1.ŚCIŚLICKI Andrzej
— Przypadek bąblowca umiejscowionego w sekwestrowanej części płuca u 13-letniego dziecka.
Gruźlica i Choroby Płuc, 1972, 40, 10

2.ŚLENZAK Jadwiga
— Zagadnienie psychopedagogiczne dziecka chorego na gruźlicę płuc.
Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Komitetu Społecznego do Walki z Gruźlicą w Opolu, 1958, 4

3.ŚLENZAK Jadwiga
— Zagadnienie psychologiczne dziecka przewlekle chorego.
Szkoła Specjalna 1959, 20.

4.ŚLENZAK Jadwiga
— O szkodliwym wpływie zaniedbań pedagogicznych na psychikę dzieci przewlekle chorych.
Szkoła Specjalna 1960, 21, 4—5, 248.

5.ŚLENZAK Jadwiga, KOSIŃSKA B.
— Analiza psychologiczna 200 przypadków dzieci po gruźliczym zapaleniu opon mózgowych i mózgu,
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 10, 879

6.ŚLENZAK Jadwiga, KOSIŃSKA B.
Przypadki wielokrotnych zachorowań na gruźlicze zapalenie opon mózgowych i mózgu w świetle obserwacji psychologicznej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1962, 30, 10, 939

7.ŚLENZAK Jadwiga
— Typy zaburzeń psychicznych u dzieci po gruźliczym zapaleniu opon i mózgu i metody ich rehabilitacji.
Biuletyn PTF 1964, l—2. 11

8.   ŚLENZAK Jadwiga
— Niektóre problemy związane z rozwojem psychicznym i rehabilitacją dzieci po przebytym gruźliczym zapaleniu mózgu i opon w świetle obserwacji psychologicznej.
Prace i Materiały Naukowe Instytutu Matki i Dziecka 1969, li, 55

9.ŚLENZAK Jadwiga
— Zaburzenia rozwoju psychicznego dzieci po gruźliczym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz perspektywy ich rehabilitacji.
Praca na stopień doktora psychologii złożona w Bibliotece UJ w Krakowie, 1963.

10.ŚLIWA Zbigniew
— Angeborene Zwerchfelldefekte in der Diagnostik der Kinderpneumonologie. Wissenchaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fur Tuberkulose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972
ŚLIWA Zbigniew — zob. poz. 34, 159, 175, 240, 258.

Dodatkowe informacje