1.ŁĘCZYŃSKI Janusz, MITANA Kazimierz
— Wpływ drenażu czynnego na wyniki spirometryczne u dzieci w rozstrzeniach oskrzeli.
Kultura Fizyczna 1966, 19, 7, 337

2.ŁĘCZYŃSKI Janusz, MITANA Kazimierz
Wpływ zabiegów torakochirurgicznych na rozwój fizyczny pacjentów z gruźlica płuc operowanych w czasie dzieciństwa.
Kultura Fizyczna 1967, 2, 86

3.ŁĘCZYŃSKI Janusz, ZALESZCZUK Andrzej
Aparat własnej konstrukcji derotujący i korygujący skoliozy wielołukowe metodą ćwiczeń czynnych — autokorector skolioz.
Zeszyty Naukowe WSWF Wrocław 1971, nr 10

4.ŁĘCZYŃSKI Janusz. OCIEPKA Rudolf, ŻEBRK .Jerzy
— Metody leczenia fizykalnego w przewlekłych chorobach oskrzeli u dzieci.
Zeszyty Naukowe WSWF Wrocław 1971, nr 10

Dodatkowe informacje