1.SZABLEWSKA Anna
— Psychoterapeutyczna rola zainteresowań i uzdolnień u dzieci chorych na gruźlicę.
Pamiętnik Zjazdu Psychologicznego w Poznaniu 1961, 9, 85

2.SZABLEWSKA Anna
— Trudności adaptacyjne u dzieci w sanatorium przeciwgruźliczym i ich przyczyny.
Pediatria Polska 1963, 38, 10, 889

Dodatkowe informacje