1.ZALEWSKI Bogdan
— Sytuacja społeczna dzieci i młodzieży sekcji tkanki płucnej.
Biuletyn PTF 1963, 5.

2.ZALESZCZUK Andrzej
— Zagadnienie gimnastyki leczniczej w popierwotnej płuc.
Kultura Fizyczna 1967, 10.

3.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, RUDN IWANOWA O.
— Interpretacja odczynów tuberkulinowych w rozpoznawaniu i zapobieganiu gruźlicy.
Pediatria Polska 1965, 40, 9, 905.

4.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, RUD BUJKO K., LEŚKIEWICZ H.
— Znaczenie szczepień BCG i chernioprofilaktyki w programach walki z gruźlicą.
Wiadomości o Gruźlicy i Chorobach Płuc 1966, 5—6, 88

5.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, BUJ RUDNIK J., SŁOMA-WAŁEJKO B., SZUBIŃSKI J., WERYS R.
— Klinika i leczenie gruźlicy węzłów chłonnych obwodowych.
Pediatria Polska 1967, 42, 12, 1447

6.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, RUDN
— Turinng-point and achievements in tuberculosis control during the 25-year period of Polish Peoples Republic.
Polish Medical Journal 1971/1, 10, 65

Dodatkowe informacje