1.RACHEL M., ŻEBRAK J., POGORZELSKI A., GAWEŁ J., TOMALAK W.
Pulmozyme w leczeniu mukowiscydozy.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 46

2.RACHEL M., ŻEBRAK J, POGORZELSKI A
rhDNA-za w leczeniu powikłań płucnych w mukowiscydozie /wyniki wstępne/.
Streszczenia referatów VII Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki, 1995, 32

3.RONCHETTI R., VILLANI A., SALERNO T., CAPOCACCIA P., SANDSTROM T., BJERMER L., PAWLIK J., MIDULLA F.
Bronchoalveolar Layage: Diagnostic Role in Children with Interstitial Lung Disease.
The European Resp. Journal, 1996, 23, 41 25

4.RUDNIK I., RUDNIK J., ŻUK E., ŻEBRAK J.
Guzy śródpiersia u dzieci
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973

5.RUDNIK I., RUDNIK J., ŻUK E., ŻEBRAK J.
Leczenie chirurgiczne wad rozwojowych oddechowego u dzieci
Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Katowice 1973, 193

6.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., GUTKOWSKI P
Przydatność niektórych badań czynnościowych układu oddechowego w ocenie przewlekłego zapalenia oskrzeli u dzieci.
Pediatria Polska, 1973, 5, 545

7.RUDNIK J., ŻEBRAK J., WERYS R., lWANOWSKA C.
Behandlungsergebnisse von mukoviscidosekranken Kindern in einen Sanatorium
Zeitschrift fur Erkrankunger der Atrnungsorgane, 1974, 139 117

8.RUDNIK J.
Choroby układu oddechowego dzieci i młodzieży, Rozdział w: Stan zdrowia populacji w wieko rozwojowym i wybrane zagadnienia zdrowotności kobiet, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1974,173

9.RUDNIK J.
Sprawozdanie z działalności Sekcji „Aerosole w Medycyme”.
Gruźlica. 1974 3, 271

10.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., PISIEWICZ K.
Fonction respiratoire des enfants en rapport avec les responses au questionnaire rempli par les parents sur les symptomes et les conditons sociales et domestiques.
Congres International, Le Mont-Dore 2931 mata 1975, 103

11.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H.
Ocena przydatności diagnostycznej inhalacyjnych prowokacji histaminowych u dzieci
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego. 1975, 151

12.RUDNIK J.. LEOWSKI J., HERMAN S.
Prognoza epidemiologiczna gruźlicy dziecięcej w Polsce (na podstawie modelu epidemiologicznego)
Gruźlica, 1975, 10, 877

13.RUDNIK J.. HERMAN S., HERMAN T., C REK..ŚLIWA E.
Wrażliwość na tuberkulinę sensytyny w populacji dziecięcej.
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1975, 164. 163

14.RUDNIK J., HANICKA M., PAWEŁEK J.. ŻEBRAK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., GUKOWSKI P.
Aktywność powierzchniowa wydzieliny oskrzelowej dzieci z przewlekłymi chorobami narządu oddechowego.
Pediatra Polska, 1976, 11, 1287

15.RUDNIK J., CICHOCKI T., HANICKA M., S SAK-BUKOWSKA E., LITWIN J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŻEBRAK J.
Badania cytologiczne i cytochemiczne makrofagów płucnych i wydzieliny oskrzelowej u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
Streszczenia referatów XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Wrocław 1976, 134

16.RUDNIK J., HANICKA M., PAWEŁEK J., ŻB BRAK J., MAJEWSKA.ZALEWSKA H., GUTKOWSKI P.
Badaniasurfaktantu płucnego w wydzielinie oskrzelowej dzieci zprzewIekłymi chorobami układu oddechowego
Streszczenia referatów XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Wrocław, 1976, 132

17.RUDNIK J.
Bronchiektasenkrankhet im Kindes und Jugendlichenalter.
Praxis der Pneumologie, 1976 7 419

18.RUDNIK J.
Czynniki warunkujące występowanie przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego
Streszczenia referatów. XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego Wrocław, 1976. 101

19.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H.
Die Anwendharkeit von Inhalationstests indrer Diagnostik der chronischen Bronchitis bei Kindern.
Zeitschrift fur Erkrankungen dei Atmungsorgane, 1976, 144, 129

20.RUDNIK J.
Gruźlica pozapłucna u dzieci.
PZWL, Warszawa, 1976

21.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych. Rozdział w:Gruźlica pozapłucna u dzieci. Pod red. J. Rudnika, PZWL, Warszawa1976, 69

22.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., HERMAN S., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., MATOGA S., RUDNIK I., ŚLIWA Z.
Klinicke overeni diagnostickych metod pro epidemiologickou studii o chronicke bronchitide u deti
Studia Pneumologica et Phtiseologica Cechoslovaca, 1976, 9, 586

23.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Ogólne zasady rozpoznawania i leczenia.
Rozdział w Gruźlica pozapłucna u dzieci. Pod red J Rudnika, PZWL, Warszawa, 1976, 22

24.RUDNIK I., RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Postacie gruźlicy pozapłucnej o rzadszym umiejscowieniu.
Rozdział w: Gruźlica pozapłucna u dzieci. Pod red. J. Rudnika., Warszawa, 1976, 158

25.RUDNIK J., KURZAWA R., GAWEŁ J.
Poziom alfa-1-antytrypsyny (a-1-at) u dzieci z przewlekłymi nieswoistymi chorobami układu oddechowego.
Streszczenia referatów XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego Wrocław, 1976, 123

26.RUDNIK J.
Przewlekłe choroby układu oddechowego
Rozdział w: Czynne poradnictwo w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku rozwojowym Pod red W Szotowej i J. Serejskiego, PZWL Warszawa 1976, 81

27.RUDNIK J.
Wpływ warunków środowiskowych na powstawanie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci.
Streszczenia referatów XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Wrocław
1976 153

28.RUDNIK J.
Zadania poradni w zakresie zwalczania gruźlicypozapłucnej
Rozdział w Gruźlica pozapłucna u dzieci. Pod red. J. Rudnika. PZWL, Warszawa 1976. 174

29.RUDNIK J., KURZAWA R., GAWEŁ J.
Zachowanie się poziomu alfa-1 -antytrypsyny w przewlekłych nieswoistych chorobach układu oddechowego u dzieci.
Pediatria Polska. 1976, 11, 1279

30.RUDNIK J., ŚCIŚLICKI A., HAŁUSZKA J.
Becotide (dwupropionian beklometazonu) w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci
Pediatria Polska 1977 4, 415

31.RUDNIK J.. KURZAWA R., GAWEŁ J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŻEBRAK J.
Actiy\vity of Serum Inhibitory Proteases in Bronchiał Secretion From Children With Various Chronic Non-Specific Respiratory Diseases.
Archivum lmmunologiae et Therapiae Experimentalis, 1978, 717

32.RUDNIK J., HERMAN S., PISIEWICZ K.
Choroby układu oddechowego dzieci młodzieży
Problemy Zdrowotne Polski Polska 2000 PAN, Ossolineum, 1978, 236

33.RUDNIK J.. SAWICKI F., KLYŚ J., HAŁUSZKA J., HERMAN S., PISIEWICZ K.
Epidemiological Study on Long-Terrn Effects on Health of Air Pollution.
BROB. 1978, 7a supl.

34.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Regional Lung Function after Different Forms of Mucolytic.Treatrnent.
1st Belgian Symposium on Aerosols in Medicine, Brussels June 15-16 1979. Recent advances in aerosol therapy, 1979, 57

35.RUDNIK J., GAWEŁ J., HAŁUSZKA J., KURZAWA R., MIELNiCKA B., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ZIELEŃ B., ŻEBRAK J.
Chronische Lungenkrankheiten bei Kindern und ihre Behandlung mit oraler Gabe von N-Acetylcystein.
Therapiewoche, 1980, 12, 2046

36.RUDNIK J., GAWEŁ J., HAŁUSZKA J., KURZAWA R, MIELNICKA B., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ZIELEŃ B., ŻEBRAK J.
Oral Acetylcysteine Treatment in Children With Chronic Lung Diseases
European Journal of Respiratory Diseases 1980. 111, 140

37.RUDNIK J.
Principle of Aerosol Therapy in Respiratory Disorders During the Growing Age.
New Prospects for Aerosol Applications in Medical Practice (Mistabron). Sympozjum naukowe, Mocsow 1980, 13

38.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J.
Regional luog function after different forms ot mucolytic treatment.
New Prospects for Aerosol Appiications n Medical Practice (Mistabron), Moscow, 1980.
79

39.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Wytyczne chemioterapii i chemioprofilaktyki gruźlicy wieku rozwojowego (nowelizacja 1980). OTIMiDz, Rabka, 1980

40.RUDNIK J.
Bronchiectasis in children
Progress in Respiratory Research.
Karger, Basel, 1981, 197

41.RUDNIK J., PISIEWICZ K., HERMAN S., FITT-LEWICKA A., PASTUSZKO K.
Częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego u dzieci w wieku 8-13 lat w regionach o różnym stopniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Zdrowie Publiczne, 1981, 1. 43

42.RUDNIK J., HANICKA M., PAWEŁEK J., MIELNICKA B.
Interaction Between Mistabron and DPL Monolayer (Main Component of Lung Surfactant) Submitted Succesive Cycles of Compression and Expansion
Materiały - International Symposium in Bad Gleincherberg 1981, 126

43.RUDNIK J., HERMAN S., PISIEWICZ K., ROSZKOWSKA H.
Long-Term Effects on Health of Air Pollution in Children.
Zeitschrift fur Erkrankungen der Atrnurigsorgane, 1983 177

44.RUDNIK J.
Przewlekłe choroby układu oddechowego.
Rozdział w: Czynne poradnictwo w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku rozwojowym. Pod red. W.Szotowej i J.Serejskiego, PZWL, Warszawa, 1982, 97

45.RUDNIK J., RUDNIK I., ŻEBRAK J., HERMAN S.
Częstość występowania zmian radiologicznych w płucach i odwęzłowych zmian oskrzelowych w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Pediatria Polska, 1983, 11, 879

46.RUDNIK J., HERMAN S.
Diagnostyczna rola odczynu tuberkulinowego.
Pediatria Polska, 1983, 10, 793

47.RUDNIK J.
Przedmowa (dotycząca 100 rocznicy odkrycia przez Roberta Kocha prątka gruźlicy).
Pediatria Polska, 1983, 10, 753

48.RUDNIK J., HANICKA M., PAWEŁEK J., ŻEBRAK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., SOWIŃSKA E.
Pulmonary Surfactant Contents in Bronchial Secretion in Children with Chronic Respiratory Diseases Estimated by Physico-Chemical Methods.
Zeutschrift fur Erkrankungen der Atmungsorgane, 1983,44

49.RUDNIK J.
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w wieku rozwojowym aktualne problemy jej zwalczania.
Pediatria Polska, 1983, 10, 757

50.RUDNIK J., HERMAN S., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Wrażliwość na tuberkulinę dzieci chorych na różne postacie gruźlicy układu oddechowego.
Pediatria Polska, 1983, 10, 803

51.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Wyniki leczenia przerywanego gruźlicy z wydalaniem prątków u dzieci
Pediatria Polska 1983 12, 941

52.RUDNIK J., CłCHOCKI L ŻEBRAK J., GAWEŁ J., PAWEŁEK J.
Broncho - Alveolar Lavage as a Tool to Assess the Validity of Ambroxol Treatment .Factors Influencing the Deposition of Aerosols.
Materiały sympozjum nt. surfaktantu płucnego Rabka 3-5 maja, 1984, 64

53.RUDNIK J., MAZUREK H., KURZAWA R., GAWEŁ J., ŻEBRAK J.
Mukoliticeskie preparaty lecenii zabolevanij dychatelnoj sistemy u detej.
Novosti Farmacii Mediciny 1984 4. 110

54.RUDNIK J., HERMAN S., PISIEWICZ K.
Respiratory Symptoms in a Long - Term Epidemiological Study in Children.
Materiały - EPRS Cracow 22-24 Septemher 1983. OT IMiDz, Rabka, 1985, 31

55.RUDNIK J.
Układ oddechowy.
Rozdział w Pediatria Pod red. B.Górnickiego i B.Dębiec, PZWL, Warszawa, 1985, 656

56.RUDNIK J.
Układ oddechowy.
Rozdział w: Biologiczne układy odniesienia w pediatrii. Pod red. J. Kopczyńskiej—Sikorskiej, PZWL, Warszawa, 1985, 118

57.RUDNIK J.
What Have We Learned from Epidemiological Studies?
Materiały - EPRS Cracow 22-24 September 1983, OT łMiDz, Rabka, 1985, 47

58.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., ŻEBRAK J., RUDNIK I.
Pulmonary Function Testing in Children with Deformation of the Airways
European Journal of Respiratory Diseases, 1986 146,A143

59.RUDNIK J.
Astma (dychawica oskrzelowa)
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 18-21

60.RUDNIK J.
Choroby układu oddechowego.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej, PZWL Warszawa. 1987, 43-44

61.RUDNIK J.
Choroby z zachłyśnięcia.
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej, Warszawa, 1987 46- 47

62.RUDNIK J.
Ciało obce, zachłyśnięcie.
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa. 1987, 50

63.RUDNIK J.
Drogi oddechowe górne, wydzielanie śluzu. Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL Warszawa, 1987,67

64.RUDNIK J.
Drogi oddechowe górne, zakażenie.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa 1987,67

65.RUDNIK J.
Epidemiologia chorób układu oddechowego.
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J.Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987. 11-24

66.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica układu oddechowego.
Rozdział w. Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red. J.Rudnika i M. Hanickiej. PZWL, Warszawa, 1987, 275-304

67.RUDNIK J.
Gruźlica.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 95-97

68.RUDNIK J.
Grzybice układu oddechowego. Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 98

69.RUDNIK J.
Guzy klatki piersiowej.
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci Pod red. J.Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987, 304-326

70.RUDNIK J.
Kaszel.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL. Warszawa, 1987, 118

71.RUDNIK J
Krtań tchawica, zapalenie.
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej PZWL, Waszawa, 1987, 137

72.RUDNIK J.
Nawrotowe i przewlekłe zapalenie oskrzeli.
Rozdział w: Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red J.Rudriika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987, 152-175

73.RUDNIK J.
Nos i zatoki oboczne nosa, zapalenie
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa 1987, 197

74.RUDNIK J.
Obrzęk płuc
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL Warszawa 1987, 204

75.RUDNIK J.
Oddychanie.
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL Warszawa 1987, 206-207

76.RUDNIK J.
Opłucna, zapalenie
Rozdział w Encyklopedia zdrowia dzecka Pod red. Krystyny Bozkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 217-219

77.RUDNIK J.
Oskrzela, zapalenie przewlekłe.
Rozdział w: Encyklopedia zdi owa dziecka Pod red. Krystyny Bożkowel, PZWL, Warszay. 1987 221

78.RUDNIK J.
Oskrzela, zapalenie nawrotowe.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszaw 1987, 221

79.RUDNIK J.
Oskrzela, zapalenie ostre.
Rozdział w” Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bożkowej PZWL. Warszaw 1987, 221

80.RUDNIK J.
Oskrzeliki, zapalenie.
Rozdział w” Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa 1987 221

81.RUDNIK J., HANICKA M.
Ostre przewlekłe choroby układu oddechowe go u dzieci
PZWL, Warszawa, 1987

82.RUDNIK J.
Palce pałeczkowate.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 227

83.RUDNIK J.
Ropnie płuc.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej PZWL, Warszawa, 1987,266-267

84.RUDNIK J.
Rozstrzenie oskrzeli.
Rozdzał w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987 268-269

85.RUDNIK J.
Tchawica duże oskrzela, zwężenie.
Rozdział w. Encyklopedia zdrowa dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987, 331-332

86.RUDNIK J.
Układ oddechowy, choroby ropne
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka. Pod red Krystyny Bozkowej PZWL, Warszawa. 1987, 347

87.RUDNIK J.
Układ oddechowy, wady rozwojowe.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej, PZWL, Warszawa, 1987. 347-348

88.RUDNIK J.
Układ oddechowy.
Rozdział w Encyklopedia zdiowia dziecka. Fod red Krystyny Bożkowej PZWL, Warszawa, 1987, 345-347

89.RUDNIK J.
Wydzielina oskrzelowa, metody uzyskiwania i usuwania
Rozdzał w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bozkowej, PZWL, Warszawa 1987, 385-386

90.RUDNIK J.
Zasady dyspanseryzacji w chorobach układu oddechowego
Rozdział w: Ostre przewlekłe choroby układu oddechowego u dzeci. Pod red . Rudnika J. i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa 1937 333-382

91.RUDNIK J.
Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu częstszych chorób systemowych.
Rozdział w” Ostre przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci. Pod red J.Rudnika i M. Hanickiej, PZWL, Warszawa, 1987 326-330

92.RUDNIK J.
Zwłóknienie płuc.
Rozdział w: Encyklopedia zdrowia dziecka Pod red. Krystyny Bożkowej. PZWL. Warszawa, 1987 423

93.RÓŻAŃSKI B.S., KURZAWA R., PISIEWICZ K., DONIEC Z., WELTER R.
Modelowy system informatyczny funkcjonowania specjalistycznego szpitala astmologcznego dla dzieci.
OT lMiDz, Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

94.RUDNIK J., HANICKA M., HERMAN S., STAPIŃSKA J., MAZUREK H., BUKOWSKA E., CZECZÓTKO E., FITT-LEWICKA A., MI-CHALIK R., MACURA C., STĘPNIEWSKA-RYSKALA M, SOWIŃSKA E., ŚLIWA E.
Umieralność niemowląt z powodu chorób układu oddechowego.
Sprawozdanie z badań krajów-członków RWPG w dziedzinie ochrony zdrowia matki i dziecka, Moskwa. 1988, 148-156

95.RUDZKI E., ROMAŃSKI B., DYNOWSKA D.,
CZUBALSKI K., KACZMARSKI M., OLENDZKA-RZEPECKA E
., KURZAWA R., OBTUŁOWICZ K., BLINOWSKI J., KORZENIOWSKA-ŻUK E,PIELA Z.,SZMURŁO A,
STROIŃSKI J., DONIEC Z., PULKA G.
Alergeny zespołu astma-prurigo.
Pamiętnik Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Gastroenterologii, Białystok. 1994, 172

96.RUDZKI E., ROMAŃSKI B., DYNOWSKA D. KACZMARSKI M., KURZAWA R., OBTUŁOWICZ K., BLINOWSKI J., KORZENIOWSKA-ŻUK E., OLĘDZKA-RZEPECKA E., PlELA Z., SZMURŁO A., STROIŃSKI J., DONIEC Z., PULKA G.
Charakterystyka kliniczna zespołu „astma-prurigo” z uwzględnieniem czynników przyczynowych
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1994. 7-397-404

97.RUDZKI E., ROMAŃSKI B., DYNOWSKA D., CZUBALSKI K., KACZMARSKI M., OLENDZKA-RZEPECKA E., KURZAWA R., OBTUŁOWICZ K., BLINOWSKI J., KORZENIOWSKA-ŻUK E., PIELA Z., SZMURŁO A., STROIŃSKI J., DONIEC Z., PULKA G.
Niektóre objawy kliniczne zespołu astma-prurigo.
Pamiętnik Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Gastroenterologii. Białystok, 1994 171

98.RUDZKI E., CZUBALSKI K., ROMAŃSKI B., DYNOWSKA D., KACZMARSKI M., OLĘDZKA-RZEPECKA E., KURZAWA R., OBTUŁOWICZ K., BLINOWSKI J., KORZENIOWSKA-ŻUK E., PIELA Z., SZMURŁO A., STROIŃSKI J., DONIEC Z., PULKA G.
Zmienność nasilenia objawów ze strony dróg oddechowych skóry u chorych z zespołem astma-prurigo, pod wpływem czynników emocjonalnych i środowiskowych.
Pamiętnik Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Gastroenterologii, Białystok, 1994, 173

Dodatkowe informacje