1.ĆWIERZ Jan
— Nowe przyrządy do rehabilitacji ruchowej dzieci.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1960, 25, 5, 515.

2.ĆWIERZ Jan
Składane łuski redresyjne.
Kultura Fizyczna 1964, 17, 19, 618.

3.ĆWIERZ Jan
—. Długoczasowe nagrzewania w leczeniu zachowawczym porażeń spastycznych.
Biuletyn PTF 1964, 1—2, 116.

4.ĆWIERZ Jan
— Schody z regulowaną wysokością stopni.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1965, 30, 6, 721

5.ĆWIERZ Jan
Basen do ćwiczeń w wodzie z dowolnie regulowaną głębokością.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1965, 30, 5, 591

6.ĆWIERZ Jan
— Składane strzemiona do kul inwalidzkich.
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1965, 30, 2, 221.

Dodatkowe informacje