1.CHERIAN Zenobiusz
Gruczolak oskrzela u 10-letniego chłopca.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 2, 169.

2.CHERIAN Zenobiusz
— Dwa przypadki sekwestracji płuc u dzieci.
Pediatria Polska 1962, 37, 7, 751.

3.CHERIAN Zenobiusz, SZELĄGOWICZ Bożena
— Przypadek zwojaka nerwowego złośliwego i ropniaka opłucnej o podobnym obrazie radiologicznym.
Pediatria Polska 1962, 37, 5, 525

4.CHERIAN Zenobiusz, RZEPECKI Tadeusz
— Oszczędne wycięcie tkanki płucnej w leczeniu gruźlicy u dzieci i młodzieży.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 4, 435

5.CHERIAN Zenobiusz, RZEPECKI Tadeusz
— Nowotwory płuc i oskrzeli u dzieci.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 10, 1191

6.CHERIAN Zenobiusz, ŻUK Edward
— Przypadek pourazowego zarośnięcia oskrzela u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 909.

7.CHERIAN Zenobiusz, SLIWA Zbigniew, ŻUK Edward
— Sekwestracja płuc u dzieci
Pediatria Polska 1969, 44, 1, 61.

8.CHERIAN Zenobiusz, ŻUK Edward
— Przypadek guza śródpiersia u dziecka z dwukrotną śmiercią kliniczną w przebiegu pooperacyjnym.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 925

9.CHERIAN Zenobiusz, ŻEBRAK Jerzy
— Próba klasyfikacji obrazów endoskopowych w przewlekłych chorobach narządu oddechowego (streszczenie)
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 875 CHERIAN Zenobiusz — zob. poz. 240.

10.CZAYKOWSKA Krystyna
— Przypadek marskości gruźliczej u dziecka powikłany zakażeniem nocardią.
Pediatria Polska 1963, 38, 2, 203.

11.CZAYKOWSKA Krystyna
— Przepuklina przeponowa mylnie rozpoznawana jako gruźlica płuc.
Pediatria Polska 1963, 38, 2, 199.

12.CZELUSTA Alojzy
— Rozwój psychomotoryczny dzieci od 0 do 7 lat z porażeniami po gruźliczym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
Biuletyn PTF 1964, 1—2, 114

Dodatkowe informacje