CENNIK
wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne i usługi medyczne dla osób i podmiotów nie uprawnionych do bezpłatnych świadczeń i usług

 

Plik do pobrania:

Cennik

Dodatkowe informacje