1.TOMALAK W., WIŁLIM G., KAPUSTIANYK I.,HAŁUSZKA J.
Wykorzystanie komputera IBM PC do badań z zastosowaniem pletyzmografu indukcyjnego.
Probl. Tech. Med 1990, 3-4, 203-207

2.TOMALAK W., HAŁUSZKA J., WILLIM G., KAPUSTIANYK I.
Can Inductive Plethysmograph Replace Oesophageal Ballon in Determining Respiratory
Muscle Fatigue?
The European Resp. Journal, 1991 suppl 14 P745

3.TOMALAK W., WILLIM G., KAPUSTIANYK I.,HAŁUSZKA J.
Komputerowo wspomagana kalibracja pletyzmografu indukcyjnego.
Pneumonologia Alergologia Polska, 1991,5-6, 181-186

4.TOMALAK W., PESLIN R., DUVIVIER C., GALLINA C.
Frequency Range and the Quality of Fit in the Analysis of Human Respiratory Transfer lmpedance With 6-Coefficient Model
The European Respiratory Journal. 1993, 17.458

5.TOMALAK W., PESLIN R., DUVIVIER C., GALLINA C.
Optimal Frequency Range to Analyze Respiratory Transfer Impedance With Six-Element Model.
Journal of Applied Physiology, 1993, 2656-2664

6.TOMALAK W., MAZUREK H., CIOŁEK G., WILLIM G. WILLIM G., STANKIEWICZ J.
Wartość diagnostyczna techniki oscylacji
wymuszonych do rozpoznawania zaburzeń rozciągliwość płuc.
Streszczenia referatów yfl Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Koninki. 1995, 40

7.TOMALAK W., MAZUREK H.
Technika oscylacji wymuszonych /FOT/ w badaniu układu oddechowego. I Podstawy teoretyczne. Interpretacja wyników pomiaru. Sprzęt
Pneumonologia Alergologia Polska, 1995, 11 - 12, 96-100

8.TOMALAK .„ HAŁUSZKA J., WILLIM G., STRUGAŁA-STAWIK H.
Drożność dróg oddechowych u dzieci ze środowisk przemysłowych
Pediatria Polska, 1996, do Nr4, 117-12

9.TOMALAK W., PESLJN R., DUV1VER C., GALLJNA C.
Measurements of Flow Transfer Function During Forced Oscillations at the Mouth in Healthy Subjects.
The European Resp Journal, 1996, 23, 440

10.TOMALAK W., MAZUREK H., CIOŁEK G., WILLIM G.
Usefulness of Forced Oscillations Measurements in Children with Lung Fibrosis.
The European Resp. Journal, 1996 23, 471

11.W.TOMALAK, R.PESLIN AND C. DUVIVIER:
Respiratory Tissue Properties Derived From Flow Transfer Function in Healthy Humans.
J.Appl.-Physiol ,1997,82, 4,1098-1106.

12.W.TOMALAK, A.POGORZELSKI, J.ŻEBRAK, J.PAWLIK, M.SZYPER, J.GAJDA, T.ŻEGLEŃ:
Przeznabłonkowa różnica potencjałów w rozpoznawaniu mukowiscydozy.
Pediatria Polska,1997, LXXI I,10, 891-895.

13.W.TOMALAK, J.HAŁUSZKA, B.BARAN:
Zmiany wzorca oddechowego u dzieci poddawanych interwałowemu treningowi hipoksycznemu - doniesienie wstępne.
X Jubileuszowe Polsko-Słowackie Sympozjum Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V.Vojteka i J.Rudnika, 25-27.09.1997 r. Raba Niżna k/Rabki, s. 107-108.

14.W.TOMALAK, J.RADLIŃSKI, G.WILLIM:
Multifrequency analysis of mechanical proporties at the respiratory system using forced oscillations technique.
4th European Conference on Engineering and Medicine, Warszawa, 25-28. maja 1997 r., 344-345.

15.TYCHOWIECKA I., ŻEBRAK J.
Czynniki wpływające na wynik badania poziomu elektrolitów w pocie u dzieci.
Przegląd Pediatryczny. 1974, 4, 313

Dodatkowe informacje