1.HARAZDA Maria, RUDNIK Irena
— Ropień płuca wywołany przez konika polnego.
Polski Tygodnik Lekarski 1956, 11, 40, 1718

2.HARAZDA Maria, RUDNIK Jan
— Angiografia preparatów poresekcyjnych
w gruźlicy płuc.
Polski Przegląd Radiologiczny 1960, 24, 1, 63

3.HERMAN Stanisław, JUCHNIEWICZ Mieczysław OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, RUDNIK Jan,
RZUCIDŁO L.
— Comparative inyestigations on the diagnostic yalue of purified tuberculins.
Polish Medical Journal 1966, 5, 4. 885

4.HERMAN Stanisław
— Źródła zmienności w interpretacji odczynu tuberkulinowego.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc
1966, 5—6, 105.

5.HERMAN Stanisław, JUCHNIEWICZ Mieczysław, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta
— Wyniki badań porównawczych w kierunku określenia mocy tuberkuliny oczyszczonej produkcji krajowej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1019

6.HERMAN Stanisław, OGAREKSLIWA Elżbieta, RUDNIK Jan, WESTRYCH Feliks
Badania porównawcze nad wrażliwością na
tuberku1in z prątka typu ludzkiego (PPD
RT23) i prątka typu ptasiego (PPD RS-l0)
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1033

7.HERMAN Stanisław, OGAREK-ŚLIWA Elżbieta, RUDNIK Jan
— Metody standaryzacji i kontroli osób wykonujących i interpretujących odczyny tuberkulinowe.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1009

8.HERMAN Stanisław, KACZMARCZYK Jerzy, STYŚ K.
— Les valeurs de yentilation pulmonaire chez l’enf ant.
Bulletjn et memoires de la societe med. De Passy 1969, 35, 88, 307
HERMAN Stanisław — zob. poz. 16, 83, 87, 8 89, 91, 206, 223, 224, 243, 249, 252

9.HERMAN Teresa, RUDNIK Jan, RUSIN Andrzej, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Wpływ leczenia przeciwprątkowego na wyjałowienie zmian gruźliczych w płucach dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 13, 12, 131
HERMAN Teresa — zob. poz. 55, 129

Dodatkowe informacje