Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. nadzw.

Z-ca Kierownika Kliniki:

Zespół lekarski: lek. med. Beata Baran, lek. med. Iwona Małkiewicz, lek. med. Alicja Cymerys, lek. med. Mariusz Woźniak, lek. med. Katarzyna Jaworek, lek. med. Izabela Stockdale (lek. rezydent), lek. med. Marta Hajec (lek. rezydent), lek. med. Jadwiga Biela-Mazur (lek. rezydent), lek. med. Kamila Woźniak (lek. rezydent), lek. med. Joanna Szajnowska-Gomółka (lek. rezydent), lek. med. Paulina Frycz

Zespół pielęgniarski:

Oddziałowa: specjalista organizacji i zarządzania Zofia Kowalik                

mgr piel. Józefa Figura, mgr piel. Ewa Wójcik, lic. piel. Stefania Prokop, lic. piel. Danuta Piątkowska, lic. piel.  Elżbieta Ścisłowicz, lic. piel. Katarzyna Mazur-Mentel, Bożena Kowalcze, Maria Płoskonka, Anna Obłąk, Bernadyna Niżnik, Aniela Czech, Krystyna Franczak, Bożena Zając, Mariola Zięba, Jolanta Twaróg, Lucyna Śmietana, Grażyna Piergies   

 

Struktura organizacyjna:

Klinika posiada 28 łóżek dla dzieci od 1 miesiąca życia do 18 lat.

Działalność leczniczo-usługowa:

  • hospitalizacje w oddziale
  • specjalistyczne porady ambulatoryjne w zakresie pneumonologii i ftyzjatrii.

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

W klinice diagnozowane są dzieci z chorobami układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy wieku rozwojowego. W diagnostyce tych chorób wykonuje się w Klinice:

  • badania radiologiczne łącznie z tomografią komputerową;
  • badania ultrasonograficzne;
  • punkcje opłucnej;
  • badania bronchoskopowe;
  • badania czynnościowe układu oddechowego;
  • badania alergologiczne
  • badania immunologiczne;
  • nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy.

Dydaktyka podyplomowa:

Kształcenie lekarzy specjalizujących się w zakresie pneumonologii i wykłady w ramach kształcenia podyplomowego.

Wykłady na kursach doskonalących dla lekarzy specjalizujących się pneumonologii.

Badania naukowe:

Tematyka badań naukowych obejmuje m. in. epidemiologię gruźlicy wieku rozwojowego i ocenę przydatności nowych metod diagnostycznych gruźlicy u dzieci i młodzieży.

Współpraca z innymi jednostkami:

Zakład Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Dodatkowe informacje