1.ROESNER Tadeusz
— Rola zakładu leczniczo-wychowawczego w rewalidacji dzieci chorych na gruźlicę płuc.
Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Komitetu do Walki z Gruźlicą 1957, 47, 11-12, 60

2.ROESNER Tadeusz
— Wpływ środowiska rodzinnego i społecznego na genezę i przebieg dziecięcej gruźlicy płuc.
Szkoła Specjalna 1958, 19, 3—5, 214

3.ROESNER Tadeusz
— Les soins de l”enfant tuberculeux en dans le cadre de la cure integrale.
Readaptation 1963, 103, 29

4.ROESNER Tadeusz
— Róle du pódagogue dans la self-psy rapie de l”enfant tuberculeux soignó natorium-dans la lumióre des notions logiques actuelles.
Róadaptation 1963, 103, 29
ROESNER Tadeusz — zob. poz. 202.

5.RUDNIK Irena, KOBUSZEWSKA-FARYN MANOWSKA A.
— Rak kory nadnercza.
Pediatria Polska 1953, 28, 7, 729.

6.RUDNIK Irena
— Ocena stanu dziecka z obrazu radiologicznego kości.
Pamiętnik XVI Zjazdu Radiologów Polskich w Warszawie 1953, 25, 2, 46.

7.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Mediastinopneumografia.
Postępy Radiologii i Medycyny Nuklearnej,1956, 2, 46.

8.RUDNIK Irena, SZPUNAR Jerzy
— Porównanie obrazów tomograficznych i bronchoskopowych odwęzłowych zmian oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 571

9.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— Gruźlica węzłów tchawiczo-oskrzelowych i zmiany odwęzłowe
Monografia PZWL 1959

10.RUDNIK Irena
— Choroby śródpiersia w diagnostyce różnicowej gruźlicy dziecięcej.
Pamiętnik IV Zjazdu Ftizjatrycznego w Lublinie.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 115.

11.RUDNIK Irena, ŚLIWA Zbigniew
— Błędne rozpoznania chorób układu oddechowego w wadach i przepuklinach przepony u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9, 875

12.RUDNIK Irena
— Obraz radiologiczny grasicy i jego różnicowani z gruźlicą pierwotną. I. Anatomia grasic i metodyka badań.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1061

13.RUDNIK Irena
— Obraz radiologiczny grasicy i jego różnicowani z gruźlicą pierwotną. II. Obrazy grasicy
w mediastinopneumonografii.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1067

14.RUDNIK Irena
— Obraz radiologiczny grasicy i jego różnicowani z gruźlicą pierwotną. III. Obrazy grasicy na zdjęciach w różnych projekcjach i częstość uwidocznienia u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 11, 1077.

15.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Nowotwory pierwotne płuc.
Rozdział w. „Nowotwory wieku dziecięcego” pod red. J. Bożka PZWL Warszawa 1971, 316

16.RUDNIK Irena, RUDNIK Jar, ZUK Edward
— Nowotwory śródpiersia.
Rozdział w. „Nowotwory wieku dziecięcego” pod red. J. Bożka PZWL Warszawa 1971, 334

17.RUDNIK Irena
— Metody badania radiologicznego.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa 1972, 71 PZWL

18.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Choroby śródpiersia.
Rozdział w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 428
RUDNIK Irena — zob. poz. 6, 19, 20, 71, 80, 81, 128, 140, 142, 143, 190, 240, 269.

19.RUDNIK Jan
— Wrodzony zrost kości przedramienia
Folia Morphologica 1952, 3/li. 4, 345

20.RUDNIK Jan
— Guzy olbrzymiokomórkowe szczęk.
Czasopismo Stomatologiczne 1955, 8, 4, 157

21.RUDNIK Jan
— Guzy nerek u dzieci.
Zjazd XVI Radiologów Polskich.
Polski Przegląd Radiologiczny 1953, 25, 2, 53

22.RUDNIK Jan, ŻUK Edward
— Bronchografia u dzieci za pomocą mieszaniny lipiodolu z talkiem.
Pediatria Polska 1955, 30, 6, 555.

23.RUDNIK Jan, RYBAKOWA Maria, SZPUNAR Jerzy
— Bronchoskopia w przypadkach niedodmy w gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1955, 23, 11, 775

24.RUDNIK Jan
— Zakłady przeciwgruźlicze w Rabce. Noye Polsko, Praha 1956, 4

25.RUDNIK Jan
— Jak walczą z gruźlicą w Czechosłowacji. Służba Zdrowia 1956, 47

26.RUDNIK Jan, RUDNIK Irena, RYBAKOWA Maria, SZPUNAR Jerzy
— Umiejscowienie i rozwój zmian gruźliczych w węzłach tchawiczo-oskrzelowych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 6, 453

27.RUDNIK Jan, MRÓZ D.
— Zacienienie płatowe i segmentowe po kilkuletniej obserwacji.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 579 192.

28.RUDNIK Jan, RZEPECKI Tadeusz, ŻUK Edward
— Geneza częstości wskazań do resekcji tkanki płucnej u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 593

29.RUDNIK Jan
— Wskazania do resekcji tkanki płucnej w dziecięcych zakładach przeciwgruźliczych.
Pediatria Polska 1960, 35, 7, 743.

30.RUDNIK Jan
Przed 75-leciem sanatoryjnego lecznictwa przeciwgruźliczego dla dzieci w Rabce.
Gruźlica i Choroby Płuc 1960, 28, 12, 10

31.RUDNIK Jan
— Zmiany oskrzelowe po zacienieniach płatowych i segmentowych (epiturberkulosis) w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Pediatria Polska 1960, 35, 8, 845

32.RUDNIK Jan, RZEPECKI Tadeusz
— L’exrésé pulmonaire chez l’enfant. Archiyes Françaises de Pédiatrie 1960, 17, 8

33.RUDNIK Jan
— Zjawiska mechaniczne w powstawaniu zacienień płatowych i segmentowych (epiturberkulosis) w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Folia Medica Cracoyiensia 1961, 3, 3, 43

34.RUDNIK Jan
— Odległe wyniki leczenia resekcją gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 2, 147.

35.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— Wpływ kortykoterapii na okrzelowe zmiany odwęzłowe w przebiegu gruźlicy pierwotnej u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 217.

36.RUDNIK Jan
— Wpływ kortykoterapii na zapobieganie powstawaniu nieodwracalnych zmian oskrzelowo- płucnych w przebiegu gruźlicy u dzieci.
Pediatria Polska 1962, 27, 5, 489

37.RUDNIK Jan
— Śródpiersie w diagnostyce gruźlicy dziecięcej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, dod. do Z. 8,

38.RUDNIK Jan, ROESNER Tadeusz
— Les soins de l’enfant tuberculeux en Pologne dans le cadre de la cure integrale.
Redaptation 1963, 103, 21

39.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— L’importance de la bronchoscopie dans le traitement de l’enfant tuberculeux.
Medicina Thoracalis 1963 20, 275

40.RUDNIK Jan
— Sjtuation der Kindertuberkulose in Polen.
Tuberkuloseartz 1963, 20, 275

41.RUDNIK Jan
— Ocena sytuacji zwalczania gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci w Polsce.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1964, 1—2, 34

42.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREKSI.IWA Elżbieta
— Dziecięcy Ośrodek Sanatoryjny w Rabce (rys historyczny i rozwój w okresie 20-lecia PRL)
XX lat walki z gruźlicą w Rejonie Krakowskim, 1964, 36.

43.RUDNIK Jan
— Rozwój bronchologii i jej znaczen!e w klinice gruźlicy dziecięcej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 633

44.RUDNIK Jan
— Indications et rósultats de l’exérése pulmonaire chez les enfants et les jeunes adultes tuberculeux.
XVIIIth International Tuberculosis Conferencc, Munich, Procedings of the Conference, 1965, 335

45.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy, ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina
— Krytyczna analizadotychczasowych poglądów na zmiany odwęzłowe i ich leczenie w przebiegu gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 735

46.RUDNIK Jan
— Problem ciągle żywy.
Służba Zdrowia, 1966, 49, 6

47.RUDNIK Jan, JURZAK-ZELWINDER Janina
—. Własna modyfikacja aparatu do badania szczelności strzykawek używanych w diagnostyce tuberkulinowej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 43, 12, 1055

48.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREKŚLIWA Elżbieta
Metody standaryzacji i kontroli osób wykonujących i interpretujących odczyny tuberkulinowe.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 12, 1009

49.RUDNIK Jan
— Badania tuberkulinowe, badania radiologiczne i bakteriologiczne, ich znaczenie i rola w badaniach epidemiologicznych i programach walki z gruźlicą.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966,

50.RUDNIK Jan, GAWOLEWICZ J., ROPEK M., ZIERSKI M.
— XVIII Międzynarodowa Konferencja Przeciwgruźlicza. Monachium, 1965.
Gruźlica i Choroby Płuc, 1966, 34, 7, 694

51.RUDNIK Jan
— Organizacja walki z gruźlicą i stan epidemiologiczny w Holandii.
Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 7, 691

52.RUDNIK Jan
— Problematyka dziecięca na XVIII Międzynarodowe Konferencji Przeciwgruźliczej w Monachium. Gruźlica i Choroby Płuc 1966, 34, 7, 700

53.RUDNIK Jan
— Jest lepiej ale do dobrego daleko.
Zdrowie 1966, 216, 6

54.RUDNIK Jan
— Realizacja programu opanowania gruźlicy
u dzieci.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1967, 4—5, 5

55.RUDNIK Jan
— Badania alergii tuberkulinowej za pomocą tak zwanego monotestu.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 11, 1215

56.RUDNIK Jan, SZPUNAR Jerzy
— Pathology of segmental and lober opactis in tuberculosis.
Diseases of the Chest, 1967, 51, 3.

57.RUDNIK Jan
XX ans d’activité danc cadre du service social de santé.
Centre de Pneumologie Infantile á Rabka, 1967.

58.RUDNIK Jan
— Międzynarodowy Ośrodek Dziecka w Paryżu.
Wydawnictwo DOChP, Rabka 1967.

59.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREK- ŚLIWA Elżbieta
— Wrażliwość na tuberkulinę RT-23 i senzytyny u dzieci wydalających prątki typu ptasiego.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 881

60.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREK- ŚLIWA Elżbieta
— Wrażliwość na tuberkulinę RT-23 i senzytyny u dzieci wydalających prątki typu ludzkiego.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 1004

61.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, JUCHNIEWICZ Mieczysław, LUTZ J., MARDOŃ K., OGAREK-ŚLIWA E., OLAKOWSKI T.
— Badania porównawcze przy zastosowaniu tuberkuliny RT-23 z Tweenem 80 w dawce 1 TU I 2 TU (część kliniczna)
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 6, 527.

62.RUDNIK Jan
— Zmiany metod w walce z gruźlicą i kształtowanie się sytuacji epidemiologicznej gruźlicy dzieci i młodzieży w latach 1962—66
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 869.

63.RUDNIK Jan
— Wrażliwość specyficzna i niespecyficzna na tuberkulinę.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 10, 993

64.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy
— Importance des interventions bronchoscopiques dans le traitement de la tuberculose primaire de l’enfant.
Les Bronches, 1968, 18, 2, 109.

65.RUDNIK Jan
— Tuberkulinodiagnostyka.
Rozdz. w: „Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka
PZWL Warszawa 1968, 134

66.RUDNIK Jan
— Zasady leczenia gruźlicy u dzieci. Rozdz. w: Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka PZWL Warszawa 1968, 202

67.RUDNIK Jan
— Gruźlica narządu oddechowego u dzieci. Rozdz. w: Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka PZWL Warszawa 1968, 210

68.RUDNIK Jan
— Gruźlicze zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.
Rozdz. w: „Ftyzjatria” pod red. J. Stopczyka PZWL Warszawa 1968, 311

69.RUDNIK Jan
— Uwapnione segmenty w przebiegu epituberculosis u dzieci.
PZWL Warszawa 1964.

70.RUDNIK Jan
— Rozpoznawanie gruźlicy u dzieci. Rozdz. w: Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy w otwartym lecznictwie” red. S. Hornunga
PZWL Warszawa 1969, 49

71.RUDNIK Jan
— Badania alergii gruźliczej. Rozdz. w: „Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy w otwartym lecznictwie” pod red. S. Hornunga
PZWL Warszawa 1969, 131.

72.RUDNIK Jan
— Szczepienia BCG. Rozdz. w. „Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie gruźlicy w otwartym lecznictwie” pod red. S. Hornunga PZWL Warszawa 1969, 280

73.RUDNIK Jan, BRONIEWSKA Janina, KACZMARCZYK Jerzy, ŻUK Edward
— Chirurgische Behandlung von Bronchiektasen. Kurzreferate der 6 Tagung der Gesellschaft für Lungenkrankheiten urid Tuberkulose der DDR in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Pädiatrie und für Broochologie der DDR Dresden, 1969

74.RUDNIK Jan, BRONIEWSKA Janina, KACZMARCZYK Jerzy, ŻUK Edward
— Chirurgische Behandlung von Bronchiektasen im Kindesalter.
Zeitschrift für Erkrankungen der Atmungsorgane: Johann Ambrosius Barth. Leipzig. 1970, 33, 1—3, 339

75.RUDNIK Jan, BRONIEWSKA Janina, KACZMARCZYK Jerzy, ŻUK Edward
— Ocena chirurgicznego leczenia przewlekłych chorób narządu oddechowego na podstawie wyników odległych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 932

76.RUDNIK Jan, CHERIAN Zenobiusz, OBRĄPALSKA Ewa, RUDNIK Irena, ŚLIWA Zbigniew, ŻUK Edward
— Wady rozwojowe narządu oddechowego u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1970, 38, 9, 881

77.RUDNIK Jan
— Developpement et perspectiyes de la phtisio-. pneumonologie infantille en Pologne.
Bulletin et Memoires de la Societe Medicale de Passy (Haute-Soyoie) Reyue Trimestrielle, 1970, 36, 90, 115

78.RUDNIK Jan, LEOWSKI J.
— Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce i wybrane elementy programu walki z gruźlicą w latach 1971—1980.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego
Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej Modrá-Piesky, 1971.

79.RUDNIK Jan. HERMAN S., IWANOWSKA C., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., SROCZYŃSKA U.
— Przewlekłe zapalenia oskrzeli u dzieci wstępujących do szkoły podstawowej.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej
Modrá -Piesky, 1971

80.RUDNIK Jan (współautorzy)
— Epidemiologie de la tuberculose et defaillance de la lutte antituberculeuse chez l’enfant
WHO Genewa, 1971

81.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy, WERYS Ryszard
— Die Bedeutung der Inhalationstherapie bei Bronchienveränderungen in Kindesalter.
Montaschrift Lungenkrankheiten 1971, 14, 184— 186

82.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy, WERYS Ryszard, DIETZSCH i .1., GOTTSCHALK B., WUNDERLICH P
Bronchologische Befunde bei Kindern mit Mucoviscidose.
Kurzrelerate.
I Kongress der Gesellschaft fur perinatale Medizin der DDR. Herbsttagung der Gesellschaft fUr Pdiatrie der DDR, Dresden,

83.RUDNIK Jan
— Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Fizjopatologii Oddychania w Rabce, dniach 12—14 października 1970r.
Gruźlica I Choroby Płuc 1971, 39, 9, 931

84.RUDNIK Jan, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Organizacja ochrony zdrowia dzieci i młodzieży z chorobami układu oddechowego w Polsce.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej, Modrá -Piesky, 1971

85.RUDNIK Jan, HERMAN Stanisław, OGAREKSLIWA Elżbieta
— Dynamika wrażliwości na tuberkulinę i senzytyny u dzieci prątkujących.
Gruźlica i Choroby Płuc 1972, 40, 3, 211.

86.RUDNIK Jan
— Obrazy radiologiczne grasicy i ich różnicowanie. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 158

87.RUDNIK Jan
— Gruźlica. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika, Warszawa PZWL 1972, 188

88.RUDNIK Jan, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, SROCZYŃSKA U., IWANOWSKA C., HERMAN S.
— Chronic bronchitis in children entering elementary school. Ecology of chronic nonspecific respiratory diseases. International Symposium, september 7
1971, Warsaw, Poland PZWL Warszawa 1972, 204

89.RUDNIK Jan
— Chronic bronchitis in children. Ecology of chronic nonspecific respiratory diseases.
International Symposium, Warsaw 1971, PZWL Warszawa, 1972, 229.

90.RUDNIK Jan
Kongenitale Missbildungen des Atemsysti im Kindesalter Wissenschaftliche — Konfrenz der Kinderpulmonologische Sektion „Korónyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft für Tuberkulose und Lungenkra heiten und der Ungarischen Kinderärtzlichen Gesellschaft Mosdós, 1972

91.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy, IWANOWS C., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., WERYS R
— Die inhalationstherapie in chronischen Krankheiten der Luftwege im Kindesalter.
Über die chronische Bronchitis im Kiru alter aus der Sicht der Bronchologen. Wissenschaftliche — Konferenz der Kin pulmonologische Sektion der „Koranyi F yes” Ungarische Arzte Gesellschat”t fUr berkulose und Lungenkrankheiten und Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschafft Mosdos 1972
RUDNIK Jan — zob. poz. 8, 14, 16, 18, 55, 72, „73, 76, „77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87 89, 90, 92, 107, 128, 129, 130, 131, 139, 142, 143, 171, 173, 186, 187, 269, 288, 289.

92.RUSIN Andrzej
Sur l”Etiologie de Psoriasis.
Anales de Dermatologie et Syphiiigra 1947, 1.

93.RUSIN Andrzej
— Wyniki badań bakteriologicznych preparatów resekcyjnych.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 6, 621

94.RUSIN Andrzej, RZEPECKI Wit, ŚLIWA Zbigniew, ŻUK Edward
— Grzybniak kropidlakowy płuc u 11-letniego chłopca.
Gruźlica i Choroby Płuc 1967, 35, 9. RUSIN Andrzej — zob. poz. 79, 283.

95.RUTKOWSKA Krystyna
— Praca w kółku biologicznym zainteresowań jako czynnik terapeutyczny.
Szkoła Specjalna 1958, 19, 4.—5, 298

96.RZEPECKI Tadeusz
— Zagadnienie resekcji tkanki płucnej u dzieci. Omówienie 100 operowanych przypadków.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 3, 211

97.RZEPECKI Tadeusz
— Resekcja tkanki płucnej w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1958, 26, 7, 611

98.RZEPECKI Tadeusz
Resekcja tkanki płucnej i wycięcie węzłów tchawiczo-oskrzelowych z powodu gruźlicy u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1959, 27, 3, 219.

99.RZEPECKI Tadeusz
— Chirurgiczne leczenie rozstrzeni oskrzeli u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 11, 935

100.RZEPECKI Tadeusz
— Chirurgiczne leczenie guzów śródpiersia u dzieci.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 8, 160.

101.RZEPECKI Tadeusz, ZIOŁA H., ŻUK Edward
Gruźliczy ropień przykręgosłupowy węzłów tchawiczo-oskrzelowych o gwałtownym przebiegu klinicznym.
Polski Przegląd Chirurgiczny 1964, 36, 6, 819

102.RZEPECKI Tadeusz
— Chirurgiczne leczenie gruźlicy węzłowo-płucnej i jej powikłań u dzieci.
— Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8.

103.RZEPECKI Tadeusz
Przypadek przewlekłego, ropnego zapalenia płata górnego płuca o nietypowym przebiegu klinicznym.
Pediatria Polska 1965, 40, 3, 309.

104.RZEPECKI Tadeusz, ZALEWSKI B., ŻUK E. E., (i współautorzy)
— Odległe wyniki chirurgicznego leczenia rozstrzeni oskrzeli u dzieci. - Polski Przegląd Chirurgiczny 1966, 38, 1, 32

105.RZEPECKI Wit, RUDNIK J., RUDNIK I., ŻUK E., (i współautorzy)
Surgical Treatment of Mediastinal Tumors. Polish Medical Journal 1971, 10, 3, 676
RZEPECKI Tadeusz .— zob. poz. 31, 32, 50, 53, 139, 192, 196

Dodatkowe informacje