1.GIZA T., HANICKA M., JELONEK A DZIELEWICZ J., REMBIESOWA H., RUI WOJCIAK W.
— Znaczenie odwapniania w leczeniu V. Wpływ wersenianu sodowego (ED9 i dwuhydrotachysterolu (AT 10) na leczenia gruźlicy doświadczalnej świnek morskich.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 831

2.GIZA T., HANICKA M., HERMAN T., NEK A., KURDZIELEWICZ J., REMBI H., RUDNIK J., WOJCIAK W.
— Znaczenie odwapniania w leczeniu VIII. Badania nad wpływem odwapni przebieg leczenia gruźlicy wywołanej prątkiem INH — opornym.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 545

3.GOŁASZEWSKA Waleria
— Zachorowania na gruźlicę dzieci szczepione szczepionką BCG
Gruźlica i Choroby Płuc 1954, 22, 1, 123

4.GORCZYŃSKI Marian
— Pacjenci w wieku przedszkolnym a ich wrażliwość psychiczna.
Czasopismo Stomatologiczne 1967, 20, 9, 55

5.GORCZYNSKI Marian
- Projekt indywidualnego wskaźnika próchnicy uzębienia.
Czasopismo Stomatologiczne 1967, 20, 1, 15

6.GORCZYŃSKI Marian
— Rozważania na temat ekstrakcji zębów pierwszych stałych trzonowych.
Czasopismo Stomatologiczne 1968, 21, 5, 553

7.GORCZYŃSKI Marian
— Przyczynek do odkażania modeli gipsowych otrzymywanych z wycisków masy hydrokoloidalnej.
Protetyka Stomatologiczna 1968, 17, 20.

8.GORCZYŃSKI Marian
— Próchnica zębów u dzieci chorych na gruźlicę przebywających na leczeniu w Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc w Rabce.
Czasopismo Stomatologiczne 1971, 24, 11, 1291

9.GORCZYŃSKI Marian
Próchnica zębów wśród dzieci chorych na gruźlicę.
Czasopismo Stomatologiczne 1972, 25, 3, 245.

10.GORCZYŃSKI Marian
Wyrzynanie się zębów stałych u dzieci chorych na gruźlicę oraz u dzieci z Rabki i okolic.
Czasopismo Stomatologiczne 1972, 25, 4, 347

11.GRAJEWSKA Czesława
— Przygotowanie i znieczulenie do zabiegów resekcyjnych oskrzeli u dzieci.
Pamiętnik II Polsko-Czechosłowackiego Seminarium Ftizjopediatrycznego w Rabce 1957. 39

12.GRAJEWSKA Czesława
— Znieczulenie u dzieci w zabiegach torakochirurgicznych na podstawie spostrzeżeń z oddziałów ftizjochirurgii w Zakopanem i w Rabce.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1957, 29, 12, 1223

13.GRAJEWSKA Czesława
— Wartość sukcinylcholiny w śródtchawiczym uśpieniu u dzieci.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1958, 30, 3, 251.

14.GRAJEWSKA Czesława. SZPUNAR Jerzy
Znieczulenie ogólne w bronchoskopii u dzieci za pomocą trylenu.
Otolaryngologia Polska 1959, 13, 1—2, 383

15.GRAJEWSKA Czesława
— Znieczulanie ogólne u dzieci w zabiegach laryngologicznych.
Otolaryngologia Polska 1960, 14, 3, 393.

16.GRAJEWSKA Czesława
Wartość premedykacji psychicznej u dzieci.
Zdrowie Psychiczne 1962, 7.

17.GRAJEWSKA Czesława
Premedykacja w znieczulaniu do operacji na
tkance płucnej u dzieci. Na podstawie analizy
405 znieczuleń.
Praca na stopień doktora nauk medycznych
złożona w Bibliotece Akademii Medycznej
w Krakowie.

Dodatkowe informacje