1.DUDKOWSKI Leszek, SIUDAK A.
— Trzy przypadki paragonimasis pluc.
Gruźlica i Choroby Płuc 1957, 25, 1, 57.

2.DUDKOWSKI Leszek
— Nietypowy przebieg oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 5, 445

3.DUDKOWSKI Leszek
— Leczenie zachowawcze rozstrzeni oskrzeli.
Kultura Fizyczna 1963, 16, 12.

4.DUDKOWSKI Leszek, MITANA Kazimierz
— Kineziterapia w rozstrzeniach oskrzeli.
Kultura Fizyczna 1963, 16, 12.

5.DUDKOWSKI Leszek, RZEPECKI Tadeusz
-— Zespół Kartagenera leczony chirurgicznie
Pediatria Polska 1964, 39, 12, 1381

6.DUDKOWSKI Leszek, RZEPECKI Tadeusz
— Przetrwały przewód tętniczy Botalla i rozstrzenie oskrzeli.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 9, 1123

7.DUDKOWSKI Leszek, MITANA Kazimierz
— Forma zabawowa w kineziterapii w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Kultura Fizyczna 1965, 9, 18, 539

8.DUDKOWSKI Leszek, RZEPECKI Tadeusz
— Jednostronne wycięcie tkanki płucnej w leczeniu obustronnych rozszerzeń u dzieci.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1966, 38, 1, 47
DUDKOWSKI Leszek — zob. poz. 6, 15

Dodatkowe informacje