1.BARANCEWICZ Irena, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, ORLOŚ Marian
— Wrażliwość na tuberkulinę u dzieci z dychawicą oskrzelową.
Gruźlica i Choroby Płuc, 1970, 38, 3, 203.

2.BARTA Karol.
— Maciej Leon Jakubowski — Jego życie i dzieło.
Gruźlica i Choroby Płuc 1964, 35, 5, 399.

3.BARTA Karol, CEWE Zbigniew, KUŁAKOWSKI Leszek
— Zespół de Sanctis — Cacchinone
Pediatria Polska 1965, 40, 11, 1287

4.BARTA Karol, GORYCZKO-DUDKOWSKA Bronisława
Przyczyny przedwczesnego zabierania dzieci z sanatoriów przeciwgruźliczych.
Pediatria Polska 1966, 41, 7, 867

5.BARTA Karol, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta
— Zespół Löfgrena.
Pediatria Polska 1968, 43, 7, 6.

6.BARTA Karol, DUDKOWSKI Leszek, RUDNIK Irena
— Zespół KornelIi de Lange.
Pediatria Polska 1970, 45, 2, 229.

7.BARTA Karol, KURDZIELEWICZ Józef, ŻEBRAK Jerzy
— Zespół Diamonda — Blackfana Przegląd Lekarski 1970, 26, 10, 777

8.BARTA Karol, OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Jan
— Podstawy rozpoznania oraz zasady badania ogólnego i fizykalnego. Rozdział w ”Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 56.

9.BARTA Karol
— Zmiany w układzie oddechowym w przebiegu chorób zakaźnych.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika.
Warszawa PZWL, 1972, 133.

10.BARTA Karol
Zapalenie płuc o etiologii niegruźliczej.
Rozdział w. „Przewlekle choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 266.

11.BARTA Karol
— Ropień i zgorzel płuc.
Rozdział w: „Przewlekle choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 280.

12.BARTA Karol
— Choroby pasożytnicze płuc.
Rozdział w: „Przewlekle choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 290.

13.BARTA Karol
— Inne niezapalne choroby płuc.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 344.

14.BARTA Karol, RUDNIK Jan
— Podstawy leczenia.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 452

15.BĄK Zofia, DTJDKOWSKI Leszek, OBRĄPALSKA Ewa
— Obraz histologiczny ziarnin okołoprzetokowych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 713

16.BLEIKER M. A., RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, SOKÓŁ Tadeusz.
Badania porównawcze nad wrażliwością tuberkulinę z prątka typu ludzkiego i z prątka typu ptasiego wśród dzieci szkolny w powiecie Nowy Sącz.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 545.

17.BOBER Stefania
— Problem frustracji u dzieci sanatorium przeciwgruźliczego obserwacyjnego oraz niektóre metody psychologiczne stosowane w adaptacji dziecka.
Neurologia Neurochirurgia i Psychiatria Polska 1961, 11, 4, 527.

18.BOJ Ewa, RUDNIK Jan
— Ziarnica złośliwa współistniejąca z gruźlicą,
Patologia Polska 1955, 6, 1, 41.

19.BOJ Ewa, RUDNIK Irena
— W sprawie niedrożności mechanicznej oskrzeli u dzieci z gruźlicą płuc.
Polski Przegląd Radiologiczny 1962, 26, 2, I

20.BOJ Ewa, RUDNIK Irena
— Porównanie rozpoznań kliniczno-radiologicznych i anatomopatologicznych w gruźlicy u dzieci.
Polski Przegląd Radiologiczny 1963, 27, 1,

21.BOJ Ewa
— Gruźlicze zniekształcające zapalenie oskrzeli
(Bronchitis deformans tuberculosa) u dzieci
Gruźlica i Choroby Płuc 1963, 31, 12, 1197.

22.BOJ Ewa
— Próby wyjaśnienia patogenezy niektórych postaci gruźlicy płuc w wieku pokwitania.
Patologia Polska 1964, 15, 4 417.

23.BRONIEWSKA Janina, PĘCHEREK Kazimierz
ŚLENZAK Jadwiga
— Wpływ rozstrzeni oskrzeli u dzieci na rozwój umysłowy i stan psychiczny.
Szkoła Specjalna 1964, 35, 1, 1.

24.BRONIEWSKA Janina, PĘCHEREK Kazimierz, SLENZAK Jadwiga
— Odrębność zagadnień wychowawczych w oddziałach dla dzieci chorych z powodu rozstrzeni oskrzeli.
Szkoła Specjalna 1964, 25, 1, 1.

25.BRONIEWSKA Janina
— Wskazania do wycięcia płuca u dzieci w oparciu o odległe wyniki leczenia operacyjnego. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie.

26.BRONIEWSKA Janina
— Zmiany w obrębie klatki piersiowej w następstwie leczenia chirurgicznego.
Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 483
BRONIEWSKA Janina — zob. poz. 237, 238, 239.

27.BRZOZOWSKA Janina
— Niedowłady spastyczne u dzieci po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon.
Pediatria Polska 1963, 38, 1, 57.
CEWE Zbigniew — zob. poz. 3

Dodatkowe informacje