Konkurs ofert - anestezjologia

 Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu anestezjologii  i intensywnej terapii dla pacjentów
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

 

  

  1. Ogłoszenie - pobierz
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert - pobierz
  3. Formularz oferty - pobierz
  4. Projekt umowy - pobierz
  5. Ogłoszenie o wynikach Konkursu - pobierz