1.M.MACIASZCZYK, J.BUCHWALD, B.SKUZA, M.WAJDA:
Torbielowatość płuc w przebiegu histiocytozy z obecnoscią komórek Langerhansa u 23 miesięcznego chłopca.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.45.

2.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Odległe wyniki leczenia chirurgicznego gruźlicy układu oddechowego u dzieci.
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

3.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK L RUDNIK J., ŻUK E.
Resekcja tkanki płucne u dzieci z przewlekłymi chorobami I układu oddechowego
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

4.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlicze zapaleniemózgu i opon mózgowordzeniowych
Rozdział w: Gruźlica pozapiucna u dzieci Pod red. J. Rudnika, PZWL, Warszawa 1976 124

5.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Rozlane zwłóknienia płuc u dzieci.
Pneumonologia Polska, 1977, 3, 229

6.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., GAWEŁ J., BUDWEIL B.
Transformacja blastyczna w przebiegu gruźlicy układu oddechowego u dzieci
Pediatria Polska, 1977 2, 135

7.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., HERMAN T., OBRĄPALSKA E.
Zapalenie obwodowych węzłów chłonnych wywołane przez Mycobacterium Scrofulaceum u 2-letniego dziecka
Pediatria Polska, 1977, 5, 547

8.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Leki przeciwprątkowe
Rozdział w: Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K. Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1979 203

9.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica wieku rozwojowego.
OT IMiDz, Rabka, 1980, Pomocnicze materiały szkoleniowe.

10.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Zespól Kartagenera u dzieci.
Pediatria Polska, 1980, 7, 885

11.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK J., KURZAWA R., RUDNIK I., ŻEBRAK J.
Infection and Bronchiectasis by Children with Situs Viscerum lnversus (Kartagener’s Syndrome).
Prog. Resp Res. Basel, Karger, 1981, 224

12.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., KOPYTKO E., RUDNIK I.
7-letnia obserwacja dziecka, u którego rozpoznano gruźlicę wrodzoną.
Pediatria Polska, 1983, 11, 895

13.MAJEWSKAZALEWSKA H.
Gruźlica z nietypowym obrazem klincznym u 8-letniego chłopca z torbielami płuc
Pediatria Polska, 1983, 12, 895

14.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Leki przeciwprątkowe.
Rozdział w: Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego. Pod red. K Bożkowej. Wyd 2 popr. uzup. PZWL, Warszawa. 1983 259

15.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŁUKASIK A.
Ocena czynników środowiskowych wpływających na rozpoznawanie przebieg gruźlicy wieku rozwojowego.
Pediatria Polska, 1983, 10, 769

16.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDNIK J., HERMAN T., MAŁY W.
Wykrywanie prątków Kocha w przebiegu gruźlicy wieku rozwojowego.
Pediatria Polska, 1983, l0, 811

17.MAJEWSKA.-ZALEWSKA H.
Gruźlica wieku rozwojowego.
OT MiDz, Rabka, 1990. Pomocnicze materiały szkoleniowe

18.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Testy tuberkulinowe.
OT IMIDz, Rabka, 1992, Pomocnicze materiały szkoleniowe

19.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Zwłóknienia płuc
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J.Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987, 198-210

20.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Komentarz w Medycynie po Dyplomie, 1994 3 3, 167-168

21.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Rozpoznanie gruźlicy wieku rozwojowego.
Rozdział w Gruźlica - choroba o której trzeba pamiętać IGiChP, 1994. Biblioteka Kształcenia Podyplomowego, 57-66

22.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., LECHOWICZSZYNALIK Z.
Aktualna sytuacja epidemiologiczna gruźlicy wieku rozwojowego w Polsce.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 19

23.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica układu oddechowego w wieku rozwojowym.
ZP IGiChP, Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 1-22

24.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica wieku rozwojowego.
Rozdział w: „Pediatria” pod redakcją B.Górnickiego. B.Dębiec i J.Baszczyńskiego, PZWL, Warszawa, 1995, 145-157

25.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Leczenie gruźlicy wieku rozwojowego.
ZP IGiChP, Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkoleniowe, 1-10

26.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., HAŁUSZKA J.
Leki przeciwprątkowe.
Przewodnik Farmakoterapii, 1995, 1,98-103

27.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Komentarz do artykułu „Przewlekające się zapalenia płuc”.
Medycyna po Dyplomie, 1996 5, 84-66

28.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Postępy w profilaktyce, diagnostyce leczeniu gruźlicy u dzieci.
„Świat leków”, Wydanie specjalne z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Postępy w Pediatrii”, 1996, 38-45

29.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., LECHOWICZ-SZYNALIK Z.
Współczesne zasady leczenia gruźlicy dzieci i młodzieży, profilaktyka gruźlicy.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 11-13

30.H. MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Gruźlica u dzieci jako problem diagnostyczny.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 93-97.

31.H. MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Rozdział "Leki przeciwprątkowe"
W: Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego pod red. K.Bożkowej í J. Prokopczyk, PZWL, W-wa,1997. 299-303

32.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK,A.CYMERYS-POGORZELSKA:
Błędy w rozpoznawaniu gruźlicy wieku rozwojowego.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.13.

33.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Aktualna sytuacja gruźlicyi prognozy na przyszłość.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s. 31-32.

34.H.MAJEWSKA-ZALEWSKA:
Ocena książki "Gruźlica u dzieci" pod red. K.Cegleckiej-Tomaszewskiej, PZWL, W-wa,1997.
Przegląd Pediatryczny 1997, Vo.27, 3, 275-276.

35.MALKIEWICZ J., HANICKA M., GUTKOWSKI P.
Aparat do jontoforezy polikarpinowej własnej konstrukcji
Przegląd Pediatryczny, 1977, 1, 89

36.MARCHAL F., MAZUREK H., HABIB M., DU VIVIER C., DERELLE J., PESLIN R.
Input Respiratory Impedance to Estiinate Airway Hyperreactivity in Children: Standard Method Versus Head Generator.
The European Resp. Journal, 1994, 3. 601-607

37.MATOGA S.
Zachowanie się ciśnienia tętniczego skurczowego rozkurczowego u dzieci po operacji zwężenia aorty w różnym okresie czasu rehabilitacji pooperacyjnej.
VI Wojewódzki Dzień Higieny Medycyny Szkolnej Katowice kwiecień 1976, Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Śląski, 1977

38.MATOGA S.
Zespół Laurence-Moon-Biedl-Bardeta u dziewczynki 6-letniej z dychawicą oskrzelową i dysgammaglobulinemią
Pediatria Polska, 1977, 8, 913

39.MATOGA S.. SKUZA B.
Uszkodzenie mięśnia serca w mukowiscydozie.
Pediatria Polska 1984. 4 265

40.MATOGA S., ŚCIŚLICKI A., MAJEWSKA- LEWSKA H.
Przydatność zapisów elektrokardiograficznych w odprowadzeniach skrajnie prawych dla wczesnej diagnostyki zaburzeń krążenia u dzieci z wybranymi chorobami układu oddechowego.
Pediatria Polska, 1981, 4, 357

41.MATOGA S., KURZAWA R., WERYS R.
Ocena kliniczna skutecznosci preparatu Spasrnomucosolyan w leczeniu zaostrzeń obturacji u dzieci z dychawicą oskrzelową.
Pamiętnik Sympozjum Naukowego nt. Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej, 1987, 56

42.MATOGA S., ŚCIŚLICKI A., HAŁUSZKA J., KURZAWA R.
Wyniki immunoterapii preparatem HDM (Bencard) u dzieci chorych na dychawicę oskrzelową
Pediatria Polska. 1989, 3. 168

43.MATOGA S., KURZAWA R., WERYS R., DONIECZ.
Kliniczna i immunologiczna ocena dzieci po 2-letniej immunoterapii preparatem H DM /Bencard/
Pediatria Polska, 1990, 11-12, 138-139

44.MATOGA S., KURZAWA R.
Immunoterapia.
OT lMiDz, Rabka, 1991 Pomocnicze materiały szkoleniowe

45.MATOGA S., KURZAWA R.
Odczulanie swoiste - Immunoterapia.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię, Rabka, 1993, Pomocnicze materiały szkoleniowe

46.MATOGA S., KURZAWA R.
Odczulanie swoiste immunoterapia (wydanie II)
Polskie Stowarzyszenie pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę, Rabka, 1994

47.MAZUREK H.
Niedokrwistość pokarmowa u dzieci.
Przegląd Pediatryczny, 1979, 1, 23

48.MAZUREK H.
Choroby układu oddechowego jako problem w wieku rozwojowym
Pediatria Polska, 1960, 2, 223

49.MAZUREK H., BARANCEWICZ I., RUDNIK L
Leczenie aerozolami zapaleń zatok bocznych nosa u dzieci.
Otolaryngologia Polska, 1980 I Europejski Kongres Otolaryngologii Pediatrycznej Warszawa 5—7 października 1979 333

50.MAZUREK A., BARANCEWICZ L, RUDNIK J
The Role of „Mesna” in the Treatment of Upper Respiratory Tract Diseases in Children.
Proceedings ofthe First Australian Sympodium on Aerosols in Medicine.
Brsibane, September 25-26 1980, Gordon Harris, 1981, 127 79

51.MAZUREK H., PISIEWICZ K.
Analiza zgonów niemowląt z powodu zapalenia płuc - badania pilotowe.
Zdrowie Publiczne. 1982, 5-6. 183

52.MAZUREK H., KURZAWA R.
Reaktywność skóry na najczęstsze alergeny w grupie dzieci w wieku 0-3 lat, chorujących na obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Pneurnonologia Polska, 1989, 4, 22

53.MAZUREK H., KURZAWA R., SORDYL K.
Ocena stopnia alergizacji dzieci do łat 3 chorujących na obturacyjne zapalenie oskrzeli, na podstawie badania poziomu swoistych przeciwciał klasy lgE metodą RAST.
Pneumonologia Polska, 1990, 45 5-218

54.MAZUREK H, KURZAWA R., SORDYL K.
Porównanie wyników testów skórnych z wynikami badania poziomu przeciwciał swoistych metodą RAST u dzieci do lat 3. chorujących na obturacyjne zapalenie oskrzeli.
Pneumonologia Polska, 1990,4-5, 219-222

55.MAZUREK H., CLAVEL R., SPRINGER G., BARNIER F., COUTURIER C.
About the Relationship Among Skin Prick Tests, Rast and Specific Changes
Allergy, 1992, 225

56.MAZUREK H., DONIEC Z., CLAVEL R., SPRINGER G., KURZAWA R.
Changes in Peak Expiratory Fiow Rates After Specific Bronchial Challenge
The European Resp Journal, 1992, 15, 132

57.MAZUREK H., KURZAWA R., DONIEC Z., CLAVEL R., SPRINGER G.
Przydatność wybranych metod diagnostycznych dla rozpoznania alergii na roztocze kurzu domowego u dzieci z dychawicą oskrzelową.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1992 3. 50

58.MAZUREK H., BELAGUID A., MARCHAL F., DUVIVIER C., PESLIN R.
The Effect of Upper Airway Wall Impedance in Evaluating Airway Response to Bronchomotor Agents by the Forced Oscilation Technique in Asthmatic Children.
The European Resp.
Journal. 1992 15, 151

59.MAZUREK H., BELAGUID A., HAQUZI P., MARCHAL F.
Effects of 48 hour Hyperoxia on Airway Response to Methacholine in the Rabbit
The European Resp Joumal, 1993, 17,615

60.MAZUREK H.
Zapobieganie chorobom alergicznym w wieku rozwojowym
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ohorym na Astmę Rabka 1993

61.MAZUREK H., WILLIM G., HAŁUSZKA J.
Adaptation de la plethysmographie corporelle pour les jeunes enfants.
Revue Des Maladies Respiratoires, 1994 2. 116

62.MAZUREK H.
Zastosowanie technik nie wymagających współpracy czynnej do obiektywizacji zmian drożności oskrzeli u dzieci w wieku przedszkolnym.
Rozdział w: Postępy w Alergologii pod red. prof. dr hab. med.
Tadeusza Płusy. 1994, 162- 168

63.MAZUREK H., WILLIM G., HAŁUSZKA J.
Modification de la plethysmographie corpoelle pour les petits enfants.
Revue Des Maladies Respiratoires, 1994 2, 116

64.MAZUREK H., WILLIM G., HAŁUSZKA J., JĘDRYS U.
Modyfikacja jednoetapowego pomiaru oporu swoistego dróg oddechowych ułatwiająca przeprowadzenie badania u małych dzieci
Pneumonologia i Alergologia Polska 1994 3, 136

65.MAZUREK H., CLAVEL R., SPRINGER G.
Ocena częstości występowania zaostrzenia astmy po teście swoistej prowokację oskrzelowej. Pneumonologia i Alergologia Polska 1994 3, 133

66.MAZUREK H.,
Jak prać kota? Alergia. Astma.
Poradnik dla Pacjentów,1995, 4/5, 10-11

67.MAZUREK H., KURZAWA R., JĘDRYS U.
„Wheezy baby” - świszczące dziecko.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995, 4, 48-53

68.MAZUREK H., KURZAWA R., CLAVEL R., SPRINGER G.
How Often Corticosteroids are Necessary after Specific Bronchial Challenge?
Allergy. 1995, 50, 26, 318

69.MAZUREK H.
Korelacja badań in vivo /testy skórne vs testy prowokacyjne/.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo -Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum. Kraków, 1995, 197

70.MAZUREK H., JĘDRYS U., WILLIM G., HAŁUSZKA J., WÓJCIK A.
Modification of Single-Step Measurernent of Specific Airway Resistance For Non-Specific Bronchial Challenge in Young Children.
The European Resp. Joumal, 1995, 19, P 0558

71.MAZUREK H.
Prewencja chorób alergicznych układu oddechowego.
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995,4, 7-12

72.MAZUREK H., JĘDRYS U., WÓJCIK A., WILLIM G., HAŁUSZKA J.
Objawy kliniczne obturacji dróg oddechowych a zmiana sRaw podczas testu nieswoistej prowokacji oskrzelowej.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 35

73.MAZUREK H., HAOUZI P., BELAGUID A., MARCHAL F.
Persistent increased Lung Response to Methacholine after Normobaric Hyperoxia in Rabbits.
Respiration Physiology, 1995, 199-204

74.MAZUREK H., JĘDRYS U., CLAVEL R., SPRINGER G.
Porównanie wyników badania poziomu przeciwciał swoistych metodą RAST - IgE i swoistych prowokacji oskrzelowych u dzieci z astmą.
Pediatria Polska, 1995, 8, 645-650

75.MAZUREK H., MAZUREK E., JĘDRYS U., CLAVEL R., SPRINGER G.
Porównanie wyników prób skórnych swoistych prowokacji oskrzelowych u dzieci z astmą.
Pediatria Polska, 1995, 4, 319-324

76.MAZUREK H., MARCHAL F., DERELLE J., HATAHET R., MONERET-VAUTRIN D., MONIN P.
Specificity and Sensitivity of Respiratory Impedance in Assessing Reversibiiity of Airway Obstruction in Children.
Chest. 1995,4 996-1002

77.MAZUREK H., TOMALAK W.
Technika oscylacji wymuszonych /FOT/ w badaniu układu oddechowego. II. Kliniczna interpretacja wyników badania układu oddechowego
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1995 11-12, 102-105

78.MAZUREK H., TOMALAK W.
Technika oscylacji wymuszonych /FOT/ w badaniu układu oddechowego. II. Podatność i opór układu oddechowego u dzieci ze zwłóknieniem płuc
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1995 11-12, 107-110

79.MAZUREK H.
Testy swoistej prowokacji oskrzelowej w diagnostyce astmy
Nowa Klinika, Pulmonologia, 1995.4, 19-25

80.MAZUREK H., CLAVEL R., SPRINGER G.
Wyniki badań własnych nad korelacją testów skórnych RAST i testów swoistej prowokacji oskrzelowej.
Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 55-61

81.MAZUREK H.
Zapobieganie chorobom alergicznym wywołanym przez roztocze kurzu domowego.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum. Kraków, 1995, 43

82.MAZUREK H., JĘDRYS U., WILLIM G., HAŁUSZKA J., WÓJCIK A.
Zastosowanie modyfikacji jednoetapowego pomiaru oporu swoistego dróg oddechowych do testów nieswoistej prowokacji oskrzelowej u dzieci przedszkolnych.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS Koninki, 1995, 24

83.MAZUREK H., KURZAWA R.,HAŁUSZKA J.
Bronchial Provocation in Preschool Chlidren. Estimated by Changes in sRaw and Occurence of Clinical Symptoms.
The European Resp. Journal ERS Annual Congress, Stockholm Sweden, Septemper 7-11 1996, 1996, 23, 169

84.MAZUREK H.
Diagnostyka astmy oskrzelowej in vivo.
Służba Zdrowia, 1996, 13, 7-8

85.MAZUREK H.
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 17-22

86.MAZUREK E., MAZUREK H.
Hemosyderoza płuc.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5. 67-70

87.MAZUREK H.
Jak zmniejszyć ekspozycję na alergeny roztoczy kurzu domowego?.
Streszczenia Konferencji lI Ogólnopolskich Targów Producentów i Dystrybutorów Urządzeń i Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię, Rabka, 1996, 21-23

88.MAZUREK H.
Prewencja alergii (wtórna i późna) jako elementy leczenia chorób alergicznych układu oddechowego.
Rozdział w” „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” pod red. R Kurzawy, A. Jung, J. Zubera, AGAMAS.C., Warszawa, 1996. 139-146

89.MAZUREK H.
Prewencja wtórna alergii.
IGiChP ZP, Rabka, 1996, Materiały Szkoleniowe przygotowane na HI Konferencję Naukowo-Szkoleniową Pneumonologii Wieku Rozwojowego nrganizowanąw ramach Nadzoru Krajowego, 26-
34

90.MAZUREK H.
Salmeterol w astmie o ciężkim przebiegu. Streszczenia Konferencji II Ogólnopolskich Targów Producentów i Dystrybutorów Urządzeń i Produktów dla Dzieci Chorych na Astmę i Alergię, Rabka, 1996, 29-31

91.MAZUREK H., KURZAWA R., HAŁUSZKA J.
Syrnptoms of Airway Obstruction and Changes in sRaw During Bronchial Provocatuon in Preschool Children.
Allergy, 1996, 30, 50

92.MAJEWSKA-ZALEWSKA H., PISIEWCZ K.
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy dzieci młodzieży w Polsce.
Klinika Pediatryczna, 1996, 3 4-6

93.MAZUREK H.
Ten okropny Fikus.
Alergia Astma. Poradnik dla Pacjentów, 1996, 6. 16-17

94.MAZUREK H., KURZAWA R.
Testy skórne, RAST i testy prowokacyjne w diagnostyce astmy oskrzelowej.
Rozdział w. „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 23-42

95.MAZUREK H., KURZAWA R.
Rola alergenów roztoczy kurzu domowego w wywoływłaniu chorób alergicznych.
Rozdział w: Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej pod red. R. Kurzawy. A. Jung, J. Zubera, AGAMA S.C., Warszawa. 1996, 14-22

96.H. MAZUREK, A. WÓJCIK, M. MATEJA, U. JĘDRYS, Z. BARAN, F. MARCHAL, R. KURZAWA:
Identification of reversibility of airway obstruction by respiratory input impedance measured with head generator in asthmatic preschool children.
The European Respiratory Journal,1997, Vol.10, Supl. 25, 276.

97.H. MAZUREK, R. KURZAWA, A. WÓJCIK, M. MATEJA, U. JĘDRYS:
Hypersensitivity to house dust mite in preschool children suspect of bronchial asthma.
Allergy,1997, 52, Supl. 37,136.

98.H.MAZUREK, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, A.WÓJCIK:
Odczyny póŸne skóry na alergeny py³ków traw u dzieci przedszkolnych.
International Reviev of Allergology & Clinical Immunology,1997, 3, supl. 2,106.

99.H.MAZUREK, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, A.WÓJCIK:
Testy skórne grupowe i szczegółowe w diagnostyce uczulenia na pyłki traw u dzieci przedszkolnych.
International Reviev of Allergology & Clinical Immunology,1997, 3, supl.2, 47.

100.H.MAZUREK, M.MATEJA, R. KURZAWA, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, A.WÓJCIK:
Zastosowanie dwóch modyfikacji pomiaru oporu dróg oddechowych metodą oscylacji wymuszonych (FOT) dla oceny odwracalności obturacji.
International Reviev of Allergology & Clinical Immunology,1997, 3, 2, 45.

101.H. MAZUREK:
Nowe techniki badań czynnościowych u dzieci przedszkolnych.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,107-112.

102.H. MAZUREK:
Immunoterapia swoista.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,139-144

103.E. MAZUREK, R. KURZAWA:
Idiopatyczna hemosyderoza płuc.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,174-179.

104.H. MAZUREK:
Testy skórne w praktyce.
Medipress,1997, Vol.2,2,15-21.

105.H. MAZUREK:
Diagnostyka chorób alergicznych układu oddechowego.
Klinika Pediatryczna,1997, Vol. 5, Nr 5, 63-68.

106.H. MAZUREK:
Diagnostyka astmy oskrzelowej.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997, 1-14

107.H.MAZUREK, M.MATEJA, A.WÓJCIK, Z.BARAN, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, F.MARCHAL:
Czy u dzieci szkolnych i przedszkolnych stosować ten sam próg reakcji w teście odwracalnosci obturacji oskrzeli?
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 101.

108.H.MAZUREK, A.WÓJCIK, M.MATEJA, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, G.WILLIM, R.KURZAWA, J.HAŁUSZKA:
Techniki badań czynnościowych układu oddechowego w wiekuprzedszkolnym.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.19-20.

109.H.MAZUREK:
Jak odkurzać kota?
Dziecko alergiczne,1997,czerwiec, 8-9.

110.H.MAZUREK:
Kogo wiosna nie cieszy?
Twoje Dziecko, 1997, 5, 35.

111.H.MAZUREK:
Testy skórne w diagnostyce alergii
Twoje Dziecko, 1997, 10, 32-34.

112.H.MAZUREK:
Testy z krwi.
Twoje Dziecko, 1997, 11, 38-39.

113.MIDULLA F., VILLANI A., POGORZELSK A., CIOŁEK G., GAWEŁ J., PAWLIK J., RONCHETTI R., DOTTA A., ŻEBRAK J.
Bronchoalveolar Lavage in Children with interstital Lung Disease
Am. Reyiew Respir. Disease, 1992, 145 ,4 Cz 2, 556

114.MIECZNIKOWSKA A., HANICKA M., PAWEŁEK J., STARZEWSK1 J., TOMASZCZYK B.
Zachowanie się surfaktantu jako wykładnika dojrzałości płuc płodu ocenionego przy pomocy metod fizykochemicznych.
Przegląd Lekarski, 1984, 6, 429

115.MIELNICKA B., OGAREK-ŚLIWA E.
Obturacyjne zapalenie oskrzeli w okresie wczesnego dzieciństwa.
Przegląd Pediatryczny 1980, 5, 393

116.MIELNICKA B.
Postać płucna sarkoidozy u dzieci.
Przegląd Pediatryczny, 1980, 5.
409

117.MIERZEJEWSKI J., KURZAWA R.
Leki antyhistaminowe nowej generacji i ich znaczenie w leczeniu chorób alergicznych.
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym Na Astmę i Alergię, Rabka.
1994

118.MILIĆ-EMILI J., CHARTRAND D., HAŁUSZKA J.
lntrinsic PEEP in Stable COPD Patients.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire. 1986 8. 41

119.MODELSKA K., HAŁUSZKA J., PISIEWICZ K., HERMAN S.
Epidemiological Study of Children Living Near a Cement Mill
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1980, 1, 5

120.MOHAISSEN B., HAŁUSZKA J., WANAT-KRZAK M., STRUGAŁA-STAWIK H.
Wyniki leczenia w Rabce dzieci z regionu legnickiego.
Pediatria Polska, 1996 do Nr4, 175-1 78

121.B. MOHAISSEN:
Alergia pokarmowa.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997, 55-62.

122.MRUK A.
Przypadek gruźlicy węzłów tchawiczo-oskrzelowych z zacienieniem rozpoznawany jako guz płuca.
Pediatria Polska, 1983, 11, 901

123.MUNOZ J., PRYJMA J., FUDENBERG H. VIRELLA G.
Immunoglobulin Quantitation and Enumeration of Immunoglobulin Producing CelIs: Comparison of Two indexes of B-celI Activation.
Scandinavian Journal of Respiratory Diseases, 1980, 345

124.MYŁEK D., KURZAWA R., PISIE WICZ K.
Objawy alergiczne u dzieci karmionych piersią /mlekiem matki/ - analiza retro i prospektywna.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum, Kraków, 1995,61

Dodatkowe informacje