Temat 9: BADANIA NAD NOWYMI ASPEKTAMI PATOGENEZY ASTMY OSKRZELOWEJ ORAZ USPRAWNIENIEM JEJ ROZPOZNAWANIA I OPTYMALIZACJĄ LECZENIA.

Kierownik: prof. dr hab. n. med. RYSZARD KURZAWA

Zastępca kierownika: dr hab. n. med. ZBIGNIEW DONIEC, prof. IGiChP

1. Diagnostyka molekularna w alergologii i jej znaczenie kliniczne u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry i/lub astmę.

Kierownik: dr n. med. Łukasz Błażowski

Wykonawcy: R. Kurzawa, J. Gaweł, I. Sak, E. Mazurek, B. Gabis, A. Wójcik,
K. Gregorczyk-Maślanka, M. Łącka, K. Miśkiewicz

  1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Zmiany występowania epitopów w marszu alergicznym u dzieci z objawami alergii.

Kierownik: dr n. przyr. Józef Gaweł

  1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena występowania refluksu gardłowo-krtaniowego u dzieci z astmą oskrzelową w zależności od charakteru i intensywności kaszlu.

Kierownik: lek. med. Iwona Sak

  1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena korelacji wskaźnika API i poziomu FeNO u dzieci w wieku 3 lat z astmą oskrzelową.

Kierownik: lek. med. Elżbieta Mazurek

  1. Ocena występowania zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci chorych na astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry.

Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP

Wykonawcy: J. Radliński, R. Kurzawa, E. Mazurek, I. Sak, K. Gregorczyk-Maślanka,
M. Woźniak, K. Woźniak, Z. Baran, I. Małkiewicz, B. Baran, I. Stockdale, M. Hajec,
K. Jaworek, M. Lurzyńska

  1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Ocena stopnia kontroli astmy u dzieci i młodzieży w populacji polskiej.

Kierownik: lek. med. Katarzyna Gregorczyk-Maślanka

  1. Stosowanie leków wziewnych u dzieci z astmą oskrzelową w populacji polskiej – ocena współpracy pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz jego rodzicami w aspekcie szkolenia w użytkowaniu inhalatorów i stosowania się do zaleceń lekarskich.

Kierownik: lek. med. Katarzyna Gregorczyk-Maślanka

Wykonawcy: B. Gabis, I. Sak, E. Mazurek, A. Wójcik, R. Kurzawa

  1. Ocena przydatności profili komponentowych DPA-DX w diagnostyce alergii u dzieci chorych na astmę, atopowe zapalenie skóry i alergiczny nieżyt nosa.

Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP

Wykonawcy: J. Gaweł, R. Kurzawa, E. Mazurek, I. Sak, Ł. Błażowski, K. Gregorczyk-Maślanka, M. Łącka, K. Miśkiewicz, M. Woźniak, K. Woźniak, I. Małkiewicz, B. Baran, I. Stockdale, M. Hajec, K. Jaworek, M. Lurzyńska

  1. Analiza alergenów przyczynowych i obrazu klinicznego anafilaksji u dzieci w wieku 0-7 lat po epizodzie anafilaksji w wywiadzie.

Kierownik: lek. med. Elżbieta Mazurek

Wykonawcy: A. Wójcik, K. Gregorczyk-Maślanka, I. Sak, B. Gabis, Ł. Błażowski,
R. Kurzawa, H. Mazurek

Dodatkowe informacje