1.I. SAK:
Alergiczny nieżyt nosa u dzieci.
Nowosądecki Program Edukacyjny "Z alergią można żyć!"
ZP IGiChP -Rabka, 1997,12-14

2.SCHIDLOW D.L., TAUSSING LM., KNOW— LES M.R., TŁUMACZENIE: POGORZELSKI A.
Zalecenia Konferencji Fundacji Mukowiscydozy płucne powikłania mukowiscydozy
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Rabka, 1994

3.SIEROŃ-ROKICKA B., KURZAWA R.
Patofizjologia i metody leczenia niewydolności oddechowej w przebiegu stanów astmatycznych u dzieci.
Klinika Pediatryczna, 1996, 5, 41-50

4.SOJKA L., TOMALAK W., GAWEŁ J.
Zachowanie się wybranych białek ostrej fazy u dzieci z rejonów skażeń przemysłowych: wpływ zastosowanego leczenia.
Pediatria Polska, 1996, 2 111-116

5.SORDYL K., KURZAWA R., KŁUCJASZ S.
Korelacja badań in vitro /RAST vs CAP/.
Pamiętnik III Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego „Postępy w zakresie diagnostyki leczenia chorób alergicznych” Hotel Forum. Kraków, 1995, 189

6.SORDYL K., KURZAWA R., KŁUCJASZ S.
Porównanie oznaczania przeciwciał swoistych IgEw surowicy krwi metodami Pharmacia CAP Syste i Phadebas RAST.
Terapia, 1995, III, 10, 29-33

7.SORDYL K., KURZAWA R., KŁUCJASZ S.
Compariso of Allergen Specific lgE Antibodies determinations in Blood Serum by the Pharmacia CAP system and the Phadebas RAST Versus Skin Prick Test in Children
International Review of Allergology Cilnical Immunology, 1996, 3, 83-88

8.J.STANKIEWICZ, J.HAŁUSZKA, G.WILLIM, G.CIOŁEK, E.MAZUREK:
Śródmiąższowe choroby płuc u dzieci -schemat kompleksowego leczenia i rehabilitacji.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 45-47.

9.J.STANKIEWICZ, J.HAŁUSZKA, G.WILLIM, G.CIOŁEK, E.MAZUREK:
Śródmiąższowe choroby płuc u dzieci.
Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ekologia Zdrowie-Alergia", Leżajsk 14 czerwca, 1997, s.37-38

10.STELMACHOWSKA M., KURZAWA R.
Trudności w rozpoznawaniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Klinika Pediatryczna 1996, 5, 23-27

11.SYBLISKI Z.
Wpływ przewlekłego niedotlenienia na przebieg procesu uczenia się.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań 1986

12.J.SZARUGA, A.EMERYK, K.PISIEWICZ:
Występowanie chorób alergicznych i astmy oskrzelowej u dzieci wiejskich.
XXV Jubileuszowy Kongres Pediatrów Polskich 17-20.09.1997r. –Wrocław, s.264.

13.SZILÁGYI-PĄGOWSKA I., KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., ŚWIDERSKA A., PISIEWICZ K.
Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży z astmą oskrzelową /badania pilotażowe/.
Streszczenia referatów XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Gdańsk, 1995, 45

14.SZILÁGYI-PĄGOWSKA I., KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., ŚWIDERSKA A., PISIEWICZ K.
Wstępna ocena rozwoju fizycznego dzieci z astmą oskrzelową.
Streszczenia referatów z Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii Dziecięcej im. Vladimira Vojteka i Jana Rudnika, Rabka, 1995, 45

15.SZILÁGYI-PĄGOWSKA L, KURZAWA R., DONIEC Z., URBANEK E., PISIEWICZ K.
Badania nad rozwojem somatycznym dzieci z astmą oskrzelową.
Rozdział w: „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” pod red. R. Kurzawy, A. Jung, J. Zubera, AGAMA S.C., Warszawa, 1996, 52-58

16.I. SZILÁGYI-PĄGOWSKA, R. KURZAWA, Z. DONIEC, E. URBANEK, K. PISIEWICZ:
Wpływ astmy oskrzelowej na rozwój somatyczny dzieci i młodzieży.
Magazyn Medyczny,1997, 8,10, 26-29.

17.I.SZILAGYI-PĄGOWSKA, R.KURZAWA, Z.DONIEC, E.URBANEK, K.PISIEWICZ:
Ocena stanu odżywienia dzieci z astmą oskrzelową.
Lekarz Wojskowy,1997, Supl.1,164-173.

18.I.SZILÁGYI-PĄGOWSKA, R.KURZAWA, Z.DONIEC, E.URBANEK, K.PISIEWICZ:
Ocena procesów dojrzewania płciowego u dzieci i młodzieży z astmą oskrzelową.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s.29.

19.SZYMURA J., HECZKO P., BASTOWA B., HERMAN T., ŻEBRAK J.
Zasady optymalizacji dawkowania antybiotyków aminoglikozydowych u dzieci z mukowiscydozą.
OT IMiDz Rabka, 1990, Pomocnicze materiały szkoleniowe

Dodatkowe informacje