1.PĘCHEREK Kazimierz
—. Analiza wyników leczenia rozstrzeni oskrzeli u dzieci.
Folia Medica Cracoyiensia 1964, 6, 3, 373

2.PĘCHEREK Kazimierz
— Znaczenie badania drzewa oskrzelowego po resekcjach tkanki płucnej u dzieci.
Folia Medica Cracoyiensia 1964, 6, 4, 491

3.PĘCHEREK Kazimierz
— Problem leczenia dychawicy oskrzelowej na podstawie spostrzeżeń Ośrodka Chorób Płuc w Rabce.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 8, 820

4.PĘCHEREK Kazimierz
— Grzybice płuc.
Rozdz. XI w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 297

5.PĘCHEREK Kazimierz
— Choroby oskrzeli. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika,
Warszawa PZWL 1972, 312

6.PĘCHEREK Kazimierz
— Dychawica oskrzelowa. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 329

7.PĘCHEREK Kazimierz
— Gimnastyka lecznicza. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWI. 1972, 470

8.PĘCHEREK Kazimierz
— Leczenie uzdrowiskowe. Rozdział w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 480
PĘCHEREK Kazimierz .— zob. poz. 23, 24, 94, 139.

9.PISIEWICZ Krzysztof, ŚLIWA Zbigniew, ŻEBRAK Jerzy, ŻUK Edward, ŻUŁAWSKA-DUDKIEWICZ A.
— Amfotorycyna B w leczeniu kandydiazy u dzieci.
Pediatria Polska 1972, 47, 4, 455
PISIEWICZ Krzysztof — zob. poz. 298, 299

10.PLESIŃSKA Maria, ŚLENZAK Jadwiga
— La readaptation physique et psychique des enfants ayant subi la phase aique de meningite tuberculouse.
Readaptation 1963, 103, 27.

11.PLESIŃSKA Maria, ŚLENZAK Jadwiga
— Adaptacja społeczna dzieci i młodzieży po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych na podstawie badań kontrolnych i wywiadów przeprowadzonych w województwie krakowskim.
Biuletyn PFT 1964, 1—2, 77

12.PLESIŃSKA Maria
— Stan kliniczny dzieci po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych leczonych y. sanatorium rehabilitacyjnym w Rabce w latach 1955—1962
Biuletyn PTF 1964, 1—2

13.PLESIŃSKA Maria
Wyniki leczniczego usprawniania z utrwalonymi uszkodzeniami po gruźliczym zapaleniu mózgu.
Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Akademii Medycznej w Krakowie 1968)

14.PLESIŃSKA Maria
— Wyniki leczniczego usprawniania z utrwalonymi uszkodzeniami po gruźliczym zapaleniu mózgu i opon mózgowych.
Przegląd Lekarski 1970, 26, 4, 447
PLESINSKA Maria — zob. poz. 82

Dodatkowe informacje