1. T.LATOŚ, H.MAZUREK, R.KURZAWA:
    Edukacja chorego na astmę.
    Pneumonologia i Alergologia Polska, 1997, 65, Supl.1, 93-94.

2.LECHOWICZ Z.,MAJEWSKA-ZALEWSKA H., GAWEŁ J., HERMAN T., KURZAWA R.
Wartość diagnostyczna oznaczeń przeciwciał gG, IgA i lgM dla antygenu 60 w rozpoznawaniu gruźlicy wieku rozwojowego.
PneumonologiaiAlergoiogia Polska, 1995,1,12

3.LECHOWICZ-SZYNALIK Z., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Rozpoznawanie gruźlicy dzieci i młodzieży, postępy w diagnostyce gruźlicy.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 7-10

4.Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Przypadki rozległych zmian gruźliczych, leczone w Klinice Gruźlicy Zespołu Pediatrycznego w okresie od 1.01.1996-30.06.1997 r.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 19.

  1. Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, A.POGORZELSKI, A.CYMERYS-POGORZELSKA, U.JĘDRYS, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
    Znaczenie bronchoskopii w diagnostyce i leczeniu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
    III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.38-40.

6.LEOWSKI J., RUDNIK J., SAWICKI F.
Some Methodological Problems in Assessment of Chronic Respiratory Diseases Prevalence.
Les Bronches 1974, 6, 322

7.LIS G., HAŁUSZKAJ,,
Assessment of the Airway Response to a Bronchodilator in Children.
The European Resp. Journal, 1991,14

8.LIS G., HAŁUSZKA J.
Standardy oceny testu odwracalności obturacji na podstawie krzywej przepływ-objętość.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1991 11- 12,20-24

9.LIS G., HAŁUSZKA J., WILLIM G.
Wartość krzywej przepływ-objętość u dzieci zdrowych z Krakowa.
Pneumonologia i Alergologia Polska. 1993, 12, 11-17

10.LOHN Z., GONTARCZYK W., HAŁUSZKA J.
Skala podstaw wobec własnej choroby u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
Psychologia Wychowawcza, 1988, 4, 426-431

11.LOHN Z., KIEŁBASA S., JAROSZ J., GONTARCZYK E., GONTARCZYK W.
Dostosowarne elementów systemu orientacji szkolno—zawodowej do uwarunkowań zdrowotnych młodzieży z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w procesie stymulacji aktywności społeczno-zawodowej
OT IMIDz. Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

12.LOHN Z., GONTARCZYK W.
Zmienne osobowościowe a proces rehabilitacji edukacyjno-zawodowej młodzieży z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, WSP, Kraków, 1992, Prace Pedagogiczne XIV, 185-193

13.LOHN Z...
Paszport dziecka astmatycznego.
Rozdział w: Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych. medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków. 1995, 181-182

14.LOHN Z., WYCZESANY J.
Percepcja rodziny przez dzieci chore na astmę
Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę” Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 117-124

15.LOHN Z..OSTROWSKI T.M., WYCZESANY J.
Sytuacja rodzinna dzieci przewlekle chorych.
Rozdział w:,, Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 99-110

16.LOHN Z..OSTROWSKI T.M., WYCZESANY J.
Szkoła w systemie zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych wobec dzieci przewlekle chorych.
Rozdział w:,, Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 143-154.

17.LOHN Z., OSTROWSKI T.M., WYCZESANY J., NAWROCKA-KAŃSKA B.
Ocena podręcznika pt: „Pediatria” pod redakcją B.Górnickiego, B.Dębiec i J.Baszczyńskiego. Tom II Tom II.
Przegląd Pediatryczny, 1995, XXV „Suppl. do Nr 3, 273-275

18.LOHN Z., OSTROWSKI T., WYCZESANY J.
Przeżywanie sytuacji zdrowotnej przez dzieci chore na astmę i alergię i ich rodziców.
Medycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożenia i wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996, 78-82

Dodatkowe informacje