1.NAWROCKA-KAŃSKA B., JELONEK P GUTKOWSKI P., STĘPNIEWSKA E.
The Effect of Low-Calcium Diet And Witamin D3 On Acidbase Balance lnYoung Rabbits
Acta Physiologica Polonica 1975 1, 103

2.NAWROCKA-KAŃSKA B., STAPIŃSKAJ., KOSSEK M., MAZUREK E., SZCZUREK T.
Ocena ryzyka rozwoju przewlekłej choroby układu oddechowego u dzieci z aglomeracji miejskich.
Terapia i Leki 1990, 1-2. 1-7

3.NAWROCKA-KAŃSKA B.
Miejsce psychosomatyki w leczeniu chorób przewlekłych u dzieci.
Rozdział w: „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995,
13-14

4.NAWROCKA-KAŃSKA B., KURZAWA R., LOHN Z., OSTROWSKI T.M., WYCZESANY J.
Możliwości uczestniczenia rodziny w procesie leczenia dziecka przewlekle chorego.
Rozdział w „Dziecko Chore na Astmę”. integracja działań pedagogicznych medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995, 125-131

5.NAWROCKA-KAŃSKA B.
Przedmowa do wydania polskiego do art. „Zapalenie płuc”.
Medycyna po Dyplomie, 1996, 5, 36

6.B.NAWROCKA-KAŃSKA:
Pierwsze pytanie - Ciąża.
Dziecko Alergiczne, 1997, 3/97, s.10-11.

Dodatkowe informacje