1.ŁĘCZYŃSKI J.
Próba oceny wpływu resekcji tkanki płucnej na pewne cechy morfologiczne i sprawność fizyczną osobników poddanych temu zabiegowi w dzieciństwie.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu Akademia Wychowania Fizycznego. Kraków, 1973

2.ŁĘCZYŃSKI J., ZALESZCZUK A.
Przyrząd do pomiaru deformacji klatki piersiowej I kręgosłupa (gibbotorakometr).
Chirurgia Narządów Ruchu: Ortopedia Polska, 1974, 3, 381

3.ŁĘCZYŃSKI J., ZALESZCZUK A.
Nowa metoda drenażu oskrzelowego u małych dzieci.
Materiały V Krajowego Zjazdu Magistrów WF Pracujących w Rehabilitacji Warszawa 18-19 października 1974 Polskie Towarzystwo Wałki z Kalectwem, 1977, 244

4.ŁĘCZYŃSKI J., ZALESZCZUK A., ŻEBRAK
New Devices for Bronchial Drainage in Children.
Materiały Xth international Congress of World Confederation for Physical Therapy, Stockholm. 1982. 459

5.ŁĘCZYŃSKI J, ZALESZCZUK A.
Postawy ciała dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w porównaniu z postawami dzieci zdrowych
Pamiętnik Zjazdu Pol Tow. d/Walki z Kalectwem, Gdańsk, 1988, 221-227

6.ŁĘCZYŃSKI J., ZALESZCZUK A.
Wyniki usprawniania leczniczego dzieci z wysiękowym zapaleniem opłucnej przy zastosowaniu przyrządu do rehabilitacji klatki piersiowej własnego pomysłu.
Pamiętnik Zjazdu Pol. Tow. d/Walki z Kalectwem, Gdańsk, 1988, 238-250

7.ŁUCZAK B., GRABOWSKA J., ŻEBRAK J.
Środowiskowe zróżnicowanie stanu rozwoju dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę.
Pediatria Polska, 1992, LXVII, 20-25

Dodatkowe informacje