Temat 11: DOSKONALENIE METOD ROZPOZNAWANIA I LECZENIA PRZEWLEKŁYCH CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO ORAZ METOD REHABILITACJI.

Kierownik: dr hab. n. med. ZBIGNIEW DONIEC, prof. IGiChP

Zastępca kierownika: dr n. tech. JAKUB RADLIŃSKI

  1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

FEV0.5 i FEV0.75 – przydatność diagnostyczna w ocenie obturacji u dzieci młodszych.

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Waldemar Tomalak

  1. Oscylometria impulsowa (IOS) u dorosłych chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: A. Pogorzelski, H. Mazurek, S. Cofta (Poznań), T. Piorunek (Poznań),
H. Batura-Gabryel (Poznań), M. Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)

Personel pomocniczy: H. Bańka, B. Myszkal, K. Żarnowski

  1. Wykorzystanie entropii informacyjnej do analizy całonocnych zapisów fali pletyzmograficznej tętna i EKG uzyskanych w badaniu polisomnograficznym.

Kierownik zadania: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: W. Latawiec, Z. Baran

  1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Analiza zachowania prężności dwutlenku węgla w czasie snu u chorych na mukowiscydozę w okresie zaostrzeń.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

  1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Ocena ruchomości kręgosłupa w zależności od zaawansowania zmian chorobowych u dorosłych chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: dr n. kult. fiz. Jarosław Prusak

  1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Ocena występowania zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci.

Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP

  1. Wartości należne dla oporu obwodowych dróg oddechowych oznaczanego przy pomocy oscylometrii impulsowej w populacji dzieci polskich w wieku 3-18 lat.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: H. Mazurek, Z. Doniec, G. Siergiejko

  1. Analiza parametrów związanych z równowagą ciała u chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: dr n. kult. fiz. Jarosław Prusak

Wykonawcy: A. Leżański, P. Kurzeja

  1. Charakterystyka populacji kierowanej do pracowni polisomnografii na podstawie pełnego pediatrycznego kwestionariusza jakości snu oraz wyników badań polisomnograficznych.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: Z. Doniec, Z. Baran

  1. Weryfikacja możliwości stosowania automatycznego wsparcia oceny snu i towarzyszących zdarzeń (system Philips Somnolyzer) w badaniach PSG u dzieci i młodzieży.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: W. Latawiec, Z. Doniec, Z. Baran

Dodatkowe informacje