1.J.ŻEBRAK:
Stulecie bronchoskopii – komentarz historyczny.
(100 lat bronchoskopii – Gustaw Kilian; 115 lat endoskopii tchawicy oskrzeli u dzieci –Przemysław Pieniążek)
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 2, 3-4.
/praca nie ujęta w 1998r.)

2.J. ŻEBRAK:
Zasady postępowania diagnostycznego w przewlekłych chorobach oskrzeli i płuc u dzieci.
Terapia, 1999, 7, 11, 18-21.

3.J. ŻEBRAK:
Świst oddechowy jako objaw upośledzenia drożności dróg oddechowych u dzieci.
Lekarz, 1999, 1, 4-7.

4.J. ŻEBRAK, B. SKUZA, A.POGORZELSKI, R. LIGARSKA, E. KOPYTKO, J. PAWLIK, E. RUTKIEWICZ, M. WITT:
Partial CFTR Genotyping and Characterisation of Cystic Fibrosis Patients With Myocardial Fibrosis and Necrosis.
Clinical Genetics 2000, 57, 56-60.

5.J. ŻEBRAK:
Mukowiscydoza w wieku dojrzałym.
Matio 2000, 2(9), 5-8.

6.J. ŻEBRAK, J. PAWLIK, A. POGORZELSKI:
Objawy ze strony układu oddechowego.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 214-217.

7.J. ŻEBRAK:
Podstawy diagnostyki rentgenowskiej chorób płuc u dzieci.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 217-221.

8.J. ŻEBRAK, A. POGORZELSKI, J. PAWLIK:
Badania bronchologiczne w pneumonologii dziecięcej.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 221-222.

9.J. ŻEBRAK, A. POGORZELSKI, J. PAWLIK, E. KOPYTKO:
Choroby oskrzeli i płuc.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 228-242.

Dodatkowe informacje