1.WERYS Ryszard, ŻUK Edward
— Leczenie operacyjne gruźlicy węzłów chłonnych obwodowych u dzieci.
Pediatria Polska 1967, 42, 12.

2.WERYS Ryszard, RUSIN Andrzej
— Przypadek zapalenia otrzewnej u dziecka wywołany przez Mycobakterium fortuitum.
Gruźlica i Choroby Płuc 1968, 36, 9, WERYS Ryszard — zob. poz. 99, 108,
255, 288, 300.

Dodatkowe informacje