1.PAWEŁEK J., GUTKOWSKI P., GLANOWSKA H., HANICKA M.
Surface Tension and Surface Potential Measurements of Dipalmitoyl Lecithin Monolayers.
Bultetin dc l’Academie Polonaise de Sciences (chimiques), 1978, 8, 571A

2.PAWEŁEK J., GUTKOWSKI P., GLANOWSKA H., HANICKA M.
Surface Tension and Surface Potential Measurernents of Dipalmitoyl Lecithin Moriolayers. Lung Lipid Metabolisrn Mechanisms of its Regulation Alveolar Surfactant,
lnternational Symposium - Varna May 19—22 1976 Sofia 1978, 196

3.PAWEŁEK J., HANICKA M, SOWIŃSKA E.,
lnvestigations in Vitro of the Influence of Gas Phase Factor on the Properties of the Pulmonary Surfactant
Prog. Resp. Res. Karger, Basel, 1981, 1

4.PAWEŁEK J., HANICKA M., SOWIŃSKA F.
In Vitro Studies of Toxic Air Pollutants on the Surface Activity of the Model DPL. Factors Influencing the Deposition of Aerosois.
Materiały sympozjum nt surfaktantu płucnego, Rabka 3-5 maja, 984, 125

5.PAWEŁEK J., HANICKA M., SOWIŃSKA E.
In Vivo and in Vitro Studies on the Influence of some Drugs (Mistabron, CIoxacIlin Sefrit Gentamycin), Administrated in Form of Aerosols, on Pulmonary Surfactant Factors Influencing the deposition of aerosols
Materiały sympozjum nt surfaktantu płucnego, Rabka 3-5 maja 1984 175

6.PAWEŁEK J., RUDNIK J.
Influence of Mucoiytic Agents on Pulmonary Surfactant in Vitro. Factors lnfluencing the Deposotion of Aerosols
Materiały sjrnpozum nt surfaktantu płucnego Rabka 3-5 maja 1984, 157

7.PAWEŁEK J., HANICKA M., SOWIŃSKA E.
Surface Activity Model lnvestigations of the Pulmonary Surtactant Cornponents in Vitro with Respect to the Kind of Liquidand Gas Phase.
Materały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT łMiDz, Rabka. 1985, 117

8.PAWEŁEK J., HANICKA M., KURZAWA R.
Temperature Dependence of Surface Activity of Films Containing DPPC and Selected Drugs
Used in Form of Aerosols.
Bulletin of the Polish Acaderny of Sciences Chemistry 1989, 9-12, 417-421

9.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
Arrest of the Lung-Bronchological Picture.
The Eurapean Resp. Journal, 1993, 17. 543

10.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
Character of Broncho-Pulmonary Changes in Patients with Dyskine/Immotile Cilia Syndrome
The European Resp.
Journal 1995, 19

11.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
Charakter zmian oskrzelowo - płucnych u chorych z Zespołem Dyskinezji Rzęsek.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki, 1995, 26

12.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI
Pierwotna dyskinezja rzęsek jako przyczyna nieodwracalnych zmian oskrzelowo-płucnych
Pneumonologia Alergologia Polska, 1995, 1 70

13.PAWLIK J., LIGARSKA R.
Cytokiny i cząsteczki adhezyjne w patomechani- Dyspiazja oskrzelowo-płucna
zmie astmy oskrzelowej.
Terapia, 1996, IV, 5 cz II/35!, 18-22

14.PAWLIK J., ŻEBRAK J.
Pierwotna dyskinezja rzęsek ( w tym Zespół Kartagenera).
Klinika Pediatryczna.
1996 3. 49-55

15.PAWLIK J., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A.
When Does Lung Damages Associated with Bronchopulmonary Dysplasia Disappear? The European Resp Journal, 1996, 23, 105

16.J.PAWLIK, J.ŻEBRAK, A.POGORZELSKI, M.WITT:
Charakter of bronchopulmonary changes in patients with primary ciliary dyskinesia.
Cilia Mucus and Mucociliary Interactions, ed. Baum, Marcel Dekker Inc., New York, 1997, rozdział 53, 543-550.

17.J.PAWLIK, J.ŻEBRAK, A.POGORZELSKI:
Zatrzymanie rozwoju płuc.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 26-31.

18.J.PAWLIK:
Wirusowe zapalenia płuc u dzieci.
Klinika Pediatryczna,1997, Vol. 5, Nr 5, 81-83.

19.J.PAWLIK, J.ŻEBRAK, A.POGORZELSKI:
Porównanie wskaźników rozwojowych chorych na mukowiscydozę leczonych w latach 1985 i 1995.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki,, s. 65-66.

20.PESLIN R., TOMALAK W., DUVIVIER C., GALLINA C.
Evaluation of Dubois’ T-Network Model to Analyze Transfer Impedance Data From 2 to 64 HZ
The European Resp. Journal, 1993, 17, 503

21.R.PESLIN, W.TOMALAK, C.DUVIVIER:
Influence of external loading and assisted ventilation on chest wall mechanical properties
Respiratory Physiol.1997,108,153-164

22.PĘCHEREK K., SADOWSKI M.
Leczenie dychawicy oskrzelowej arechiną u dzieci
Polski Tygodnik Lekarski, 1973, 40, 1558

23.PĘCHEREK K., ZIELEŃ B.
Wpływ czynników klimatycznych i pogodowych Rabki na przebieg dychawicy oskrzelowej u dzieci
Pediatra Polska, 1973, 1, 67

24.PĘCHEREK K., ZIELEŃ B.
Wpływ barycznych układów wyżowych niżowych w klimacie podgórskim Rabki na stężene kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczuu dzieci z dychawicą oskrzelową
Pediatria Polska, 1974, 3.
301

25.PHAM Q.T., BENIS A.M., MUR J.M., SADOUL P., HAŁUSZKA J.
Follow-Up Study of Construction Workers With Obstructive Lung Disease.
Scandinavian Journal of Respiratory Diseases. 1977, 58, 215

26.PHAM QJ., MASTRANGELO G., CHAU N., HAŁUSZKA J.
Five Year Longitudinal Comparison of Respiratory Syrnptoms and Function in Steelworkers and Unexposed Workers.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respratoire, 1979, 469

27.PHAM Q.T, BOURGHARD E., CHAU N., WILLIM G., MEGHERB SE., TECULESCU D., BOHADANA A., BERTRAND JR
Forced Oscdation Technique /FOT/: a NewTool for Epidemiology of Occupational Lung Diseases?
The European Resp Journal 1995,1307-1313

28.PISIEWICZ K.
Ocena przydatności PEFR - szczytowego przepływu wydechowego oznaczanego aparatem Wrighta do badań przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego dzieci.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu lnstytut Matki Dziecka, Warszawa, 1976

29.PISIEWICZ K.
Epidemiological Assessment of Wright” Flowmeter.
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire, 1980, 1, 21

30.PISIEWICZ K.
Ocena błędu pomiaru PEFR - szczytowego przepływu wydechowego, oznaczonego aparatem Wrighta.
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego. 1980.63

31.PISIEWICZ K.
Ocena przydatności PEFR - szczytowego przepływu wydechowego oznaczonego aparatem Wrighta do badań przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego, 1980, 55

32.PISIEWICZ K.
Palenie tytoniu i choroby układu oddechowego współmieszkańców a objawy i choroby układu oddechowego dzieci.
Wychowanie Fizyczne Higiena Szkolna, 1980. 9, 364

33.PISIEWICZ K.
Pomiar szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) u dzieci
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego 1980, 51

34.PISEWICZ K.
Dzieje kolonii leczniczej dla dzieci skofulicznych w Rabce
Pediatria Polska.
1984 12. 1033

35.PISIEWICZ K., ZAKRZEWSKI J.
Badanie nad występowaniem alergii u dzieci.
Wychowane Fizyczne Zdrowotne, 1989, 2, 5, 55

36.PISIEWICZ K., ZAKRZEWSKI J.. WILLIM G.
HAŁUSZKA J.
Non-Specific Bronchial Hyperreactiyity, Skin Prick Test and Respiratory Symptoms in Children.
The European Resp. Journal, 1989, 5, 373

37.PISIEWICZ K., KURZAWA R.. NAWROCKAKAŃSKA B., HOUSTEK J., SUKOVA B., ANTOVA V., GISOVA A.
Epidemiological Investigation of Positve Skin Prick Test Reacti\vity in 9—Year old ChiIdren in Some of East European Countries
The European Resp.
Journal, 1990, 10, 231

38.PISIEWICZ K., NAWROCKA-KAŃSKA B., KURZAWA R., ZAKRZEWSKI J.
Skin Prick Test and Respiratory Symptoms Disease in Children.
The European Resp. Journal, 1990, 10, 298

39.PISIEWICZ K., NAWROCKA-KAŃSKA B., KURZAWA R., HOUSTEK J., SUKOVA B., ANTOVA V, GISOVA A.
A Limited Value of Questionnaire in an International Study on Allergy and Respiratory Disease in Children.
The Europ Resp Journal, 1990, 3, suppl. 10, 165

40.PISIEWICZ K., MACURA C.
Passive Smoking and Children’s Diseases.
The European Resp. Journal, 1992, 15, 106

41.PISIEWICZ K., TOMALAK W., WILLIM G., ŚMIESZEK J., HAŁUSZKA J.
Częstość występowania astmy innych chorób układu oddechowego u dzieci szkolnych na podstawie badania ankietowego.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS. Koninki, 1995, 27

42.PISIEWICZ K.,HAŁUSZKA J., KURZAWA R., BUKOWCZAN Z., EMERYK A.
Częstość występowania astmy u dzieci z wybranych regionów Polski.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 4-8

43.PISIEWICZ K.
Epidemiologia zapaleń oskrzeli astmy u dzieci.
Rozdział w „Dziecko Chore na Astmę”. Integracja działań pedagogicznych, medycznych i psychologicznych, UNIVERSITAS, Kraków, 1995. 15-24

44.PISIEWICZ K.
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy dzieci młodzieży w Polsce w 1994 r. ZP IGiChP Rabka, 1995, Pomocnicze materiały szkolenowe, 1-15

45.K.PISIEWICZ, H.WITAS, K.SORDYL, H.MAJEWSKA-ZALEWSKA, Z.LECHOWICZ-SZYNALIK, J.ŻEBRAK, P.MACIEJEWSKI, J.HAŁUSZKA:
Obserwacje własne nad zastosowaniem metody PCR w diagnostyce gruźlicy dziecięcej.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.11-12.

46.K.PISIEWICZ, J.HAŁUSZKA I WSP.:
PCR w diagnostyce gruźlicy u dzieci.
III Konferencja Naukowa Bronchologia Dziecięca, 20-21.11.1997, Rabka, s.10-12.

47.V.POHANKA, F.STRMISKA, , J.FABRY, J.HAŁUSZKA, K.PISIEWICZ, J.STANKIEWICZ:
Wstępna ocena epidemiologiczna śródmiąższowych chorób płuc u dzieci w Polsce i na Słowacji.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 43.

48.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., PAWLIK J.
Bronchological Examination After Surgery Due to Congenital Tracheoesophageai Fistuła. The European Resp. Journal. 1992, 15,464

49.POGORZELSKI A., LECHOWICZ Z.
Odwęzłowe zmiany wewnątrzoskrzelowe w gruźlicy pierwotnej u dzieci w latach 1986-1990,
Przegląd Lekarski, 1992, 7, 216-2 17

50.POGORZELSKI A., LECHOWICZ Z., ŻEBRAK J.
Bronchological Lesions in the Course of Primary Tuberculosis (TB) in Children in 1985-1990.
The European Resp. Journal, 1993, 17, 544

51.POGORZELSKI A.
Amiloryd w aerozoloterapii mukowiscydozy.
Postępy Aerozoloterapii, 1994, 1,51-57

52.POGORZELSKI A.
Przeszczepienie płuc w mukowiscydozie.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994, 9-10, 533-539

53.POGORZELSKI A.
Przeszczepienie płuc w mukowiscydozie.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka. 1994

54.POGORZELSKI A.
Trudności diagnostyczne w przypadku gruźlicy pierwotnej.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994. 9-10, 501-503

55.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., BUCHWALD J., PAWLIK J., SKUZA B.
lntrabronchial Carcinoids in Children.
Annual Congress European Respiratory Society Barcelona /Spain/,
The European Resp.
Journal, 1995, 19, 8

56.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Bronchofiberoskopia w usuwaniu ciał obcych z oskrzeli u dzieci.
Pneumonologia iAlergologia Polska, 1995, 11-12 68-72

57.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., WAJDA M.
Krwawienie z dolnych dróg oddechowych u dzieci
Pneumonoiogia i Alergologia Polska, 1995, 1, 224

58.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., MODELSKA K.
Krwioplucie u dzieci.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 57

59.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Naczyniak tchawicy. Tracheal hemangioma.
Pediatria Polska. 1995. 6, 519-520

60.POGORZELSKI A., LECHOWICZ Z., ŻEBRAK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Odwęzłowe zmiany wewnątrzoskrzelowe w gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1995 1, 63, 196

61.POGORZELSKI A.
Postępy w aerozoloterapii mukowiscydozy. Cz. I. Nukleotydy trifosforanowe.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 1, 39-44

62.POGORZELSKI A.
Postępy w aerozoloterapii mukowiscydozy. Cz. II Patogenetyczne podstawy aerozoloterapii inhibitorami proteaz.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 2, 87-99

63.POGORZELSKI A.
Postępy w aerozoloterapii mukowiscydozy. Cz. III Aerozoloterapia inhibitorami proteaz.
Postępy Aerozoloterapii, 1995, 2, 101-104

64.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., PAWLIK J., CHERIAN Z., BUCHWALDJ .
Powikłania oskrzelowo-płucne w wyniku aspiracji ciał obcych u dzieci.
Pediatria Polska, 1995, 4, 325-330

65.POGORZELSKI A., LECHOWICZ-SZYNALIK Z., ŻEBRAK J.
Przebicie węzłowo-oskrzelowe w gruźlicy pierwotnej - prezentacja przypadku.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonotogii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 56

66.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., TOMALAK W., PAWLIK J.
Przeznabłonkowa różnica potencjałów w nosie w diagnostyce mukowiscydozy.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonotogii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 47

67.POGORZELSKI A.,ŻEBRAK J.,TOMALAK W. PAWLIK J. Przydatność konduktometrycznego testu potowe go w diagnostyce mukowiscydozy
Polska, 1995, 8, 639-643

68.POGORZELSKI A.
Układ rozrodczy u chorych na mukowiscydozę
Mukowiscydoza, 1995, 6 /8

69.POGORZELSKI A.
Zagadka pediatryczna.
Medycyna praktyczna, 1995, 9, 107-108

70.POGORZELSKI A., MODELSKA K., ŻEBRAK J., SKUZA B.
ABoy With Chest Deformity.
The European Resp. Journal, 1996, 1962-1964

71.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Ciała obce w tchawicy i oskrzelach
Służba Zdrowia, 1996, 8-9, 34-35

72.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Trudności w bronchoskopowej diagnostyce ciał obcych w dolnych drogach oddechowych u dzieci.
Otolaryngologia Polska, 1996, 2, 119-124

73.POGORZELSKI A.
Dermatologia Praktyczna.
Medycyna Praktyczna, 1996, 5, 131,140

74.POGORZELSKI A.
Ibuprofen w leczeniu przeciwzapalnym.
Mukowiscydoza, 1996, 7/9/, 33-36

75.POGORZELSKI A.
Jak rodzice mogą pomóc choremu dziecku”?.
Mukowscydoza. 1996, 8/10!, 16-21

76.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J., WITT M.
Przypadek mukowiscydozy u 15-letniego chłopca leczony jako choroba trzewna i grużlica płuc. Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 56-58

77.POGORZELSK) A.
Radiologia Praktyczna.
Medycyna Praktyczna, 1996, 10, 6, 100,128

78.POGORZELSKI A.
Radiologia Praktyczna.
Medycyna Praktyczna, 1996. 5, 70,134

79.POGORZELSKI A.
Szczepienia ochronne u chorych na mukowiscydozę
Mukowiscydoza, 1996, 8/i Ol, 9-12

80.POGORZELSKI A.
Terapia genowa -co nowego?
Mukowiscydoza. 1996. 7/9/. 10-12

81.POGQRZELSKI A.
Zagadka pneumonologiczna.
Medycyna Praktyczna, 1996, 2/60/, 102 i 119

82.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Zasady leczenia chorych na mukowiscydozę.
Klinika Pediatryczna 1996. 3. 33-42

83.POGQRZELSKI A., ŻEBRAK J.
Znaczenie i miejsce bronchografii we współczesnej diagnostyce pulmonologicznej u dzieci.
Terapia, 1996, 9. 57-59 i 61

84.POGORZELSKI A., ŻEBRAK J.
Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa typu
Klinika Pediatryczna, 1996, 3, 24-26

85.A. POGORZELSKI, M. WITT, J. ŻEBRAK:
Chory na mukowiscydozę z prawidłowymi wynikami testu potowego.
Pediatria Polska,1997, LXXII, 6, 541-544.

86.A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK:
Zagadka Pediatryczna.
Medycyna Praktyczna 1997,11, 9,143 i 155.

87.A.POGORZELSKI, J.JAROSZ, J.ŻEBRAK, J.PAWLIK:
Kaszel psychogenny.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 56-60

88.A.POGORZELSKI, J. ŻEBRAK, J.PAWLIK:
Ciało obce w drogach oddechowych jako problem diagnostyczny.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1, 84-88.

89.A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK:
Zasady rozpoznawania mukowiscydozy.
Klinika Pediatryczna,1997, Vol. 5 Nr 5, 77-80.

90.A. POGORZELSKI:
Flutter ® VRP1.
Mukowiscydoza,1997, Nr 9, 33-39.

91.A. POGORZELSKI:
Krwioplucie.
Mukowiscydoza,1997, Nr 10 ,14-17.

92.A. POGORZELSKI:
Podstawowe wiadomości z genetyki.
Mukowiscydoza,1997, Nr 10, 29-36.

93.A. POGORZELSKI:
Polski Rejestr mukowiscydozy.
Mukowiscydoza,1997, Nr 11, 46-47.

94..A. POGORZELSKI:
Nebulizator - jak to działa?
Mukowiscydoza,1997,12, 51-53.

95.A. POGORZELSKI:
Inhalacje dyszowe - jak to zrobić?
Mukowiscydoza,1997,12, 54-56.

96.A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK, M.WITT, J.PAWLIK:
A Cystic fibrosis patient with normal sweat chloride test and normal potential difference.
21st European Cystic Fibrosis Conference 1-6.06.1997, Davos, Switzerland s.155.

97.A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK, E.KOPYTKO, J.PAWLIK:
Mukowiscydoza -aktualne problemy diagnostyczne, lecznicze i społeczne.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.27.

98.A.POGORZELSKI:
Co wiemy o mukowiscydozie w Polsce - skala problemu.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997 r., Wrocław.
Posiedzenie Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy, s.65.

99.PROŻYŃSKI M., KURZAWA R.
Jak skutecznie kontrolować astmę.
Służba Zdrowia, 1996, 25-26, 8-10

100.PRUSAK J., NITOŃ H., TOMALAK W., ŻEBRAK J.
Efekty programu dozowanego wysiłku fizycznego w mukowiscydozie.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki, 1995, 29

101.PRUSAK J., NITOŃ H., TOMALAK W., ŻEBRAK J.
Efekty treningu o indywidualnie dozowanym wysiłku fizycznym u chorych na mukowiscydozę.
Postępy Rehabilitacji, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 1996, 1, 115-126

102.PRUSAK J., ŻEBRAK J., TOMALAK
Differences In Physical Efficiency Improvement after Individually Dosed Excersised Training in Cystic Fibrosis.
The European Resp. Journal, 1996, 23, 381

103.PRUSAK J., ŻEBRAK J., TOMALAK W.
Poprawa wydolności fizycznej po zastosowaniu indywidualnie dozowanego wysiłku fizycznego w mukowiscydozie.
„Medicina Sportiva”, XXiII Zjazd Naukowy -Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Międzynarodowe Sympozjum 1996, 25

104.PRUSAK J.
Trening fizyczny w mukowiscydozie -dlaczego”?
Mukowiscydoza, 1996, 8/10/, 4-8

105.J. PRUSAK:
Drenaż ułożeniowy z zastosowaniem klina drenażowego - Jak to zrobić?
Mukowiscydoza,1997,12, 57-59.

106.PRYJMAJ., STRZYŻEWSKAJ.
Influence ot Cobra Venom (CoF) and Pneumococcal SlII Capsular Polysaccharide on Immunologic Humoral Response and Visceral Distribution of Antigens.
Archivum I mmunologiae et Therapiae Experimentalis. 1977, 469

107.PRYJMAJ, PRYJMAK.
Attempts To Evaluate The Role of The Third Complement Component (C3) and Complement Receptor Lymophocytes (CRL “+”) in The lnduction of The Humoralimmune Response.
Archivurn Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 1978, 295

108.PRYJMA J., ŚCIŚLICKI A., RUSINEK B., PRYJMAK.
T and B Lymphocytes, irnmunoglobulins and Complement Components in Bronchial Asthma.
Allergologiae et lmmunopathologiae, 1978, 209

109.PRYJMA J., HRYNIEWICZ W.
The Influence of Streptolysin S on Viability and Lymphocyte Function
Archivum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis 1978, 371

110.PRYJMA J., RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŚCIŚLICKI A.
Limfocyty T i B we krwi obwodowej w przebiegu różnych chorób układu oddechowego u dzieci
Pediatra Polska 1979.
5, 487

111.PRYJMA J., STRZYŻEWSKA J,, PRYJMA K.
lmmune Responsiveness of Irradiated Mice Reconstituted with Complement Receptor Positive CLR+ or Negative CLR- Lymphocytes from Spleen or Bone marrow
Archivum lmrnunoiogiae et Therapiae Experimentalis, 1979, 621

112.PRYJMA J., RUDNIK J., ŻEBRAK J., HERMAN T., GAWEŁ J.
The Local Immune Status in Cystic Fibrosis
Monogr. Paediat. Karger, Basel, 1979, 125

113.PRYJMA J., MUNOZ J., VIRELLA G., FUDENBERG H.H.
Evaluation of lgM, lgG, IgA, IgD and IgE Secretion by Human Peripheral Blood Lymphocytes in Cultures Stimulated with Pokeweed Mitogen and Staphylococcus Aureus Cowan I.
Cellular lmmunlogy, 1980, 115

114.PRYJMA J., HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI P MIKLASZEWSKA J.
Hemolytic Activity of Complement During Allergen Induced Bronchospasm.
Allergologia et Immunopathologia, 1980, 4,

115.PRYJMA J., MUNOZ J., GALBRA1TH R.M FUDENBERGH H.H., VIRELLA G.
lnduction and Suppression of lmmunoglobulin Synthesis in Cultures of Human Lymphocytes: effects of Pokeweed Mitogen and Staphylococus Aureus Cowan I.
The Journal of lmmunology, 1980, 2, 656

116.PRYJMA J., HRYNIEWICZ W., PRYJMA K
Influence of Streptolysin S on Lymphocyte Functions.
Current Microbiology, 1980. 225

117.PRYJMA J., MIKLASZEWSKA J., HAŁUSZ. KA J., ŚCIŚLICKI A.
Changes of Complement Haemolytic Activity after Allergen (House Dust) Bronchial Provocation Testing.
Procedings of the First Australian Symposium on Aerosols in Medicine. Brisbane September 25-26 1980, Gordon Harris, 1981, 113

118.PRYJMA J., MUNOZ J., FUDENBERG H.
lmrnunoglobulin Secretion by Human PeripheraI Blood Lymphocytes Stimulated with S. aureus Staphylococci and Staphyfococcal lnfections.
Pod red J.Jeliaszewicza.
Zentralblatt fur Bakteriologie, 1981, suppL. 887

119.PRYJMAJ., MIKLASZEWSKAJ.
Regulatory Function of Normal Monocytes in the in vitro Immunoglobulin Production.
Archivum lrnmunologiae et Therapiae Experimentalis, 1981, 331

120.PRYJMA J.
The Evaluation of B Lymphocyte Function Cultures Stimulated to Immunoglobulin Production.
Materia Medica Polona, 1981 47, 147

121.PRYJMA J., GODZIŃSKA E.
The T-dependent and T-independent Hurnoral Immune Response in Cobra Venom Treated Mice
Archvum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis 1981 35

122.PRYJMA J., RUDNIK J.
The Various Application of Aerosols in Dignosis and Therapy; Recent Advances in Aerosol Immunisaton and Hyposensitisation.
Proceedings of the First Australian Symposium on Aerosols in Medicine.
Brisbane September 25-26, 1980. Gordon Harris, 1981, 19

123.PRYJMA J., MIKLASZEWSKA J., HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI A.
Decrease of Complement Hemolytic Activity after an, Allergen-Hause-Dust - Bronchial Provocation Test
J.Allergy Clin.Immunol, 1982, 4. 306

124.PRYJMA J., HEJNOWICZ M., GAWEŁ J.
Allergen Induced Changes of Complernent Haemolytic Activity.
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT IMiDz, Rabka, 1985, 192

125.PRYJMA J., HERMAN T., ŻEBRAK J., GAWEŁ J., HERMAN S., ŚCIŚLICKI A.
Studies of Bronchiał Secretion. The Influence of Inflammatory Response and Bacterial Infection.
Annals of Allergy, 1985 60

126.J.PRYJMA, J.KASZUBA-ZWOIŃSKA, J.BARAN, A.POGORZELSKI, M.BZOWSKA, J.ŻEBRAK:
Alveolar macrophages of children suffering from chronic infections of respiratory tract are less efficient in elimination of apoptotic neutrophils.
Eleventh Annual Conference of the European Macrophage Study Group, "The macrophage; Basis and clinical aspects", September 30 - October 2, 1997, Lubeck, Germany, 0.II.12

Dodatkowe informacje