1.KACZMARCZYK Jerzy
— Znaczenie badań spirograficznych w niektórych postaciach gruźlicy i w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 5, 459.

2.KACZMARCZYK Jerzy, PĘCHEREK Kazimierz, ŻUK Edward
— Ocena wentylacji płuc u dzieci po wykonanej resekcji tkanki płucnej z powodu rozstrzeni oskrzeli.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 1.

3.KACZMARCZYK Jerzy, ŻEBRAK Jerzy, ŻUK Edward
— Wydolność wentylacyjna płuc u dziecka z wrodzoną przepukliną przeponową leczoną chirurgicznie.
Pediatria Polska 1967, 42, 4, 464.

4.KACZMARCZYK Jerzy
— Ocena wentylacji płuc u dzieci zdrowych. Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie (1967)

5.KACZMARCZYK Jerzy
— Wartości należne wentylacji płuc u dzieci. Część III. Wskaźniki ogólnej sprawności wentylacji.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 37, 12, 1049

6.KACZMARCZYK. Jerzy
— Wartości należne wentylacji płuc u dzieci. Część IV. Wskaźniki wentylacji spoczynkowej i inne pośrednie wskaźniki wentylacji.
Gruźlica i Choroby Płuc 1969, 37, 12, 1059.

7.KACZMARCZYK Jerzy, GURDZIEL Zofia, WE- RYS Ryszard
— Ocena wentylacji płuc u dzieci w przebiegu mucoviscidosis.
Pediatria Polska 1970, 45, 8, 95.

8.KACZMAREK Jerzy, SENTISSI M., SADOUL P.
— Effects du Salbutamol et de l”isopropylneradrenaline sur de Syndrome obstructif des asthmatique et des bronchiteuz.
Pamiętnik Zjazdu Ftyzjatrycznego w Budapeszcie od 6—10 VI.1970

9.KACZMARCZYK Jerzy, SOLECKA M.
— Badania wentylacji płuc u dzieci z bocznym samoistnym skrzywieniem kręgosłupa.
Wiadomości Lekarskie 1971, 24, 415

10.KACZMARCZYK Jerzy
— Fizjopatologia oddychania. Rozdz. w. „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika
Warszawa PZWL, 1972, 11.

11.KACZMARCZYK Jerzy
— Tlenoterapia. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL, 1972, 467
KACZMARCZYK Jerzy — zob. poz. 78, 237, 238, 239.

12.KNICHOWIECKI Bronisław
— Wyjątkowo łagodna epidemia krztuśca (parapertusis?) w sanatorium w Rabce.
Pediatria Polska 1953, 28, 12, 1215

13.KOPYTKO Ewa
— Tłuszczak śródpiersia tylnego u 4-letniego dziecka.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 919

14.KOPYTKO Ewa, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Niektóre problemy arkoidozy u dzieci.
Pamiętnik VII Polsko-Czechołowackiego Sympozjum FtizjopneumonologiiDziecięcej
Modrá-Piesky, 7—8.X.1971

15.KRZYSZKOWSKA Anna, RUDNIK Jan. RAK Jerzy
— Postvaccination tuberculin reactions in Guinea pigs vaccinated with BCG Moreau vaccine resistant to hydrazide and streptomycyn.
Experimental Medicine i Mikrobiologie,18, 1, 56

16.KRZYSZKOWSKA Anna, GOŁASZEWSKJ RZUCIDŁO L., STUDNICKA K., TYSZKA K., WERYS R., ZIŁECKA A.
— Porównawcze odczyny tuberkulinowe na ko A lub A-i-B i tuberkuliny PPD prątków gruźlicy i prątka BCG Moreau u dzieci chorych na gruźlicę i dzieci szczepionych Gruźlica i Choroby Płuc 1963, 31, 945.
KRZYSZKOWSKA Anna — zob. poz. 83.

17.KUBISZTAL Irena
— Rola i zadania przedszkoli specjalnych.
Szkoła Specjalna 1958, 6, 5

18.KURDZIELEWICZ Józef
— Wpływ wersenianu sodu i wersenianu wapnia na przebieg gruźlicy doświadczalnej u świnek morskich.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie (1968)

19.KURDZIELEWICZ Józef
— Badania laboratoryjne.
Rozdz. w: .„Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Ru Warszawa PZWL 1972, 122
KURDZIELEWICZ Józef — zob. poz. 7, I 131.

Dodatkowe informacje