1.JUCHNIEWICZ Mieczysław, MAJEWSKA-Z LEWSKA Hanna, PLESINSKA Maria, RUDNI Jan
— Gruźlicze zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci w Polsce w roku 19 Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1043

2.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan, OLKOWSKI Tadeusz, ANUSZ Zbigniew. HERMAN Stanisław, IWANOWA O.. KRZYSZKOWSKA
MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E., WIERZ! SKA H.
— Kontrolowane badania wartości różnych tuberkulin PPD i szczepionek BCG z podszczepu brazylijskiego i francuskiego.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 991

3.JUCHNIEWICZ Mieczysław, OLAKOWSKI Tadeusz, RUDNIK Jan
— Badanie szczepionek BCG z rożnych podszczepów.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966, 5—6, 116

4.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan
Walka z gruźlicą dzieci na tle ogólnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966, 5—6, 7

5.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan
— Aktualne problemy szczepień BCG. Pediatria Polska 1967, 35, 9, 881

6.JUCHNIEWICZ Mieczysław, OLAKOWSKI T., RUDNIK J., MARDOŃ K., KUBIT S., HERMAN S., OGAREK-ŚLIWA E.
— Badania porównawcze przy stosowaniu tuberkuliny RT-23 w dawce 1 TU i 2 TU (Część
epidemiologiczna)
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 867

7.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan, OLAKOWSKI T., ANUSZ Z., HERMAN S., IWANOWA O., MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E.
Kontrolowane badania wartości różnych tuberkulin PPD i szczepionek BCG z podszczepu brazylijskiego i francuskiego.
IV. Występowanie alergii poszczepiennej po 12-tu miesiącach od zaszczepienia.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 2, 117.

8.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK Jan, HERMAN S., LUTZ .1., MARDOŃ K., „OGAREK-ŚLIWA E., OLAKOWSKI T.
— Badania porównawcze przy zastosowaniu tuberkuliny RT-23 z Tweenem 80 w dawce 1 TU i 2 TU (Część kliniczna)
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 527

9.JUCHNIEWICZ Mieczysław, KWIEKOWA A., RUDNIK J., RUDZIŃSKA H., BURAKIEWICZ A.
— Stan epidemiologiczny gruźlicy w Polsce w roku 1967.
Komunikaty Zakładu Walki z Gruźlicą 1968, 21, 1

10.JUCHNIEWICZ Mieczysław, RUDNIK J., ANUSZ Z., HERMAN S., IWANOWA O.. MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E., OLAKOWSKI T.
— Kontrolowane badania szczepionek BCG. III. Wrażliwość na tuberkulinę i zmiany w miejscu zaszczepienia.
Gruźlica i Choroby Płuc 1969, 37, 8, 703.

11.JUCHNIEWICZ Mieczysław, OLAKOWSKI Tadeusz RUDNIK Jan.
— Znaczenie, rola i miejsce szczepień BCG w programach walki z gruźlicą.
Zdrowie Publiczne 1969, 1, 53.
JUCHNIEWICZ Mieczysław — zob. poz. 73, 75, 225.

Dodatkowe informacje