1.OBRĄPALSKA Ewa
— Zmiany w nabłonku oskrzelowym w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 703

2.OBRĄPALSKA Ewa, PĘCHEREK Kazimierz, RUDNIK Jan, RZEPECKI Tadeusz, ZALEWSKA Hanna, ŻUK Edward
Poglądy na wskazania do leczenia chirurgicznego w nieodwracalnych zmianach oskrzelowo-płucnych u dzieci i młodzieży.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 703.

3.OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, SZPUNAR Jerzy, RUDNIK Jan
— Porównanie obrazów radiologicznych, bronchologicznych i anatomopatologicznych w zacienieniach płatowych i segmentowych
turberculosis)
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 689

4.OBRĄPALSKA Ewa
— Morfologia oskrzela w przewlekłych chorobach płuc.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Bibliotece Akademii Medycznej w Krakowie, 1965.

5.OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Przypadek guza Castelmana u 12-letniej dziewczynki. (Olbrzymi przerost węzłów chłonnych śródpiersia).
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 901

6.OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, RUDNIK Jan, ZEBRAK Jerzy, ŻUK Edward
— Guzy śródpiersia u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 881

7.OBRĄPALSKA Ewa
— Połączenie wątroby z płucem imitujące guz śródpiersia.
OBRĄPALSKA Ewa — zob. poz. 8, 15, 240. Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 915

8.OCIEPKA Rudolf
— Badania nad wpływem ćwiczeń antygrawitacyjnych i kyfozujących na proces leczenia skolioz idiopatycznych.
Praca na stopień doktora nauk o wychowaniu fizycznym złożona w Bibliotece AWF w Krakowie (1972)
OCIEPKA Rudolf — zob. poz. 118.

9.OGAREK-ŚLIWA Elżbieta
— Wartość typu odczynu tuberkulinowego w ocenie alergii poszczepiennej i gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 1, 24. OGAREK-ŚLIWA Elżbieta — zob. poz. 1, 5, 16, 73, 75, 76, 77, 83, 87, 88, 89, 91, 121, 206, 212, 223, 224, 225, 249.

10.OKRASIŃSKA Bożena, SZPUNAR Jerzy
— Sinusitis in children with Bronchiectasis. Archiyes of Otolaryngology, 1962, 76, 4, 352

11.ORŁOŚ Marian
— Sympozjum meningitowe Rabka 28 maja 1963. Biuletyn PTF 1964, 1—2 8

12.ORŁOŚ Marian
— Uroczystość 75-lecia Dziecięcego Lecznictwa Przeciwgruźliczego w Polsce.
Pediatria Polska 1964, 39, 2, 202.

13.ORŁOŚ Marian, CHŁAP Zbigniew, ŻEBRAK Jerzy
— Badania cytologiczne i cytochemiczne w dychawicy oskrzelowej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 813

Dodatkowe informacje