK, SCOTT R. DIEHL:
Exclusion of Chromosome 7 for Kartagener Syndrome but Suggestion of Linkage in Families with OtherForms of Primary Ciliary Dyskinesia.
Am. J.Hum.Genet.1999, 64, 313-318

26.M. WITT, A. POGORZELSKI, J. BAL, E. RUTKIEWICZ, L. MAJKA, A. SOBCZYŃSKA:
Częstość występowania mutacji oraz genotypów genu CFTR u dorosłych chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, 3-4, 137-141.

27.H. WOŚ, J. PAWLIK, U. GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK, A. POGORZELSKI, J. ŻEBRAK:
Stężenie karnityny całkowitej i wolnej w surowicy krwi u pacjentów z mukowiscydozą.
Przegląd Pediatryczny 2000, 30, Supl. 1, 39.
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, 21-23.09.2000, Łódź.

28.A.WÓJCIK:
Atak duszności w szkole - pierwsza pomoc.
Dziecko alergiczne, 1998, 1, 12.

29.A. WÓJCIK, R. KURZAWA:
Leczenie zaostrzeń astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna 2002, 10, 2, 230 – 236.

30.A. WÓJCIK, R. KURZAWA:
Postępowanie w zaostrzeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 33-40.

Dodatkowe informacje