Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik - mgr Ewa Działek-Smętek

 

Tel. 18  267 60 60 do 68

Rejestracja/Laboratorium  w. 345

Pracownia Mikrobiologii    w. 346

Pracownia Immunologii     w. 224

Pracownia Patomorfologii  w. 348

Laboratorium dla pacjentów indywidualnych czynne jest od poniedziałku – piątku w godzinach 7 – 14:35.
Możliwe jest zlecenie badań płatnych oraz w trybie pilnym (do 1 godziny).

Laboratorium medyczne wykonuje szerokie spektrum badań diagnostycznych dla pacjentów Instytutu i pacjentów indywidualnych. W laboratorium, poza podstawową działalnością, prowadzone są badania naukowe w dziedzinie medycyny laboratoryjnej ukierunkowane na diagnostykę alergologiczną i diagnostykę mukowiscydozy.

Kadrę laboratorium stanowi: 3 specjalistów (laboratoryjna diagnostyka medyczna, mikrobiologia medyczna, patomorfologia), 6 diagnostów laboratoryjnych oraz wykwalifikowany zespół 13 osób personelu średniego.

Laboratorium składa się z 4 pracowni:

·       Analityki -  (hematologia, biochemia, koagulologia, analityka)

·       Immunologii

·       Mikrobiologii z diagnostyką prątka gruźlicy

·       Patomorfologii

W laboratorium wykonywane są badania z zakresu: hematologii, biochemii, koagulologii, analityki ogólnej, koproskopii, immunologii, cytometrii, alergologii, mikrobiologii, diagnostyki prątka gruźlicy, histopatologii.

Oferujemy lekarzom i pacjentom podstawowe oraz specjalistyczne badania m.in.:

·       Test ISAC - alergologia molekularna

·       Profile alergenowe

·       Szerokie spektrum IgE specyficznych - ImmunoCap-Phadia

·       Pakiet immunoglobulin IgM, IgA, IgE, IgG w tym IgG2

·       Odporność komórkowa (CD3, CD4, CD8, LimB-CD19)

·       Badania mikrobiologiczne

·       Referencyjne oznaczenie chlorków w pocie

Personel laboratorium kładzie szczególny nacisk na wiarygodność wyników. ZDL jest zarejestrowane na liście medycznych laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 1133. Dbając o wysoką jakość uczestniczy w certyfikowanych krajowych i międzynarodowych kontrolach biegłości m.in. POLMIKRO, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Labquality. Laboratorium posiada nowoczesny system informatyczny scalający wykorzystywane w pracy wysokiej klasy analizatory medyczne (m.in. Roche, Sysmex, Simens, Biomerieux, Phadia – ImmunoCap, Cormay).

Dodatkowe informacje