1.LOHN Zofia
— Jedna z ostatnich Tysiąclatek” sercu najmilsza.
Walka z Gruźlicą i Chorobami Płuc ll, 1, 29.

2.LOSTER Janusz
— Przypadek ropnia płuc u dziecka wskutek aspiracji kłosa żyta.
Pediatria Polska 1960, 35, 3, 325

3.LOSTER Janusz, SZPUNAR Jerzy, ŻEBRAK Jerzy
Ocena wyników wziernikowania oskrzeli oparta na 10 000 bronchoskopii.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 637

Dodatkowe informacje