1.MILEWSKI Mieczysław
Wyniki stosowania preparatu T-40 w gruźlicy płuc u dzieci PZPS w Rabce
Gruźlica i Choroby Płuc 1953, 21, 12, 899

2.MILEWSKI Mieczysław
— Ostre zatrucia nikozydem u 3-letniego dziecka. Pediatria Polska 1957, 32, 4, 418.

3.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, OGAREK-S1.IW Elżbieta, ŻEBRAK Jerzy
— Kilka uwag na temat skierowań dzieci do sanatorium przeciwgruźliczego.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1963,

4.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Znaczenie badań mikrobiologicznych w gruźlicy dziecięcej.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1968, 5—6, 113

5.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Działalność Międzynarodowego Ośrodka Dziecka w Paryżu w zakresie gruźlicy.
Międzynarodowe Sympozjum Gruźlicy Dziecięcej DOChP — Rabka 1967, 25.

6.MA.JEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Sprawozdanie z V Seminarium Polsko-Czechosłowackiego. Pediatria Polska 1967, 42, 4, 433

7.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Międzynarodowe Seminarium Gruźlicy Dziecięce w Warszawie. „
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach tłuc 1967,

8.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Gruźlicy Dziecięcej.
Pediatria Polska 1967, 42, 10, 1289

9.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Gruźlicze zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci w Polsce w latach 1965— 66. Ocena metod profilaktycznych.
Pediatria Polska 1968, 43, 10, 1247

10.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, KUNIKA J., RUDNIK I., RUDNIK J., ORZEŁ D.
— Alyeolitis allergica u trojga rodzeństwa w następstwie domowej produkcji alkoholu.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego
Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej .Modró-Piesky 7—8.X.1971, 78

11.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, RUDNIK Jan, HERMAN Teresa
— Wykrywanie prątków Kocha w przebiegu gruźlicy układu oddechowego u dzieci. Pediatria Polska 1968, 43, 677

12.MAJEWSKA -ZALEWSKA Hanna, KUŁAKOWSKI Leszek, RUDNIK Jan
— Wyniki leczenia dzieci prątkujących w przebiegu gruźlicy układu oddechowego.
Pediatria Polska 1968, 43, 11, 1385

13.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, KURDZIELEWICZ Józef, RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy
Kryteria oceny czynności zmian gruźliczych u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 881

14.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Ocena wskazań do resekcji tkanki płucnej gruźlicy narządu oddechowego u dzieci w oparciu o porównanie obrazów kliniczno- radiologicznych i preparatów resekcyjnych oraz wyniki odległe.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie (1969)

15.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Nietypowe zejścia zapaleń płuc leczone chirurgicznie.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 842

16.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, ŻEBRAK Jerzy
— Tracheobronchomegalia u 14-letniego chłopca
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 900.

17.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Jamy oczyszczone w przebiegu gruźlicy rządu oddechowego u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 10, 973

18.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Wyniki leczenia gruźlicy narządu oddechowego resekcją tkanki płucnej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1111

19.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Nawroty i wznowy gruźlicy narządu oddechowego u dzieci po leczeniu resekcją tkanki płucnej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1971, 39, 2, 111.
MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna — zob. poz. 82, 106, 243, 248, 252, 255.

Dodatkowe informacje