1.ŻEBRAK Jerzy
— Rokowania w rozstrzeniach oskrzeli u dzieci leczonych zachowawczo.
Gruźlica i Choroby Płuc 1961, 29, 2

2.ŻEBRAK Jerzy
— Marskie segmenty imitujące zmiany
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8,

3.ŻEBRAK Jerzy
— Opracowanie dyskusji Sekcji Ftizjopediatrycznej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1965, 33, 8, 745

4.ŻEBRAK Jerzy
— Rozszerzenie tchawicy i oskrzeli głównych u dzieci.
Pediatria Polska 1966, 41, 3, 357

5.ŻEBRAK Jerzy
— Niektóre zagadnienia lecznictwa przeciwgruźliczego w Związku Radzieckim.
Biuletyn PTF 1966, 1

6.ŻEBRAK Jerzy, GARLICKA A., GODLEWSKA Z.
—. Wrodzone zaburzenia rozwoju płuca u niemowlęcia.
Przegląd Lekarski 1971, 28, 283.

7.ŻEBRAK Jerzy
Wyniki leczenia wewnątrzoskrzelowego gruźlicy pierwotnej układu oddechowego u dzieci. Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie.

8.ŻEBRAK Jerzy
— Bronchus Cardiacus Accessorius Cranialis. Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischeri Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972 (Ungarn)

9.ŻEBRAK Jerzy, PISIEWICZ Krzysztof Anomalien des Bronchialbaumes.
Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972

10.ŻEBRAK Jerzy, PISIEWICZ Krzysztof
— Chronische Fremdkórper im Bronchialbaum bej Kindern
Uber die Chronische Bronchitis im Kindesalter aus der Sicht der Bronchologen.
Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarische Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichen Gesellschaft, Mosdos 1972

11.ŻEBRAK Jerzy, WERYS Ryszard
— Rezidiyierende Bronchialyernderungen bel Mukoyiszidose
Uber die chronische Broochitis im Kindesalter aus der Sicht der Bronchologen. Wissenschaftliche — Konferenz der Kinderpulmonologische Sektion der „Koranyi Frigyes” Ungarisehe Arzte Gesellschaft fór Tuberculose und Lungenkrankheiten und der Ungarischen Kinderartzlichn Geseflschaft, Mosdos 1972

12.ŻEBRAK Jerzy, SZPUNAR Jerzy
— Metody bronchologiczne.
Rozdz. w: Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika. Warszawa PZWL 1972, 98

13.ŻEBRAK Jerzy
Zmiany w niektórych narządach sąsiednich. Rozdz. w: „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika. Warszawa PZWŁ, 1972, 136

14.ŻEBRAK .Jerzy
— Wady rozwojowe układu oddechowego. Rozdz. w•. „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J.
Warszawa PZWL 1972, 142

15.ŻEBRAK Jerzy, SZPUNAR Jerzy
— Ciała obce w drogach oddechowych. Rozdz. w:,, Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. J. Rudnika, Warszawa PZWL, 1972, 285
ŻEBRAK Jerzy — zob. poz. 7, 36, 95, 107, 114, 118, 121, 131, 134, 143, 150, 159, 245.

16.ŻUK Edward, TUMIŁOWICZ Stanisław
— Mieszany ropień wychodzący z węzłów chłonnych wnęki leczony operacyjnie u chorego po lobektomii.
Polski Tygodnik Lekarski 1957, 12, 28, 1086

17.ŻUK Edward, LEWANDOWSKA M.
— Resekcja tkanki płucnej w gruźlicy u dzieci i młodzieży.
Przegląd Lekarski 1957, 13, 7, 209.

18.ŻUK Edward
— Wycięcie górnego i dolnego płata prawego płuca pozostawienie płata środkowego. Resekcja tkanki płucnej w gruźlicy. Pamiętnik Konferencji Ftyzjochirurgicznej w Zakopanem, 1958 red. Wit Rzepecki 1960, 50 Warszawa

19.ŻUK Edward
— Choroby opłucnej
Rozdz. w.,, Przewlekle choroby układ oddechowego u dzieci” pod red. J. Ru Warszawa PZWL 1972, 414
ŻUK Edward — zob. poz. 33, 34, 35, 94, 9 143, 180, 186, 192, 238, 239, 240, 258, 26, 269, 282.

Dodatkowe informacje